Forskning varroakvalster sept. 2023

2023-09-29

I dag gjordes en räkning av antalet varroakvalster i varroalådorna som har varit i bisamhällena ca 12 dygn. Det var blandat i antal av nedfall. En dragbiavläggare hade 209 kvalster medan en annan hade 137. En tredje hade 40 kvalster. Det samhället hade en övervintrad drottning som kasserades. Efter 10 dagar skiftades in en ram med drottningcell. Tre bisamhällen var drottningavläggare, en hade 89 kvalster, en hade 58 kvalster och den tredje hade de flesta 282 kvalster. I två av de tre blev drottningarna kasserade, samhällena fick dra upp nya. Bisamhället med 282 kvalster vars drottning är moder till de övriga fem bisamhällena. Drottningmodern är född 2022 samt övriga är födda 2023. Det har observerats flitig städning i alla kuporna under sommaren, hösten. Med det sagt är det städtokiga bin i kuporna nu. Säkerligen även nästa år, vill säga de som överlever till våren!

Mvh