Min biodling juni 2019

Rekommenderar det här

2019-06-29

Bigården besöktes återigen i dag. Passade på under förmiddagen innan solen samt den något skarpa värmen gav sig till känna. På förmiddagen samt fram till eftermiddagen befinner sig bikuporna i skugga. Städande bin släpade ut döda drönare som nästan var helt klara att kläckas. Tydligen hade den varande drottningcellen kläckt fram en drottning. Bina var nöjda med henne samt slaktade bort drönare ur sina okläckta celler. Det som påkallade besöket var tre bisamhällen vars drottningar är överåriga. De försöker göra stilla eget byte av drottning, vilket inte jag vill de ska göra. Om en vecka är det beräknat att alla tre ska få en kläckfärdig drottningcell. När alla drottningar lägger ägg till välskapta arbetsbin i alla tio samhällena är de helsystrar eller halvsystrar. Fem systrar av drottningar huserar nu i lika många bisamhällen. Ytterligare fem systrar kommer att placeras i kvarvarande fem samhällen. Systrarna, vars moder under en tid av fjorton dagar hade minst antal kvalster efter senaste oxalbehandlingen.

I den rådande skarpa värmen dofter det riktigt sött i luften kring bikuporna. Tydligen har de drag från någon pollen- och nektargivande blomma. Den skarpa värmen håller tillbaka de starka samhällena med gamla drottningar. Deras fältbin klumpar sig rikligt på flusterbrädan samt är riktigt slöa, deras liv närmar sig slutet! Ett och annat bi kommer hem med lite pollen till kupan. Däremot är det livlig trafik i kupor med unga drottningar som nyligen har börjat lägga ägg.

Mvh

2019-06-27

Det har hänt en del med bina i bigården sedan det skrevs något här i bloggen. Bisamhällena fick sitt matlager reducerat till en del den 9 juni. Denna tidiga reducering har inte för egen del inträffat i biodlingen. Honungen kristalliserade ganska snabbt. Tydligen fick bina ta del av de nära växande rapsfälten. Ett kvitto på att när bina har rikligt med vinterbin, då blir det riklig, tidig skörd från dem. Under skattningen kunde det konstateras en miss i biodlingen. Hade glömt bort att några ramar med yngel hade lyfts upp över spärren i ett samhälle. Jodå, en drottning hade kläckts fram. Hur hitta henne? Vid en noggrann kolla av ramarna gick det att se en nervös ungdrottning springa omkring på en ram. Hon nöps mellan tumme samt pekfinger. Det var en avkomma från en oönskad drottning med kalkyngel.

Den 10 juni blev det en stund med att tillvarata en del av det som bisamhällena blev av med. Senare under dagen kollades en del samhällen. I de med en fungerande drottning där fanns ägg samt larver. Övriga hade en drottningcell. Dagen efter kollades de kvarvarande samhällena.

Den 13 tillvaratogs den honung som inte gjordes tre dagar tidigare. Två samhällen försågs med mellanbricka. Det är mycket som ska hinnas med i den här månaden på året. En månad när mycket händer inom biodlingen. Av den anledningen har det inte skrivits här i bloggen.

Den 17 skulle två drottningar letas upp. Bisamhällenas ramar i yngelrummet med tjugo ramar kollades tre gånger. Ingen drottning gick att hitta bland ruskigt mycket bin. Det var de båda samhällena vilka tidigare ställts på mellanbricka eftersom inga grejor finns för att göra avläggare. Samhällenas yngelrum silades genom ett spärrgaller. Det knepiga var att inga drottningar hittades. De kan ha dött i den omtumlande behandlingen eller på något sätt kommit undan. Av säkerhet togs ramar med ägg samt unga larver från ett annat samhälle därtill hängde in i nedersta lådan.

Den 19 kollades nästan alla samhällens yngelrum där det fanns en fungerande drottning. I ett samhälle hittades en drottningcell vilken delvis var kläckt, den drottningen var död. När den öppnades helt gick det att se hur drottningen hade börjat att spinna in sig i sitt hölje. Av säkerhet flyttades hit en yngelram med en täckt drottningcell från ett annat samhälle. Hade i det samhället en vecka tidigare lyft upp yngelramar över spärren.

Den 20 bytte ut ramen med ägg till en ram med önskade ägg till drottning i de båda silade samhällena. Det bisamhälle vars drottning har fått släppa från sig många ramar med ägg till andra samhällen gör sin sista resa. Drottningen med önskade ägg placeras i NC-kassetten.

Den 22 reducerades samhällenas matförråd. I och med det är all rapshonung borta från bisamhällena. Under dagen fritogs honungen från ramarna. Ett jobbigt samt kladdigt göra varför hälften fick stå över till nästa dag.

Den 23 släpptes drottningen fri från NC-kassetten. Stående ägg fanns i den, dagsfärska, några lutar en aning, några någon dag gamla.

Den 26 Amningssamhället iordningställs, en ram plockas bort längst bak i den övre lådan. En öppning görs i mitten av den. Odlingsramen förses med larver av rätt ålder samt hängs ned i öppningen. Bina i övre lådan spärras för kontakt med bina under.

Den 27 spärren mellan bina togs bort. Det gjordes en snabb koll av hur många larver till drottningar som hade antagits. Av totalt 24 larver blev uppskattningen ca 18 – 20. Burning av dem blir om fem dagar.

Mvh

2019-06-07

Det går att läsa i dokumentationen att bigården besöktes den 4:e juni, en rutinkontroll. Där fanns just då 3 styken drottningavläggare vilka hade kommit till tidigare. Lika många dragbiavläggare plus 2 enheter med varsin äggram eftersom drottningen hade dödats samt nöddrottningceller hade rivits. De båda enheterna var behäftade med kalkyngel. Den sjukan följde med vid inköp av 4 bisamhällen förra året, i ett samhälle till kommer drottningen att dödas på grund av kalkyngel. Det finns ytterligare 3 enheter varav en är en dragbiavläggare, den hade ett flertal kläckta nödceller. Det samhället kommer att förenas med något annat framåt hösten. I de båda enheter som är intakta är det ena riktigt intresserade av att göra eget byte av drottning. Där hade 2 täckta drottningceller hittades, de revs. Planeringen är att odla efter det här samhället senare i sommar. Det andra intakta samhället är inte det minsta intresserat av att svärma eftersom ingen svärmcell hittades. När den extrema värmen har gett vika för den här gången är det tid för att odla bidrottningar. En del honung finns i kuporna vilken behöver plockas bort för att bisamhällena ska kunna utvecklas på ett godtagbart bra sätt.

Mvh