Förhindra svärmning

Bisamhället kan manipuleras av en mänsklig hand för att styra bina till att göra det som önskas av biodlaren.
Här på sidorna följer ett tillvägagångsätt om hur man rent schematiskt sköter sina bisamhällen.
Det finns många sätt att sköta bin på. Det här är ett bra sätt för att slippa svärmningen och i stället till största delen skatta honung.
Det går senare att besluta om förening av bisamhällena med metoden hålat tidningspapper eller behålla alla och invintra dem till nästa år.

Att ombilda ett bisamhälle genom att göra avläggare förhindras det effektivt från att svärma. Det här kräver mer material, en engångskostnad för att slippa otyget att bin svärmar okontrollerat.

Mvh