Min Biodling april 2024

2024-04-01

I dag kom bina ut rikligt för att hitta tidigt pollen. Termometern visade endast 11 grader plus, svag blåst, mycket med solsken. En film spelades in som visar att bina är snabba att flyga ut samt in.

Bisamhällena är i stort behov av tidigt pollen till sitt tidiga yngel. I går gick det att se en hel del med nyligen lagda ägg.

Några dagar med för bin dåligt väder gör att det tidiga pollenet snart tar slut. Efter dåligt väder kommer bättre väder sägs det…

Mvh