Min biodling juli 2019

2019-07-19

I går gjordes en koll av hur det stod till med test-ramarna med unga larver samt ägg. Jo, de visade att ingen drottning fanns i dessa kupor eftersom där på ramarna var drottningceller. Vid senaste besöket av apideorna visade merparten att drottningarna var parade. I går kväll togs tre med till bigården samt att de förenades med lika många samhällen medels hålat annonsblad. I dag visade samhällena att de tagit bort papperet mellan dem samt apideornas invånare. Bina hade städat ut papperet såsom fnas samt större bitar därtill lagt det i gallerlådan under inre botten. De anser att där i lådan ska skräpet vara. Bina är riktigt duktiga på att städa, mer nu när de har fått en parad drottning. Den har en odör som påverkar dem att göra riktigt bra ifrån sig. Tydligen har de tidigare unga drottningarna inte kommit hem till kupan efter parningen utan gjort sina respektive samhällen drottninglösa. Ja, städarna har under natten jobbat på ordentligt, med snabba steg förflyttat det hålade annonsbladet. Transportsträckan är två lådor, 20 ramar, ned till gallerlådan. Det finns endast två halvstora fluster att passera för bina att komma ut samt under nätet till gallerlådan. Sju drottningar från i år har klarat äventyret att komma hem till respektive samhälle efter parningen. De är sedan en tid tillbaka i färd med att bygga upp sina samhällen med nya individer. En av dem är riktigt mörk, gör ett försök i morgon att hitta henne. Bisamhället har ruskigt mycket med bin, gör i alla fall ett försök. Hur det gick förkunnas i morgon.

Mvh

2019-07-15

Har i dag kollat att bina är kvar i alla 6 apideor, minibisamhällen, allt är som tidigare. Nu har bina svårt att hitta något i deras område av naturen för sin överlevnad. Det kan tänkas att värmen kommer tillbaka med ett litet hopp om honungsdagg. Bina har i kväll fått hjälp att överleva till nästa år genom drivfodringen med ca 1 dl. honung. Det orsakar mer bin, vinterbin.

Mvh

2019-07-14

Bisamhällena har i dag fått en noggrann genomgång utom de som fick drottningpuppor för en vecka sedan. Ca halva antalet har en fungerande drottning. I och med det fick dessa ytterligare 10 ramar att lägga ägg i. Av de övriga har en drottning troligen i dag börjat att lägga ägg i ett nedre hörn av en ram. Ett mindre antal nylagda ägg samt drottningen gick att se i hörnet. I övrigt var alla ramar nästan fulla av honung. Ett par samhällen fick en ram med ägg som drottning test, eftersom inga ägg eller yngel gick att hitta. Meningen var att drivfodringen skulle ta sin början i kväll. Det heta vädret satte krokben för det. Bina har något drag från någon blomma det märks på trafiken i flustret. Kommer svalare väder i nästa vecka kommer drivfodringen i gång då. Det får inte orsaka att tjuveri uppstår från bisamhällen i grannskapet.

Mvh

2019-07-13

Har dag efter dag gjort koll av kupornas fluster. Detta för att få vetskap om hur drottningarna har det med yngelsättningen. Tidigare om dagarna har kollen skett på eftermiddagen. I dag första gången på förmiddagen. Bina i alla samhällen visade då upp att de har pollen med sig hem till kupan, vilket inte alla tidigare har haft. Pollen med färgerna grågult till klargult har bina med sig hem. Att lindträden blommar det känns på doften som sprids med vinden. Eftersom bina tar hem pollen har de någon form av yngel. Då från välskapta arbetsbin till puckelyngel samt har drag från någon blomma.

Mvh

2019-07-09

En del av binas upplagrad mängd kolhydrater blev i dag reducerad. Det sågs då ingen nyindragen i ramarna. De närmaste dagarna kan ge fint väder, det är möjligt att bina får drag från någon blomma då. Hur som, drivfodringen med honung startas upp mot slutet av veckan. Det här för att möjligen få bina att överleva till nästa vår, sommar.

Mvh

2019-07-06

I naturen finns det knappt några nektargivande blommor kvar. Kommer skarp värme, hetta ger blad – och barklössen nytt hopp på drag för bina bestående av honungsdagg.

Mvh

Lämna ett svar