Hej biodlare jan. feb. 2019!

2019-02-26

I dag kom den där dagen då bina i riktigt stor mängd flög ut för att rensa, tömma sin tarm efter några månader inomhus i bikupan. Ljudet från deras vingslag under flygning strax framför kupan var i dag en skön lycka för öronen. Alla bisamhällen lever! Bina uppehöll sig inte bara framför kuporna. De tumlade runt i luften i bigårdens närhet. Kunde se att ett bi hade ljust gult pollen med sig hem. Tänkte! Det är faktiskt bara 26 februari i dag! Blir det tidig vår nu, bakslag i april är inget att önska bina.

Mvh

2019-02-20

I dag har solen varit synlig på en helt blå himmel. Temperaturen på eftermiddagen endast plus 5,3 grader C. Bigården besöktes på eftermiddagen. Bisamhällena avlyssnades med det gamla trogna donet. Av bina hördes knappast något, de flesta hördes lika svagt som i vintras. Deras utflykt i måndags var tydligen en hälsoflygning för dem. Det här vittnar de ljust gula plupparna av träck på nästan alla kuptaken, på endast en kupas tak fanns inget träck. Nu när de nödigaste har rensat sin tarm från träck kan bina sitta inne i kupan bra länge. I oktober bildades vinterklotet, det är ju flera månader sedan. Hoppas på varmt väder i senare delen av nästa månad.

Mvh

2019-02-19

Den här dagen har varit mulen, något frisk blåst från väster. Lite sol mellan molnen på eftermiddagen samt plus 8,6 grader C. I dag var binas malande ljud knappt hörbart i en del. De övrigas något högre än de tidigare. Gårdagens vårlika väder var till binas fördel eftersom de sitter lugna i dag. De har säkert gått mer samman i klot igen efter att i går hade vidgat detta i det varma vädret. Kupornas ovansida visade riktigt många ljusgula pluppar av binas träck i dag. Det är ett kvitto på att de var i behov av att komma ut därtill tömma tarmen. De levande bin som finns i kuporna nu är till största delen vinterbin. Sommarbina som fanns i kuporna vid invintringen i höstas de lyftes döda ut ur kuporna i går. Ordade då om bisamhällenas kondition angående matfrågan, drottningriktighet? Något att kolla vid en lämplig väderlek!

Mvh

2019-02-18

Dagen bjöd på sol genom slöjmoln, termometern visade +11,3 grader C vid 11 tiden, nästan vindstilla endast en aning drag från sydväst. En given dag att göra besök i bigården. Bottenskyffel att lyfta ut döda bin med. Borste att sopa botten med. Det gamla avlyssningsdonet samt nya stetoskopet samt kamera. Mycket grejor med vid besök i bigården. Snöskydden plockades bort med minsta möjliga buller. Bisamhällena avlyssnades med det gamla avlyssningsdonet. Ett riktigt lågmält malande ljud hördes från bina där de satt i sin kupa. Började sedan att lyfta ut döda bin samt vaxsmulor med skyffeln från kupbotten. En stund efter det här avlyssnades samhällena åter med det gamla donet. De åstadkom ett betydligt högre malande ljud efter att bottnarna blivit rengjorda. Lyssnade även med stetoskopet genom kupväggen. Binas malande ljud hördes både till vänster samt till höger i en del. Medan andra var antingen till höger eller vänster. Bina hade börjat att lösa upp vinterklotet. Från flera samhällen kom det ut bin för att rensa sig, tömma tarmen. Det gjorde de lite varstans såsom på kuptaken samt bänk. Bina var riktigt blöta i baken samt att de under en tid har ätit pollen. Det här skvallrade träckets ljusgula färg om. Den 6 denna månad hade binas malande ljud ökats något, det är 12 dagar sedan. Samhällena har några mindre ytor med täckt yngel i 1 – 3 ramar samt ägg därtill larver i olika åldrar. Med tanke på hur blött träcket var fick bina en hjälpande hand i dag. De skulle ha sölat ned med sitt träck inne i kupan annars, benämns utsot. Inte ovanligt att bina rensar sig vid den här tiden av året. Temperaturen samt vädret i övrigt är avgörande. De nödigaste kommer ut för rensning först. Därefter sitter bina vanligen lugna fram till nästa soliga samt varma dag. I februari dessa trakter finns inga tidiga vårblommor. I de samhällen där bina kom ut för att rensa, där var de döda bina något fuktiga. Något som skvallrar om att yngel i olika åldrar finns i kupan. De fuktiga döda bina har nog sin härkomst från kondens. Yngelvärme kondenserar när den kommer i kontakt med lägre temperatur i kupans nedre områden. Just nu lever alla bisamhällen! De kommer att genomgå flera typer av väder innan sälgarna blommar. Starten för binas normala utveckling på våren. Den ständiga tanken på våren – räcker vintermaten fram till att vårens blommor kan försörja bisamhället? Har alla samhällen en riktigt fungerande drottning? Äter bina pollen för uppfödning av puckelyngel? Enda raka är att kolla upp saken vid bra väder!

Bina rensar 2019-02-18


Gula fläckar med binas träck på kupans tak

Mvh

2019-02-13

Vid middagstid i dag bjöds på sol, plus 10,2 grader C samt något hård blåst från väster. Med tanke på temperaturen gjordes besök i bigården. Vinden drog på en del där, vilket inte störde bina på något sätt. De är skyddade bakom snöskydden. Något positivt från dem gick att se på stenarnas ovansida strax under varje fluster. Rikligt med döda bin befann sig där i små högar från någon kupa flög det ut ett bi. Ett kvitto på att städning är i gång med att avlägsna döda bin från kupan. Lyssnade av bisamhällena med stetoskopet. De åstadkom ett litet svagt malande ljud. Den 6 februari något högre malande ljud. Temperaturen höjdes troligtvis upp vid den tiden för 7 dagar sedan. Drottningen har börjat att lägga ägg. Hon förmedlar sin närvaro genom att hennes odör sipprar ut från kroppen. Bina i samhället känner av dofterna från henne. De förkunnar att bisamhället är en fungerande bistat. Sitt yttersta gör bina med att avlägsna döda bin samt annat skräp från bikupan. Kläckningen av årets första yngel sker om ca tre veckor med början i sista veckan i innevarande månad. Efter ytterligare tre veckor blir det åter en kläckningsperiod. Omkring 18 mars ca blir nog en bra tid att börja drivfodra bisamhällena inför kommande blomster i vår.

Mvh

2019-02-11

Snön har smält bort i bigården. Temperaturen plus 2,5 grader C samt soligt med lite kall blåst. Hur blir fortsättningen på vintern? Har den varit? Är våren i antågande?

Mvh

2019-02-07

Besökte bigården i går eftermiddag. Det blev några bilder samt att bisamhällena lyssnades av med stetoskopet. Bina har nu ändrat tonläge från sitt tidigare stilla susande den 9 januari till nu ett dämpat malande ljud. Påminner om att det är samma ljud som hörs på sommaren när hög yngelproduktion är i gång, nu svagare än då. Gårdagens malande tonart från bina ger en klar signal om att yngelproduktionen har börjat i liten mängd. Har en gång för länge sedan läst i någon literatur om att drottningen i bisamhället börjar att lägga de första äggen i mitten, slutet av februari, början av mars i södra halvan av landet. Med den globala uppvärmningen i åtanke kommer troligen bidrottningen i gång tidigare med sin läggning av ägg till nya individer i bisamhället. Har läst om att det kring år 1940 talet vid den här tiden av året var det i regel riktigt låga temperaturer runt minus 42 – 45 grader. I dag den 7 februari är det här i de här trakterna plus 2,7 grader. En fråga som påkallar sin uppmärksamhet. Det är om vintermaten räcker till, tills våren med den här tidiga yngelproduktionen? Framför en del kupor låg det några döda bin.

Mvh

2019-01-28

Tänkte besöka bigården i dag, fallande snö satte stopp för det, får göra det om några dagar. Nu är i alla fall alla drivfoderbrickorna målade och klara för ändamålet. Började i dag att måla täckskivorna, en sysselsättning som varar en tid framöver.

Mvh

2019-01-15

Bigården besöktes i går med tvekan i den skarpa blåsten. Försökte att lyssna på bina, det gick inte bra eftersom stark västanvind drog på kring kuporna. En bra bild blev det i alla fall. Den visar var binas vinterklot befinner sig under taket i kupan. Det är den runda, torra fläcken på taket med isigt snöslask runt om kring.

Bilden visar var binas vinterklot befinner sig i bikupan.

I går blev alla drivfoderbrickorna klara för målning samt i dag har målningen börjat. En bild får visa en drivfoderbricka innan färgen kommit på.

Mvh

2019-01-09

Gårdagen bjöd på busväder, både regn, blåst samt snö några centimeter. I dag på morgonen två till tre cm nysnö på biltaken. Bikuporna kollades upp vid middagstid, allt stod rätt till med dem. Bina lyssnades av med stetoskopet, de sitter näst intill helt tysta. Att lyssna på dem från tid till annan är för att av ljudet kunna bilda sig en uppfattning om när drottningen har börjat att lägga de första äggen för säsongen. Då eller strax innan ökar bina temperaturen i kupan till yngeltemperatur i vinterklotets centrum. Det gör de inte utan att det hörs genom kupväggen. Spillet av värme från dem går att se uppe på kuptaken. Snöfria ytor där visar var vinterklotet befinner sig under tak samt täckskiva. En bild visar att vinterklotet befinner sig under bakre halvan av taket. Av bisamhällena på bilden nedan har tre av dem uppvisat kalkyngel 2018.

Mvh

2019-01-08

Hälften av drivfoderbrickorna är nu klara för målning. Den andra hälften färdigställs fram till kommande helg. De kommer då att grundmålas med häftgrund, därefter täckfärg. Alla kan inte målas samma dag utan det får bli i omgångar. Färgens torktemperatur med minitemperatur plus 7 grader samt det är plus 10 i garaget där målningen kommer att ske. I vecka fyra beräknas brickorna bli klara. När den mesta färglukten har gått bort blir eftertorkningen sedan i en varmare lokal fram till användningen av dem på bikuporna. De kommer att placeras mellan bisamhällets låda samt täckskiva.

Mvh

2019-01-07

Experimentet med att tillverka drivfoderbrickor är i gång. Grovjobbet blir nog klart i morgon eftersom endast tre brickor återstår att färdigställas. Sedan tar finsnickeriet över, lite pilligt samt tar tid. Allt hinns säkert med innan första april.

Mvh

2019-01-04

I dag gjordes åter ett besök i bigården. Tog kamera samt stetoskopet med ut. Några bilder blev det lite snabbt i det stilla regnet. Ett något högre susande ljud hördes från bina på utsidan av lådorna. Det hördes även något annat dovt knäppande ljud. Med någon minuts funderande kom svaret på dessa ljud. Regndropparna åstadkom detta när de slog ned på kuptaken. Den största anledningen till kollen av bina var de tidigare dagarnas kraftiga blåst. Kuporna stod kvar på sina platser liksom tidigare där de i höstas blev fastspända på sina bänkar vilka är fastgjorda i sten.

En prototyp av matarbricka färdigställdes i går, ej målad. En enkel grej att tillverka med enkla verktyg.

Mvh

2019-01-02

På grund av det varma vädret mot slutet av förra året gjordes besök i bigården. Det var den 28 samt 31 december. Bisamhällena lyssnades av med stetoskopet. I en bikupa hördes ett ensamt bi tydligt när det skyndsamt tog sig nedåt för att dö i den nedre avdelningen. Alla samhällen var nöjda med sin tillvaro.

I dag har det inhandlats virke till att experimentera fram en matarbricka till alla samhällen. Den är endast avsedd att användas vid drivfodringen under vår samt höst. De ska vara helt klara inklusive målningen till första april då drivfodringen planeras att ta sin början.

God fortsättning på det nya året!

Mvh