Min Biodling mars 2024

2024-03-31

I dag har bisamhällena kollats upp. Det blev inom en vecka samt plus 12 grader på eftermiddagen! De lever samt är bra igång till den kommande säsongen. Undersökningen var att få vetskap om hur det står till med bisamhällena. Det var tre saker som var viktiga att kolla. Det var drottningens funktion, hur mycket vintermat som finns kvar samt eventuell förekomst av någon bisjukdom.

Två bisamhällen hade brist på vintermat. Tre hade rikligt med mat. Två av dem fick vardera skifta två ramar mat med lika många tomma. De övriga hade balans med matfrågan. Drottningarna hade kommit igång lite granna. Lite täckt yngel gick att se, det gav besked om att det var friskt. Är nitisk med att kolla bisamhällenas yngel under hela den tid bina är aktiva.

Kommande vecka blir nog av det svalare slaget, inget bra väder för bin. Veckan därefter blir nog mer gynnsamt för dem i alla fall på eftermiddagarna.

Mvh

2024-03-24

Inom en vecka går det säkert att titta ner i bikuporna samt se hur bisamhällena har det med maten. Att de klarar sig med det de har fram tills att naturen ger vad de behöver. Även titta efter att bisamhällena är väl fungerande enheter.

Mvh

2024-03-24

Svärmen i skogen är sedan en tid tillbaka flyttad till ett mer stadig plats. Där får den visa vad den går för! Det är möjligt att drottningen där kommer att avlivas på grund av att hon liksom alla svärmdrottningar levererar arga bin.

Mvh