Min Biodling okt. 2021

Det har inte blivit något skrivet tidigare under oktober. Inte heller varit något särskilt göra med bisamhällena under månaden.

Invintringen av de 11 bisamhällena dröjde till i början av månaden innan alla hade tagit sin vintermat. I går togs landningsskivorna bort samt togs in för torkning till nästa år.

I går vid besöket av den ena bigåren var det riklig taffik i en del bikupors fluster.

Mvh