Min Biodling Mars 2023

2023-03-19

Dagen bjöd på något bra väder med 9 plusgrader men mulet. Har väntat länge på den här dagen då kupornas bottnar kunde göras rena från döda bin samt annat skräp. På den här dagens förmiddag gjordes de rena från främst döda bin samt annat större skräp. Dit hade det blåst in mindre löv i höstas, de kom också ut nu.

Innan bottnarnas rensning avlyssnades bisamhällena. Av ljudet att döma mådde de riktigt bra, några gav endast ett svagt ljud ifrån sig.

Efter bottnarnas rensning gjordes åter en avlyssning av samhällena. Nu var det ett helt annat ljud från dem. 2 var riktigt högljudda, tänkte, de kommer nog ut i dag. Efter en stund var ett flertal ute samt flög framför de båda kuporna.

De övriga satt lugnt samt stilla i sina kupor. Ett något högre ljud från dem nu än innan rensningen.

Planeringen är att flytta bisamhällena ganska omgående efter deras stora rensning, när det kan bli!

Mvh

2023-03-18

Det var lite av undran hur pressningen av vaxmellanväggar skulle gå till. Ett moment inom min biodling som var helt nytt för mig! Till att börja med tillverkades en stor rektangulär bricka av en storlek 50 cm gånger 120 cm av plyfa. Den försågs med mindre lister runt omkring, ville inte ha vax på golvet. Den försågs med ett anslag där formens övre del skulle få sitt stöd. Då under momentet när vaxskivan lyftes bort från formen.

En enklare konstruktion av mindre lister tillverkades. Den var till för att få vaxformen upp ca 1 dm från den rektangulära brickan. Den förhöjningen var glest tillverkad för att få mycket kylning av formen.

Därefter placerades brickan på vaxavtäckningslådan vars lock låg på. Till vänster placerades träkonstruktionen med formen på. Avståndet till stödet justerades. När det var det önskade träddes ett spännband genom träkonstruktionen samt spändes runt lådan. Bandet fick lossas samt spännas ett flertal gånger. Det på grund av att formen var tvunget att ligga i vattring åt alla håll. När det var klart lyftes formen med dess konstruktion i bakkant ca 2 mm från brickan genom att placera den tunna listen där. Därefter spändes brickan på plats med 2 spännband.

Till höger på brickan placerades en elektrisk platta. På den ställdes den stora grytan med dess detaljer för smältningen av vaxet. Blev verkligen fundersam när stöpkärlet flöt upp i grytans 72 gradiga varma vatten. Funderade lite! Det behövdes nog några kilo med barlast. Ytterligare en fundering! Nu kom 2 gamla kilovikter väl till pass! De ställdes på bottnen av stöpkärlet! Det gav resultat! Stöpkärlet hölls nere i vattnet!

Efter att elplattan hade varit påslagen ca 60 minuter var vaxet flytande i stöpkärlet. Temperaturen behövde justeras till omkring + 95 grader, det görs med hjälp av elplattans termostat. Den är reglerad från 0 till 6, vid smältningen räcker det med läge 5. Senare när vaxet är flytande är läge 2 tillräckligt.

Det var med spänning som den första vaxmellanväggen gjordes. Hade läst på ordentligt för att vara förberedd. Första skivan blev riktigt tjock hela 3,5 mm! Den behövde bli tunnare! Det får bli om till nästa gång.

Mvh

2023-03-13 

I början av december förra året gjordes förberedelserna med att färdigställa grejor för gjutning av vaxmellanväggar. Av det vax som tidigare hade framställts genom rensning från biramar och övrigt vax. 

Till att börja med anskaffades ett rostfritt stöpkärl samt en konstruktion som den kunde hänga i. Det hela placerades i en stor gryta med 12 liter vatten runtomkring. Vax ska smälta i vattenbad samt när det håller en temperatur omkring + 95 grader C är vaxet klart för att bearbetas. 

Mvh 

2023-03-12

Efter att ha smält ut vaxet från biramarna var det att tvätta dem rena från kvarvarande vax samt kittharts. Det gjordes i en mindre kittel i en blandning av vatten och kaustiksoda. De blir rena samt desifinerade. Efter att ramarna varit i kastrullen sköljs de rikligt i kallt vatten. Efter avslutad tvättning samt vattnet kallnat till dagen efter fick toan ta hand om tvättvattnet samt skicka det vidare.

Vid förra årets kokning av biramar uppfattades grytan alldeles för liten. En större får anskaffas till kommande höst. Då förra året var det endast 70 ramar som tvättades, de övriga 80 kasserades. De förpassades till den kommunala tippen på ett säkert sätt i oktober. 

I stället för de 80 kasserade ramarna tillverkades lika många nya.

Mvh