Min biodling mars 2022.

2022-03-02 

Eyvind träffar Johan under besöket vid kiosken. Han frågar: “Har bina varit ute samt rensat sig efter vintern?” 

Eyvind svarar: “Ja, bin i ett par kupor i skogen har varit ute samt rensat tarmen efter vintern. De hade inte kommit ut för att göra sig rena av egen fri vilja. En stor traktor, midjelastare hade röjt snö på vägen strax intill. Det hade stört bina i kuporna, de hade rusat ut samt tömt sin tarm. Det där syntes enkelt i går på allt bajs som gula fläckar på bänken, kuptaken, på den kvarvarande snön fanns det rikligt med gulbruna fläckar.” 

Johan frågar: “Du har väl fler kupor har jag hört?” Eyvind svarar: “De övriga på slätten har inte varit ute eftersom snöskydden togs bort först i går. Har i dag besökt dem återigen! Då veks musskydden ned samt med donet för att lyssna på bina togs fram. Med hjälp av det gjordes en koll om bina hördes. Delad tanke på hur många av dem som levde! 

Med den speciella spaden lyftes de under vintern döda bina ut ur kupans underdel. Dessa döda bin hade varit förra årets sommars sist födda bin. Ovanligt mycket med döda bin lyftes ut samt spreds i omgivande natur. De blir näring till något annat! 

Efter att merparten av de döda bina hade rensats ut från kuporna gjordes åter en koll. Bara att konstatera alla bisamhällen lever vid det här datumet 2 mars. Med tanke på hur många bin som satt i klot vid behandlingen med oxalsyra i december förra året. Om det jämförs med de döda bina som städats ut. Då finns det nog ett flertal ramar med vintermat kvar till kvarvarande bin. 

Var inte riktigt nöjd med hur bina i vinterkloten uppförde sig. Gjorde en ny vända med att lyssna på dem. Bisamhällena sitter fortfarande fast i sina vinterklot, detta hördes på ljudet. Stack även in en stor del av handen i binas ingång, kände då skön värme stråla ned mot den. 

En skön känsla kändes inombords när det har konstaterats att alla invintrade bisamhällen lever samt mår utmärkt för stunden.” 

Mvh