Min biodling dec 2019

2019-12-26

Höstens och den varande årstidens temperaturer verkar vara gynnsamma på bina i kuporna. Besökte dem i dag liksom några gånger tidigare efter att bekämpningen av varroa kvalster hade avslutats. I dag liksom tidigare har stetoskopet varit med. Med det försöka lyssna sig till genom lådans vägg vad bina har för aktiviteter i sin kupa. Det hörs inte mycket från dem, de sitter i det närmaste helt tysta endast ett riktigt svags sus har hörts vid varje tillfälle. Av det dras slutsatsen att allt står rätt till i bisamhällena, att de är nöjda med tillvaron. Det ska bli intressant att lyssna sig till när drottningen börjar att lägga de första äggen. Då bör ljudet från bina öka i volym.

Mvh