Min biodling maj 2022

2022-05-01

Eyvind träffar sin gode vän Johan som har även han hållit på att odla bin en tid. Johan frågar: ”Eyvind vid mötet om något särskilt har hänt i hans biodling på sistone?” Eyvind svarar: ” I mars månad blev inte mycket gjort mer än att kolla att bina rensade sig som de skulle. De fick lite drivfoder i mitten av månaden. Vilket de sedan har fått varje vecka därefter. Under senare delen av mars placerades en ny låda med utbyggda ramar under en del bisamhällens vinterlådor. Det var de med flest bin som fick en låda.

I fredags samt i går gjorde stora genomgångar av alla bisamhällen. Där det var två lådor skiftades deras platser, den nya kom överst. Det var helt tvunget att göra detta eftersom den gamla vinterlådan innehöll förskräckligt stort antal ramar med täckt arbetsyngel. I ett par samhällen kröp det omkring drönare samt flera är på gång. De två hade tänkt svärma tidigt, det gick att hitta början på en svärmcell med ägg samt fodersaft. Bina där hade byggt ut flera koppar till nya svärmceller.

Det stora flertalet av samhällen visade inga tecken på att vilja svärma i närtid. De hade visserligen lite drönare på gång som möjligen kläcks fram om någon vecka. Över lag är det mycket med bin i kuporna, likaså är det med ramar med täckt yngel. Det finns som mest 7 rammar med täckt arbetsyngel. Som medium 6 ramar med täckt arbetsyngel. Som lägst 5 ramar med täckt arbetsyngel.

Det var faktiskt i stort behov att lådorna skiftades. Då fick drottningarna många tomma ramar till sitt förfogande att lägga ägg i, också till där bina kan lägga tidigt drag av honung.

Lönnen blommar likaså maskrosor, vid soligt väder har bina den kraft som behövs för att hämta hem det som bjuds.”