Min biodling maj 2019

2019-05-29

I går eftermiddag den 28 maj var en bra dag för att sköta bin på. Det var soligt, svag vind samt en temperatur på ca 18 grader C. Ett test gjordes, att i ett bisamhälle med ägg samt yngel leta upp dess drottning samt döda henne. En ram från yngelrummet skiftades med en från ett annat samhälle med en drottningcell. Samma utförande skedde i ytterligare ett bisamhälle. Drottningarna dödades på grund av att de utvecklade bisjukdomen kalkyngel. I övriga samhällen som en vecka tidigare delades revs alla drottningceller utom en. Några av dessa drottningar kommer senare att bytas ut, troligtvis i senare delen av juli. Övriga samhällen kollades efter eventuella svärmceller. Av dem syntes inget, i stället rikligt med ägg.

Mvh

2019-05-26

Det har inte skrivits här på några dagar. Det finns anteckningar om vad som har hänt med biodlingen under veckan liksom all annan tid. Måndagen den 20 maj delades 4 bisamhällen genom att det ena yngelrummet samt drottningen däri flyttades undan till en annan plats i bigården. Med dagens resultat kom hon med i 3 avläggare, den 4:e hade i dag nödceller, den drottningen är kvar i modersamhället. Det får då göras en ommöblering vad avser drottningfrågan om ca två dagar. Pollineringssamhället förändrades genom att det fick en mellanbricka tillsatt. Den gör att bisamhällets yngelnäste utom en yngelram kommer över brickan. Den ramen placerades i en skattlåda vilken ställdes på kupans botten efter att de båda yngellådorna lyfts undan. Ramen från skattlådan bytte plats med yngelramen. Händelseförloppet blev botten, skattlåda med en yngelram, spärrgaller, den andra skattlådan, mellanbrickkan med ett fluster, de båda yngellådorna samt taket. Det där upplägget fortskrider under exakt på timmen 9 dygn. Därefter återställs samhället till det utförande som var tidigare. Behövde sätta till mellanbrickan eftersom samhället var på gränsen till att koka över, enormt yngel- och bistarkt.

Dagen efter på tisdagens kväll var det riklig trafik av inflygande bin som inte tillhörde bisamhället. Det samhället hade dåligt försvar. Tjuvande bin kunde tränga in eftersom försvaret var lamt. De där tjuvarna var ena ettrigare rackare, de var näst intill högaggressiva bin. För att inte orsaka olägenheter för grannarna i villaområdet beslutades sent på kvällen att flytta bisamhället åter till bigården. De båda yngellådorna plockades ned samt ställdes på varsin botten och fick ett tak över sig. Mellanbrickan plockades bort samt att samhället fick ett tak. Efter några timmar gick det enkelt att se i vilken låda drottningen befann sig. Där på flustret var det lugnt och stilla. På de andra två var det liv och rörelse, bina sprang omkring riktigt oroliga eftersom de inte kände av någon odör från sin drottning. Där det var lugnt i flustret var det enkelt att hitta drottningen på en ram, hon dödades direkt. Strax efter flyttades de båda yngellådorna till utbigården. Det blev två tillfällen eftersom har bara en botten för ändamålet. Yngelramarna fördelades med 5 ramar till de 4 avläggarna. Nästa dag onsdag tidig morgon redan klockan 05.00 stängdes modersamhällets ingång, inget bi syntes till innan stängningen. Flytten företogs strax efter. I bigården öppnades flustret. Där har inget kollats efter flytten.

Trodde att problemet var löst med de tidigare tjuvande bina. Hela den dagen gick det inte att uppehålla sig där pollineringssamhället hade stått samt 15 meter därifrån. Försökte att greja i trädgården under eftermiddagen, de tjuvande bina for som en mindre svärm runt huvudet. Något trädgårdsarbete blev det inte den dagen. Fick i stället hitta på något att göra inomhus. Förstod med en gång varför grannarna samt deras barn inte var i trädgården på kvällen samt dagen efter!

Den 23 samt 24 maj gjordes utvändiga inspektioner av vilken färg till pollentyp som bina tog hem. En del markarbeten företogs också.

Mvh

2019-05-18

I eftermiddag gjordes en granskning av bisamhället som pollinerar i grannskapets omgivningar. I kupan fanns endast några grundbyggen av cellkoppar för framtida svärmdrottningceller. Nästa vecka planeras att göra svärmdämpande åtgärder. Bina har ett skarpt drag från någon blomma. Det känns på den söta doften som strömmar ut ur kupan speciellt om kvällarna. I kväll vid halv åtta tiden kom de sista bin hem till kupan. Växten som bina ivrar att besöka lockar dem mer än vad maskrosblom gör. Pollenets färg avslöjar att det inte är maskros som besöks. Färgen är åt den gråvita nyansen. Bina är flitiga med att göra besök på vattenplatsen, de är flitiga med att hämta vatten.

Mvh

2019-05-17

Måndagen den 13 maj vid middagstiden matades pollinerarsamhällena i stan. Möjligen det kunde få i gång bina att söka efter blommor att befrukta. Tog senare på eftermiddagen beslutet att söka upp ungdrottningen i det lilla bisamhället på en låda. Efter att hon dödats förena den kupans låda och bin med samhället vid sidan som fungerar. Det bisamhället kan senare delas för att undvika svärmning. Bisamhället får uppvisa tillräckligt med krypande drönare innan en delning kan ske. Det finns enkla metoder att avleda bina från att svärma. Vädret har varit samt är riktigt svalt för årstiden, får se hur fortsättningen blir?

Mvh

2019-05-15

Söndagen den 12 maj på kvällen fick 2 bisamhällen åka på vandring för pollinering i stadsmiljö. Det blev de 2 svagaste, bland annat samhället som under lördagen hade visat nödceller. De båda stod på 2 lådor yngel. Samhällena surrades samt ingången tätades för att inte bina skulle kunna komma ut under flytten. Dagen efter medium förmiddag kollades båda om hur de hade klarat transporten.

Mvh

2019-05-13

Lördagen den 11 maj bjöd på bra väder för biodling. Samhällena kollades upp om hur deras kondition var vid det tillfället. Över lag var allt i sin ordning, flertalet utökades med ett spärrgaller samt en skattlåda på toppen. Några kunde inte utökas med en skattlåda på grund av svaghet. I ett bisamhälle hittades 5 – 6 nöddrottningceller. Kupans drottning hade på något sätt inte varit till fylles. Hon bråkade förra året också. Då var det något liknande. Då spärrades drottningen ned på en låda, därefter blev det inga nödceller. Förra året liksom nu är lika. När drottningen går upp i andra lådan för att lägga ägg. Bina i underlådan känner inte av drottningens odör och börjar bygga nöddrottningceller. Drottningen går strax ned till underlådan. Bina i andra lådan tappar då bort drottningens odör samt börjar bygga nödceller. Vid översynen beslutades att kolla det här samhället lite extra inom ett par dagar. Ett par filmer visar något av lördagens syssla.

I det soliga samt varma vädret hade bina riktigt bråttom med att hämta hem det livsviktiga pollenet till sitt yngel. Ett par filmer visar deras aktivitet.

Mvh

2019-05-08

Snart är det tid för att planera för årets drottningodling. Ska bli spännande om det går att odla drottningar i år. Säkert går det att föda upp dem. Svårigheten kan vara att få dem parade.

Mvh

2019-05-06

En dag med ostadigt väder med regn samt hagel och låg temperatur plus 9 grader. Bigården besöktes tidig eftermiddag. Bisamhällena tilldelades ca 2 hg. honung samt ca 2,5 dl. varmt vatten. När de tidigare har fått det här tillskottet är det bäst att fortsätta med stödet. Det har börjat bli vaxbygge i samt runt hålet i drivoderbrickan. Gör en titt ner i yngellådan om vädret visar sig vara lämpligt kommande fredag. Det börjar bli dags att ställa på låda 3. Bina kan då bygga ut vaxkakor i stället för att bygga fast brickan mot ramarna. Har inte kollat! Eftersom det finns vax på brickan finns det säkert vax under den också.

Mvh

2019-05-03

Dagen bjöd på en kall förmiddag med vinddrag från norr. Eftermiddagen något varmare eftersom bina hade hastig trafik i kupans ingång. De flesta hade inget pollen med sig hem, något bi hade endast riktigt lite ljust gult med sig. Vinden kändes liksom isande kall från norr. Fältbina är tydligen ena riktiga kämpar att motstå det något svala vädret för sin överlevnad.

En del filmer har spelats in sedan tidigare. De finns på den här spellistan. Några finns på en annan lista, de går att se via bloggen. Filmer spelas in flera gånger över tid.

Mvh

2019-05-02

Åter en dag hos bina! Anledningen var dagens samt några kommande dagars svala väder därtill skarp blåst från norr. Förmiddagens temperatur endast plus 7 grader. Strax innan besöket fylldes två 1 liters flaskor med ca 50 gradigt varmt kranvatten. Varje bisamhälle fick 2,5 dl. vatten på drivfoderbrickan. Där på brickan var det full aktivitet med bin som slickade i sig av kvarvarande honung. När de fick vattnet var de snabba med att gå till det samt suga i sig vatten. De visade i och med det att vattnet var välkommet. Om det dåliga vädret håller i sig får vatten ges omigen. En del av samhällena hade inte mycket honung kvar på brickan. Den får fyllas på om någon dag eller två.

Detta merarbete att tidigt på säsongen starta upp bisamhällena till att få dem någorlunda starka. Anledningen är några textrader i en tidning under våren 2018. Där det framgick att bisamhällena i regel var svaga på våren. Det här gjorde att de inte kunde tillgodogöra sig något från höstsådda oljeväxter. Bisamhällena har drivfodrats tidigare år också utan något extra för det. Det här årets biodling planerades i mitten av juli 2018. Då genom att driva på binas yngelproduktion under 1,5 månad fram till början av september. Ska bli intressant att se om samhällena är starka nog att möta oljeväxterna?

Mvh

2019-05-01

Oljeväxterna öppnade sina pollengömmor i går den 30 april. Bina kom då hem med rikliga mängder av pollen till sin kupa. Växtens blommor lyser ljust gult över stora delar på slätten. Blomningen har nyss börjat! Hur temperaturen blir framledes är avgörande för att bina ska kunna hämta mer av livsviktigt pollen.

Bina kom hem sparsamt med pollen, för låg temperatur utomhus. Trafiken i kupans ingång var bin som hämtade vatten. En lite film får visa det hela. Kameran ligger ned i ingången, man får i tanken vrida filmen 90 grader motsols. Det hörs ett mullrande ljud från bina i kupan. Det förmedlar om att det finns en del biyngel i kupan.

En del filmer har spelats in sedan tidigare. De finns på den här spellistan. Några finns på en annan lista, de går att se via bloggen. Filmer spelas in flera gånger över tid.

Mvh