Min biodling maj 2021

2021-05-25

I går vid lunchtid skiftades några ramar med mat till det som behövde. Det blev också några bilder.

Några av de ovan i blid visade arbetsbina vars systrar kommer att bli nya drottningar i en del bikupor. Går allt bra kommer det att vara nio nya systerdrottningar i lika många bikupor. Den det odlas efter hade lägst antal varroakvalster 2020 liksom hennes mor tidigare hade. Ett samhälles drottning får vara kvar till nästa år. I höst vid oxalbehandlingen visa mängden varroakvalster som finns i gallerlådan. Det här samhällets arbetsbin bytte drottning själva 2020, modern var inköpt år 2019.

Vädret var inte gynnsamt för bins hämtning av föda på blommande växter i går.
När bin flyger hem med pollen på bakbenen är det fart på produktionen av yngel i kupan.
Bina är flitiga att hämta hem färskt pollen från naturen när den flödar riklig där.
Bina jobbar på hårt i det något svala vädret mellan regnskurarna.
Den förlängda inflygningsrampen ger hjälp till att bina inte hamnar på marken nedanför kupan.
Planeringen är den att några av de här arbetsbinas systrar kommer att bli nya drottningar i en del bikupor. Går allt bra kommer det att vara nio nya systerdrottningar i lika många bikupor. Ett samhälles drottning får vara kvar till nästa år. I höst vid oxalbehandlingen visa mängden varroakvalster som finns i gallerlådan.

Mvh

2021-05-25

Skarpa ögon ser en blåvitskimrande vätska på drottningens bakkropp vid tre ställen mellan segmenten. Doften från vätskan styr övriga individer i bisamhället att utföra olika arbeten där. Därigenom är det drottningen allena som är den styrande individen i ett bisamhälle. Det i sig är en helt egen enhet. Dess individer är helt beroende av varandra för framtida utveckling samt fortlevnad.

Mvh

2021-05-23

Vid dagens besök hos bina på slätten gjordes en övergripande genomgång av i stort sett alla bisamällen. Hittade ett som i det närmaste har slut på mat. Ett par samhällen kan dela med sig av maten till det som har dåligt med mat. Det görs i morgon för att säkerställa att samhället inte svälter sig till döds i det dåliga vädret.

Bilden nedan blev möjlig genom att solen visade sig i en större reva i de för övrigt regntunga molnen. Mullrande åskväder hördes längre bort. Lite regn blev det, då var genomgången klar samt alla taken var på plats.

År 2019 inköptes två drottningar. Den ena av dem är moder till drottningen som visas i bilden. Det är hennes arbetare från förra året samt från i år som passar upp på henne. Det är hennes samhälle som nu svälter. Drottningen ovan tillhör inte tidigare odling i bigården. Den det odlas efter i år är en av de övriga nio.

Mvh

2021-05-22

Några bilder från i dag vid besöket av bigården på slätten. Anledningen till det var att forsla bort den tidigare avhackade grönmassan.

Mängden pollen som bina tar hem varje gång har skiftande storlek på klumparna..
Här syns det tydligt att bina är baktunga när de flyger hem med sin last från blommande fält.
Bina verkar baktunga när de kommer hem efter fältbesök i sök efter föda.
En del bin kommer hem till kupan med pollen av olika färg.
Bikuporna av i dag. I nästa vecka kommer låda tre på övriga kupor utom en.
Det här biet har varit ute för lite regn, en droppe av det följer med hem till bikupan. En riktigt stor portion vatten kommer in i bikupan.
Bina kämpar på vid bra väder att ta hem mat från naturen.
Dagens färg på pollen citrongult.
En del bin har pollen med sig hem till kupan medan andra inte har det. De har i stället vatten med sig hem.

Mvh

2021-05-21

I går vid genomgången av bisamhällena i skogen gjordes observationer av individernas färg. Eftersom en drönarram även befinner sig i yngelrummet för att producera just drönare. Av dem gick det att se massor! De hade blivit kläckta från drönarramen. Den var till stora delar tom på täckt drönaryngel. Färgen på drönarna är till 99 % helt svart. Någon här samt där med en tunn strimma gult på främre delen av bakkroppen.

Deras genetiska arv kommer från vad de inköpta drottningarnas mor blev parad med för drönare . Drönarna har ingen far eftersom de framställs från ej befruktade ägg.

Förra året flyttades ett bisamhälle till skogen. Det drog upp ett flertal drottningceller. Resultatet av det blev att tidigt göra en dragbiavläggare samt en drottningavläggare. Den drottningen bytte bina senare ut vid sommarens slutskede.

Drottningarna blev parade med drönare som deras mor hade producerat. Hon hade parats hos försäljaren av de två drottningarna från en annan plats. Båda de inköpta drottningarna 2019 bytte bina ut under sommaren 2020.

Pratade med den som drottningarna köpts av. Hen sade då att de hade blivit riktigt ordentligt felparade. Hen hade själv sett att de var det på sina bin.

De unga drottningarna som föddes 2020 i skogen är mörkt bruna samt bakkroppens yttersta spets är svart. Deras kropp ser kraftig samt stor ut, inte tunn jämte slank.

De flesta drottningarna i bisamhällena på slätten ser ut på liknande sätt. Även drönarna där är mörka.

Mvh

2021-05-20

Under tidig morgon samt eftermiddag kapades grönskan under därtill omkring bikuporna på slätten jämte skogen. Där gjordes en grundlig genomgång av de båda bisamhällena. Det är mycket med bin i kuporna även rikligt med yngel i olika stadier. Pollen finns det rikligt av i kuporna. Gjorde en uppskattning av att det är lite brist på övrig mat. Nu blommar fågelbär, maskrosor snart slår äppelträdens blommor ut. Om bina ska bli intresserade beror på vädret! Matfrågan i dem får kollas upp tills att skogshallonen börjar blomma.

Mvh

2021-05-15

I torsdags den 13 maj kollades alla bisamhällen upp. De är alla av skiftande nyanser av styrka samt kvarvarande vintermat. De två i skogen är urstarka, 14 ramar yngel fördelat på 2 lådor, de har även en skattlåda snart dags för den andra. De tio på slätten har skiftande mängd med yngelramar samt bin. Av de tio är det som tidigare en riktigt svag. Två av dem där har drottningen inte börjat lägga ägg i den andra lådan. De övriga sju har yngel i andra yngellådan. Av dem är det två som är betydligt starkare än de andra. De två i skogen behöver få mat ganska omgående om det svala vädret fortsätter.

I dag på tidig förmiddag besöktes bina på slätten. Det riktigt svaga bisamhället trycktes ihop till fyra ramar en vinterbaklucka efter dem samt bakom den sex utbyggda ramar. Samhället fick släppa ifrån sig fyra ramar med lite vintermat i. Tre av dem placerades i kuporna hos bina i skogen. En kasserades på grund av lite mögel på vaxet.

Rapsen har börjat att blomma lite svagt.

Bisamhällena i skogen har hämtat hem en del nektar från lönnar, maskrosor samt fågelbär. De bisamhällena är starka samt behöver mycket mat för att inte gå tillbaka vid dåligt väder. Med det de har dragit in samt det de fick i dag är deras fortsatta tillväxt säkrad. Det luktade faktiskt honung från i år framför bikuporna. Om ca två till tre veckor behöver den modifierade mellanbrickan sättas till. En effektiv svärmförhindring!

Mvh

2021-05-09

Det låter möjligen en aning konstigt med skrivningen nedan att placera drönarramarna i skattlådan. De är där för att producera bivax till försäljning. Inkomsten ökar! Varroakvalstern tar bina hand om!

Mvh

2021-05-08

I dag besöktes bina i skogen. Har haft dem i åtanke under lång tid speciellt nu när lönnträden blommar. När täckningen på kuporna lyftes av samt bina blottades var det skönt att en tredje låda togs med. Spärrgaller över låda två samt därefter låda tre. Där i lådan är det tre utbyggda ramar samt emellan dem två drönarramar. De får då en utbyggd ram på båda sidor om sig. Detta förfaringsättet är för att få bina att bygga vaxet rätt i ramen. Sedan två halvt utbyggda ramar på var sida om de tidigare. Övrigt utrymme täcks av ej utbyggda vaxmellanväggar. En framåt samt två bakåt.

Nu har de två bisamhällena fått mycket att göra med att bygga vax. Energin till det kommer från lönnblom under närtidens varma dagar. Det är mycket med bin i de båda bikuporna. Tredje lådan i dag förhindrar tidig bisvärm i närtid.

Även bina på slätten besöktes i dag. Där är sedan tidigare två som har lite brist på mat. Det svaga bisamhället där tullades tidigare på två ramar vinterfoder. De fick då i stället två utbyggda ramar på vardera sidan av yngelramarna. De två ramarna med vinterfoder gavs en av dem till vardera samhället som behövde mat. De båda bisamhällena fick på samma sätt som bina i skogen.

Det manas för att värmen snart kommer. När den är här då blommar rapsen! Den är långt kommen till att börja blomma, vilket gick att se i dag.

Mvh

2021-05-02

En huvudtabell om skörden av honung under innevarande år. Två undertabeller visar skörden av honung från skogen samt från slätten 2021.

Mvhb