Min biodling oktober 2019

2019-10-20

Nu är det inget som brådskar med biodlingen. Har besökt bigården några gånger sedan det skrevs något här i bloggen. Med stetoskopet har det lyssnats på binas förehavande i bikuporna. De tycks leva prima liv eftersom de nöd och näppe går att höra genom lådans väggar. Vid några tillfällen av besöken har bina varit ute och flugit. De tvättade ramarna har kommit hem igen. Vaxningen av dem blir på nyåret, möjligen tidigare. Utrymmet för framställan av honung är diskat, städat klart samt lådor med vaxramar står på gasning av 75 % ättiksyra. Det håller borta vaxmal samt nosema från det övervintrade vaxet. Foderlådorna är kvar att diska, om någon vecka eller två tas de ann också.

Mvh

2019-10-07

Tiden går samt vi med den. För ca två veckor sedan plockades foderlådorna bort. Kallt väder kom inpå varvid beslutet togs att inte i år bekämpa varroa kvalster med myrsyra. I stället invänta tiden för att behandla bina med oxalsyra, bekämpa kvalster den vägen. Har gjort besök i bigården emellanåt, senast i dag. Varje gång har stetoskopet varit med, även kameran. Bina hörs genom lådans väggar, samhällets individer gör inget oväsen av sig knappt att de hörs. De har tydligen dragit sig samman till ett tidigt vinterklot. När den vetskapen erhölls plockades landgångar bort samt ingångarna sattes för med spärrgaller. Det skyddar bina från intrång av möss samt närgångna fåglar.

I början av förra veckan transporterades ramar med gammalt vax samt täckvax till Töreboda Bireskapen för vaxrensning samt tvättning av ramar. Det hela beräknades bli klart på två veckor. Då åter en resa för att hämta hem grejorna igen. Det där är en enkel åtgärd i ett försök att hålla bina friska.

Mycket är diskat samt rengjort efter årets framställning av honung. Endast cylindern till slungan samt behållaren av avtäckningsbordet är kvar. Givetvis tvättning av väggar samt golv. Det som slutligen görs där blir att förvara vaxramar över vintern tillsammans med ångor från skarp ättiksyra.

Mvh