Min biodling maj 2020

2020-05-27 

Dagen bjöd på ett något svalt väder vars temperatur under förmiddagen visade plus 14 grader C, mulet. 

Under gårdagen gjordes åter en generalgenomgång av samtliga bisamhällen. Sju av dem klarade måttet på svärmtröghet. Två var svärmintresserade Ett samhälle har sedan i vårs fått byta plats med två andra för att stärkas upp. För en vecka sedan hade det samhället varken ägg eller yngel. Något var galet! 

Två ramar med täckt yngel samt nylagda ägg från ett annat samhälle fick byta plats med två i kupan. I går vid kollen fanns inga drottningceller på de båda ramarna. Ett säkert tecken på att det finns en drottning i kupan. Det här visades med tydlighet eftersom det fanns rikligt med nylagda ägg. 

De två svärmintresserade hade för en vecka sedan rikligt med svärmceller. Även en vecka senare alltså i går var det också rikligt med svärmceller. Detta inträffar när drottningen har tillgång på 20 ramar, två lådor. Hon har dålig produktion av odörer, den sprids enbart i hennes närhet. Där arbetsbina inte känner av hennes odör bygger de svärmcellkoppar. Där drottningen lägger ägg till nya drottningar. De båda samhällena har i dag blivit delade till två vardera enheter. När en sådan drottning bara har tillgång på en låda, tio ramar då avtar eller upphör svärmcellerna. En erfarenhet som har erhållits genom åren. 

Strax börjar förberedelserna inför årets drottningodling. Höjdpunkten inom biodlingen!  

Mvh 

2020-05-23 

I dag en regnig morgon, senare sol samt växlande molnighet. Eftermiddagen bjöd på värme plus 19 C. Senare nu mot kvällen ett häftigt regnväder, hagel med åska. Bina är i full aktivitet med den stora sleven ösa in rapsbladsav till sin boning. Det luktar starkt av rapsbladhonungsdagg i omgivningen av rapsfälten. En lite jolmig doft sprider sig från rapsfälten. Rapsbladsav är tydligen attraktivt för bina, av den gör de rapshonung. Kollade framför bikuporna på binas trafik ut samt in. Uppskattade att av hundra bin var det endast ett fåtal som hade pollen med sig hem. De övriga bina hade tydligen honungsmagen fullproppad av bladhonung. Tur att bisamhällena fick första skattlådan i början av veckan. 

Mvh 

2020-05-19 

Dagens väder blev i stort sett på eftermiddagen plus 15 grader C, sol med växlande moln, svag vind. Med tanke på hur mycket med raps som blommar borde bina kunna hämta hem nektar till sin bostad. Har i dag kollat bisamhällena, de har fått sig en ordentlig genomgång. Kan de inte hämta hem nektar till skattlådan på en vecka blir det att återuppta matningen. De flesta samhällena är riktigt starka, det saknas mat till dem i naturen.  

Det är för kallt för bina att kunna hitta nektar. Blommorna ger inget ifrån sig. En bild, film från i går visar bin som är på en maskros, flera av dem har stelnat i det något svala vädret. 

Mvh 

2020-05-17 

Åter en dag då bisamhällena har fått en halv liter vatten spetsat med lite sötma. En dag i nästa vecka vid lämpligt väder kollas samhällena om de är i styrka att ta emot en skattlåda. De har inte börjat att bygga något vaxstycke i drivfoderbrickans öppning. När de gör det är det dags att sätta på en låda. 

Dagens väder växlande sol – moln samt plus 10 grader C, något stark vind under en stor del av dagen. Blåsten friskade i riktigt ordentligt i går, det var då svårt att stå upprätt. 

I dag när bigården besöktes var det sparsamt med bin som flög ut samt in i kupan igen. Kunde se att något bi hade lite pollen med sig hem, mörkgult till färgen. Bina föredrar maskrosor före rapsen i närområdet. Får göra fler observationer vid mer stadigt väder. Dagens ostadiga väder möjlig orsak till att bina besökte maskros. Den blomman ger något som bina söker efter. Under dagens besök gick inte att se om de hade gjort något besök i rapsen. 

Mvh 

2020-05-15 

Bisamhällena har tilldelats ca en halv liter vatten spetsat med lite sötma en gång i veckan. Det har varit riktigt välkommet i kuporna! När bina har fått vattnet har de börjat att dricka direkt. Det iskalla vädret har tagit hårt på dem eftersom de låga temperaturerna har hållit bina kvar i kupan en stor del av dagarna. 

Söndagen den 10 i denna månad gjordes en noggrann koll av bisamhällena. De flesta har etablerat sig bra i de båda yngellådorna. Medan de andra borde ha endast en låda. Med dem har en fiffig plan tänkts fram! 

När de starka samhällena börjar dra svärmceller får deras andra låda byta plats med de svagas andra låda. Innan det sker letas drottningen i respektive kupa upp samt placeras i den undre lådan.  

Det får göras i två steg! Den ena dagen leta upp drottningen samt droppa ned henne till låda ett. Sedan lägga ett spärrgaller över lådan med drottningen samt andra lådan åter över det såsom steg 1. Dagen efter eller samma dag görs de svaga samhällenas andra låda samt ramar fria från bin därtill ställs undan. Såsom steg 2 får de starkas andra låda placeras uppe på de svagas första låda. De svagas andra låda placeras på de starkaste första låda efter att spärrgallret tagits bort. 

Med det här förfarandet kommer ingen av de manipulerade bisamhällena vara intresserade av att svärma. Planerna är att tillverka två nya samhällen. De kommer till av att två avläggare bildas. När de har en parad drottning samt hon har börjat att lägga ägg. Då får respektive avläggare en eller två yngellådor från resterande då starka samhällen. 

Det finns rikligt av blommande raps i närområdet. Av det finns inget upplagrat i bikuporna. Bina lever fortfarande på kvarvarande vintermat samt sötma som finns i vattnet de fått en gång i veckan. Pollen har de tagit hem, av det finns ingen fattigdom. Bina har tullat hårt på vintermaten till allt yngel som har framställts till nya individer i kupan. I några samhällen kryper drönare omkring. Kommer inte värmen snart samt att bina inte hittar någon nektar. Då kan det bli tal om att stödmata med raffinerat socker för att hålla liv i bisamhällena. 

Inget av bisamhällena har någon skattlåda. Den skulle bli ett hinder för bina. Detta eftersom de måste hålla värmen 35 grader C i kupan 24 timmar dygnet. Det är temperaturen som ynglet kräver för att utvecklas till en färdig individ i kupan. 

Mvh