Min biodling augusti 2021

2021-08-30

Vid dagens genomgång av andra lådan hos de samhällen som fortfarande har kvar två lådor. Det finns en del täckt yngel kvar som behöver kläckas innan invintringen. Den bör ske inom ca 10 dagar. Då har med säkerhet allt täckt yngel kläckts fram!

Mvh

2021-08-25

Oj, det har inte blivit något skrivet här i bloggen på ett tag. Å andra sidan har inte mycket blivit gjort med bina under den tiden. För 7 – 8 dagar sedan påbörjades den andra nedplockningen av bisamhällena. Nu står 10 samhällen på en yngel- samt en skattlåda. En del fula felbyggda vaxramar samt en del med yngel placerades i skattlådan. Om någon vecka kollas alla ramar i skattlådorna, att inte bina har hittat på något där.

De andra 2 bisamhällena befinner sig på en låda. Det tidigare spöksamhället är bra igång med en ny drottning som bina har dragit upp. Det andra spökbisamhället fick sin drottning bortplockad för ca en vecka sedan. Kollade sammanslagningen av alla Apideor från drottningodningen. Där hade det någon dag tidigare observerats att en drottning var igång med att producera ägg. Det gick att se på täckt yngel att en drottning hade blivit parad i skogen. Att hon var starkare än sina två motståndare!

Det lilla bisamhället med 4 ramar placerades på hålat papper över spöksamhället där drottningen tagits bort. För 4 dagar sedan lyftes en ram av de 4 för att se om föreningen hade lyckats. Mycket riktigt hade bina bitit stora hål i papperet samt att det var massor av bin på de fyra ramarna. Lådan lyftes av, ställdes på en botten. Allt papper plockades bort, tre dåliga ramar i underlådan plockades bort. De ersattes med den enda ramen med yngel som nya drottningen hade. De andra två var en ram med mycket pollen samt en med lite pollen, de kom längst fram.

Någon drottning gick inte att se ej heller några ägg. Med den vetskapen gjordes lite skador på täckt foder, honung. Tanken med det var att få igång drottningen att åter lägga ägg.

Måndagen den 23 i denna månad, dagen efter att lite foder hade sårats gjordes en intressant upptäckt! Den nya drottningen i det andra spöksamhället hade lagt ett färskt ägg. Det stod rakt upp samt mitt i krysset i cellens botten.

En känsla av hopp spred sig i kroppen! Sårade lite mer ytor med foder, honung för att det skulle stimulera till fler ägg. Om några dagar efter att kommande regnväder har passerat görs en ny koll av samhället.

De båda små tidigare spökbisamhällena går inte att invintra på ett bra tag. Drottningarna får där göra sitt bästa för att få någorlunda balans på biantalet för att klara vintern. Möjligen de går att invintra i senare halvan av nästa månad. De övriga om ca 2 veckor.

Mvh

2021-08-08

I går under tidig förmiddag förbereddes en låda med 4 ramar, baklucka, tillfällig botten samt tak. De grejorna av det enklaste slagen ramarna var gamla svarta ramar med mat. pollen samt några ytor med tomma celler. I det lilla flustret placerades en liten träkloss vars bredd 2,5 cm som flustret. Det blev en liten springa luft över klossen, bedömde att inget bi kan komma in samt tjuva honung från lådan.

For i väg för att hämta alla 7 Apideorna från parningsplatsen i skogen. Planen var att alla Apideors bin skulle slås samman i en låda. Var en stund senarea återigen i bigården på slätten. Fick nästan en chock när traffiken från till den tillfälliga lådan observerades. När klossen i det lilla flustret samt en liten springa över avslöjade att getingar kunde gå in i kupan samt ta sig ut. Snabbt bort med träklossen samt in med en tjock grästuss.

Täckskivan avlägsnades, 3 Apideor i bredd med deras bottnar utdragna till hälften. Med lite rök från rökpusten drevs bina ned på ramarna. Alla parningslådor tömdes på sina bin ned på de 4 gamla ramarna.

Den högst tillfälliga bikupan behövde isoleras mer, något för nästa dag. På ett litet samhälles fluster observerades snigelslem, något också för nästa dag. Fråga var bara vilken snigel som lämnat slemet?

Ett av de spökande samhällenas yngelldådor blev reducerade. I varande andra låda samt bottenlåda plockades ramarna om. Två ramar med mycket drönaryngel togs bort också andra ramar som kasserades. Kvar blev 4 ramar med endast lite täckt drönaryngel samt täckt arbetsbiyngel. Ett par ramar med endast ett ägg i varje cell i mindre ytor. Därutöver ramar med mat samt pollen. Första tanke vid tidigare besök var att samhället var puckelsamhälle. Vid noggrannare koll gick det att se nykläckta arbetsbin. I de ramarna som plockades bort var det ca varannan vaxcell för arbetsbi samt varannan drönare. Små vaxcellstorlekar är av ondo för bisamhällens överlevnad. Det är inte alltid som cellstorlek 5,3 millimeter erhålls vid köp av vaxmellanväggar.

Sedan några år tillbaka krävs att få köpa vaxmellanväggar med cellstorleken 5,3 millimeter. Med den storleken bygger bina ut fina jämna ramar utan en enda drönarcell.

Nästa dag var i dag! Grästussen togs bort i flustret av den tillfälliga kupan. Ganska rikligt med bin kom ut samt flög, tog märke på var deras bostad befinner sig. Strax efter endast någon minut började några bin ställa sig med huvdet mot ingången. De höjde bakkroppen, blottade dess vita körtel längst ut på kroppen samt flaxade med vingarna. Det är samma förfarande när en bisvärm tas in. Ett tecken på att en drottning finns i den tillfälliga bibostaden.

Det där med drottningens vara eller icke vara avslöjas om 10 dagar. Kasettbina tillsammans med eventuellt 3 drottningar från första utsättningen som bevisligen kläcktes fram. De tillsammans med kasettbina från de övriga 4 parningslådorna vars drottningar icke kläcktes fram. Om de 3 drottningarna var kvar i går vid sammanslagningen blev det slagsmål dem emellan i går under dagen.

I dag när cellplastskivan placerades bakom bakluckan gick det att se ett mindra antal döda bin bakom den. Ett par bin kämpade hårt med att flyga upp ur lådan med varsit dött bi. Eftersom det satt en grästuss i flustret kunde de döda bina inte städas ut den vägen. De placerades i stället bakom bakluckan. När städande bin avlägsnar döda bin är också ett tecken på att det finns en parad drottning i bikupan.

Avslutningsvis fick det lilla tillfälliga samhället lite mer isolering bakom bakluckan. På täckskivan en skiva cellplast med en dubbelvikt plastsäck över samt några stenar som förankring.

Bikupan med snigelslem kollades. Den lägre botten var helt ren från allt, ingenting befann sig på spaden vid utdraget. Den inre botten var också helt ren från främmande ting eftersom alla ramar lyftes. Sniglen som varit på flustret hade varit en hussnigel. Av dem finns det rikligt av på platsen. De verkar befinna sig på aspträdens grenar samt blad, när det regnar faller sniglarna till marken. Ofta går de att se på kuptaken i olika storlek.

Senare i dag hämtades de 7 pinnarna hem från parningsplatsen.

Mvh

2021-08-05

Nej, drottningodlingen i år blev helt misslyckad . Det har regnat för mycket. Boende på platsen meddelande att juli där var den våtaste på 10 år.
Det blev ingen drottning, inte ens till mig själv!
Jag får ta nya tag nästa år om hälsan är ok då också!

Bina i Apideorna byggde inte ut något vax där i lådorna. De 3 nya drottningarna där kläcktes fram. I de andra 4 kläcktes inte drottningarna fram. Bina i de 4 byggde som de tidigare inget vax. Draget var slut för bina på den platsen.

Biodlingen i övrigt håller på att plockas ned inför invintringen i september.

I går samt i dag har bisamhällena kolllats. Det finns mycket täckt yngel, också ägg samt mindre larver. Den synen var ett positivt tecken efter att bina har drivits med lite honung. Får ge honung omigen om någon vecka. Drivfoderbrickan är en förträfflig grej till alla former av tillskottsfoder.

Spöksamhället har slutligen fått fram en drottning från äggrammen de fick. Samhället där är av mindre format, litet antal med fältbin. Har kommit fram till att de behöver en eller två ramar med utkrypande bin.

Det finns ytterligare ett spöksamhälle. Vid översynden gick det att se mycket drönaryngel samt drönare. Det är inte puckel eftersom det finns ytor med täckt arbetsyngel. Felet är vaxet i en ram med ganska rikligt med drönarceller. Vaxets cellstorlekar under 5,3 millimeter ger upphov till mycket drönarbygge.

Mvh