Min biodling juli 2021

2021-07-27

I dag åter en resa till Svenska Biprodukter med en leverans av honung till dem. Nu är medelskörden lite drygt över 26 kg per vardera 12 invintrade bisamhällen. Det är möjligt att det blir ytterligare en eller två leveranser till det här året!

Mvh

2021-07-24

Under tidig morgon avslutades nedplockningen av bisamhällena till max 3 lådor, 2 yngel samt 1 skatt. Planeringen är att i morgon befria 90 ramar från honung.

Bina har någon form av drag, vilket märktes i dag på morgonen ca 07,30 tiden. De har hittat honungsdagg som har kommit fram under natten med hjälp av nattdaggen.

Under sen kväll strax innan solen dalat ned sattes de 4 Apideorna ut på parningsplatsen. Drottningarna blir spärrade i 2 dygn, den avlägsnas på måndag kväll.

Mvh

2021-07-23

I dag plockades återigen några samhällen ned till 2 yngel samt 1 skatt. Planeringen var att göra det med övriga bisamhällen i dag. Det gick inte fast att tiden var tidig förmiddag. Efter 3 åtgärdade samhällen var det omöjligt att fortsätta. Anledningen var ett begynnande tjuveri, tjuvande bin kom på besök i stort antal.

4 pinnar till lika många Apideor bankades ned en bit i torr samt hård jord. I dag på morgonen var bina i Apideorna tysta, deras drottningar hade kläckts fram under natten. Minibisamhällena placeras på de 4 pinnarna i morgon efter solens nedgång.

Mvh

2021-07-22

Nedplockningen av bisamhällenas staplar av lådor har i dag börjat. Det fortsätter i morgon med övriga, då som i dag tidig förmiddag. Första steget utgörs med att plocka bort en låda skatt. Sedan står samhällena på 2 lådor yngel samt 1 låda skatt.

Mvh

2021-07-21

I dag blev de 4 Apideorna färdigställda med byggbin samt en kläckfärdig drottningcell. I dag är det dag 14 i ordningen, om 2 dagar bör drottningen ha krypit ut från sin cell. Dessa små parningssamhällen står nu mörkt samt svalt inomhus. Där får de stå i 3 dygn sedan sätts de ut för parning efter att solen har gått ned.

Mvh

2021-07-19

Under veckan kommer fyra Apideor att färdigställas med ett par deciliter bin samt en drottningcell. Några dagar därefter kommer bisamhällena att plockas ned med en låda skatt. Därefter består samhällena av två lådor yngel samt en skatt. En kväll någon dag senare vid solens nedgång börjar drivfodringen med ca två dl honung. Det inträffar med några dagars mellanrum. Bina har någon form av honungsdrag! Det där märks genom att det ännu finns ägg i kuporna. Har kollat ned i några samhällen samt konstaterat detta.

I morgon blir det ännu en vilodag! Därefter en jobbig period med att få iordning på bisamhällena inför vintern!

Mvh

2021-07-18

I dag under tidig morgon fick de tre Apideorna lite mer mat. De hade brist på mat, lite foderdeg avhjälpte det hela.

I går skattades bisamhällena i skogen. De plockades ned till två lådor yngel samt en låda skatt. I kväll har de båda skattlådorna blivit befriade från honungen. Honungsdagg!

Mvh

2021-07-15

Under tidig morgon i dag gjordes besök av bigården på slätten. Det var speciellt två samhällen som var av intresse. Ett var att kolla spöksamhället om det blivit några drottningceller på äggramen samhället tidigare fått. Två drottningceller mitt på vaxkakan gick att se, den stora fick vara kvar, en mindre revs. Ytterligare ett samhälle kollades. En yngelram hade skiftats från ett annat samhälle, allt var bra. Bina hade tidigare proppat två ramar fulla med honung. De hittades i den övre lådan för yngel. Ramarna utan bin fick byta plats med två tomma från den nedre skattlådan.

Under sen kväll togs spärren bort i de tre Apideorna. Det är möjligt att drottningarna flyger ut för parning redan i morgon. I morgon buras drottningcellerna efter andra odlingen. Om det finns några att bura? Det varma vädret ställer till det i bikuporna. Temperaturen för biyngel är plus 35 grader C. Vid värme som nu råder drar sig bina ut ur kupan. Får se i morgon hur det står till med drottningcellerna i odlingen. När avskärmingen togs bort i går tidig morgon var det 5 av 12 som hade antagits. Hade hoppats på fler! Att odla drottningar är som att spela på lotteri. Ingen vet hur utgången blir!

Mvh

2021-07-13

I dag under tidig morgon besöktes bigården i skogen. Hade planer på att plocka ned bisamhällena till en skattlåda. Av den anledningen var endast grejor med till detta. Det visade sig att det ena hade fullpackat med honung. Det andra något lägre viktmässigt, detta samhälle behöver endast en skattlåda. Medan det andra behöver två lådor.

I dag hämtades binas vintermat, Bifor hem från Svenska Biprodukter.

Nu i kväll för ett par timmar sedan sattes de tre Apideorna ut. Drottningarna blir spärrade ett par dagar. Sedan ges de möjlighet att flyga ut för parning.

Mvh

2021-07-11

I dag på eftermiddagen kollades de tre apideorna. Bina däri var helt tysta, drottningarna hade kläckts fram ur cellerna. Det förkunnar att ett frågetecken är uträtat. Kvar är parningens frågetecken.

Under eftermiddagen gjordes besök i bigården. Jobbet där var att släppa in drottningen återigen i NC-kassetten. Blev överrumplad när kassettramen lyftes upp samt kollades. Däri var det flera larver som badade i fodersaft. Samhället packades samman igen för att hämta mer grejor. Sedan drottningen senast släpptes in i kassetten är det i dag fyra dagar sedan.

Vid nästa besök behövdes en låda med mycket yngel från ett samhälle. Drottningen letades upp samt burades. Andra lådan med yngel ställdes åt sidan, likaså med bottenlådan, sedan åter med andra lådan. Släppa in drottningen där i bottenlådan, spärrgaller. De båda skattlådorna, spärrgaller med avskrämning samt tidigare bottenlådan. En ram lyftes bort.

Samhället med NC-kassetten öppnades. Kassettramen lyftes samt bina borstades ned i lådan. På den ramens plats placerades den tidigare lyfta ramen från andra samhället. Holkarna med tolv larver lyftes samt placerades i odlingsramen. Den hängdes ned i tomrummet i det bisamhälle som fått en låda yngel på toppen.

Om 48 timmar, tisdag eftermiddag plockas skärmen bort. En snabbkoll görs då av hur många larver som bina har startat upp.

På tisdag kväll sätts de tre apideorna ut. Först spetta tre hål i hård jord samt knacka ned de tre pinnarna med en slägga.

Mvh

2021-07-10

På förmiddagen tillverkades tre apideor med två kaffekoppar blöta bin samt en kläckfärdig drottningcell. De små kuporna är placerade inomhus samt svalt i tre dagar. Sedan till platsen för drottningarnas parning. Det är två frågetecken? Kläcks alla tre samt blir de parade?

Mvh

2021-07-07

I dag återigen ett försök att odla drottningar. En drottning placerades i NC-kassetten. Det verkade trångt för drottningarna att få plats med äggen till nya individer. Det är nästan honung överallt i den övre lådan för yngel. Husbina för en ojämn kamp med att bära upp den honungen till skattlådorna i förhållande till inkommande.

Mvh

2021-07-06

Honungen från de slungningstillfällen som inträffat sedan leveransen senast till SBP fick sin sista översyn. Hinkarna med honung ställdes på en våg för att få fram vikten. Honungens vattenhalt kollades med en refraktmeter. Den höll sig mellan sjutton – nitton procent, lägre än tjugo som är gränsen. I morgon transporteras honungen till SBP. I retur hem fler hinka att fylla honung i samt några hinkar Bifor att invintra bisamhällena med.

Gör ett nytt försök i morgon med att få fram nya drottningar.

Mvh

2021-07-05

Dagens burning av drottningceller blev en stor besvikelse. Tre av tjugo möjliga. Om några dagar görs ett nytt försök. Nästa gång väljs ett bistarkare bisamhälle. Blir det inga drottningar även då är det vädret som är fel. Bra med mat i naturen finns med tanke på binas iver att flyga ut samt hämta.

Mvh

2021-07-04

I kväll, bigården på slätten ca 20,40 var bina riktigt aktiva vid kupornas ingångar. Det var mycket trafik i kupornas fluster av bin ut samt in. En söt doft strömmade ut ur kuporna samtidigt något frän. Honungsdaggen flödar rikligt på slätten! Därav binas iver att flyga ut för att hämta hem godsakerna. Blir det rikligt med regn i morgon, då upphör det draget!

Ramarna från i går blev i dag separerade, honungen i hink. Ramarna tillbaka till bina i morgon. Utskuret drönarvax som bina har byggt i skattlådorna läggs tillsammans med täckvaxet i plastsäck.

Planeringen i morgon är att sätta till två lådor på lika många bisamhällen. Burning av drottningceller, Har ingen vetskap om det är några eller hur många 0 – 20 ?

Mvh

2021-07-03

I dag vid tidig morgon besöktes bigården på slätten. Det blev inte mycket med hem endast 16 stycken ramar, en hel del med honung i dem. Bisamhällena har mer som kan tas till vara på. Om en vecka eller två går det nog säkert bra, den behöver mogna, torkas i samhället. I dag separerades 20 ramar, vaxet befriades från honungen. Drönarramar befriades från vaxet som hade byggts ut uppe i skattlådorna. I ett bisamhälle hittades två drönarramar med täckt puckelyngel uppe i skattlådorna. Kollar det ynglet i morgon!

Mvh

2021-07-02

Gick upp tidigt i dag! Anledningen var att besöka bigården på slätten, där skatta av bisamhällena. Eftersom det endast finns fem lådor, 50 ramar att skifta med skattas det i omgångar. I dag blev det 40 ramar. I morgon blir det åter tidigt på slätten för att reducera mängden honung i samhällena. Har i kväll separeras 20 ramar från honung. 20 ramar får stå tills i morgon kväll, vaxet håller bättre då. 30 ramar tre lådor kommer med till slätten i morgon. Veckans hittills varande honung är ännu inte vägt, likaså har inte vattenhalten kollats. Det får bli när tid för det uppkommer.

Mvh

2021-07-01

I dag var det lite regn samt endast plus 15 grader C på eftermiddagen. Då avskärmningen avlägsnades under lådan med odlingen av drottningar. Bina var en aning retliga i det något svala vädret. Arbetet utfördes snabbast möjligt. Hur många larver som bina har antagit visar sig på måndag när de ska buras.

Mvh