Städvilja av bin

Om man tittar riktigt noga går det faktiskt att se minst 4 varroakvalster. De ligger intill varandra ganska mitt i bilden. Med bra ögon går det att se några ben på dem. Det går att spara ned bilden till datorn samt där förstora upp bilden för att lättare se. Det som visas på bilden är en varroagallerlåda med gallret borttaget. Det som ligger i lådan förutom kvalster är vaxsmulor som bina i kupan har gnagt bort för att komma åt vintermaten.

Mvh

2020-12-11

I dag vid middagstid kom snöskydden på framför bikuporna. Dagen har varit kall endast 3 grader plus, mulet med svag vind från sydost samt lite duggregn. Fingrarna kändes lite stela i busvädret. Nu kan det komma snö när det är dags för det vädret. Bina har det bra i sin bostad, speciellt nu när de har blivit av med en hel massa varroakvalster.
Det här varroagallret är ett av de övriga med flest döda bin som städande bin lagt uppe på gallret. Detta galler med tillhörande låda har som övriga legat inne under respektive bisamhälle under 14 dygn. Det som visas på bilden har legat i samh b under nämnda tid. Samhället hade förra årets test endast 170 varroakvalster i år 314.
Samh a261+13=274
Samh b310+4=314
Samh c392+4=396
Samh d356+5=361
Samh e504+7=511
Samh f1023+22=1045
Samh g507+1=508
Sammandrag under 30 dagar efter behandlingen med oxalsyra 2020-11-10. Bokstäverna a till g till vänster är inte detsamma som samh 1 – 7 utan a – g är lite hur som i bigården. De senaste 14 dagarna har varroagalleren legat under bisamhällena utan byte av dem. Kolumn 4 visar antalet under dessa dagar.
Samh a274/125=2,19
Samh b314/125=2,51
Samh c396/125=3,16
Samh d361/125=2,88
Samh e511/125=4,0
Samh f1045/125=8,36
Samh g508/125=4,0
Det faktiska antalet efter 30 dygn delat med ett medelantal av 125 kvalster i bisamhället.
Här ovan är det omvända av vad hur experterna räknat. Med ledning av deras räknade av antal kvalster kvar i bisamhället har ovan tagits ett medelvärde på 125.
Enligt experter är det uträknat att vid naturligt nedfall på eftersommaren att det är kvar i bisamhället 120 – 130 kvalster för varje varroakvalster som faller ned i gallerlådan under 14 dygn.

Mvh

2020-12-10 

I dag besöktes återigen den bigård som har varroagaller inne på kupbottnen under bisamhällena. 

Dagen har varit som tidigare dagar, i dag var graderna betydligt lägre endast plus 3 C hela dagen. Frös faktiskt om fingrarna, de domnade till en del! Kunde haft vantar, då hade det varit svårt att sköta kameran. 

Efter sista bytet av varroagaller har det gått 14 dagar. I dag byttes till rena för att göra en ny koll vid ett senare tillfälle. 

Det är ingen tvekan om vilket bisamhälle i bigården som är mest städvilliga. De bina i det bisamhället är rent av städtokiga! 

Bilden visar att bina i det här bisamhället har varit riktigt urstarka samt duktiga på att städa. De är riktigt städtokiga bin! Ingen annan bikupa har bina uppvisat en sådan mängd döda bin på varroagalleret. Det troliga är sent döda sommarbin. I gallerlådan gick att hitta endast 1 varroakvalster. Gallerlådan kom in ren för 14 dagar sedan. Bina hade städat ut små vaxsmulor tillsammans med kvalstret. Det var ganska mycket med vaxfnas i lådan när gallret lyftes av.

Återkommer i morgon med mer om dagens forskning!

Mvh