Min biodling augusti 2019

2019-08-31

Alla bisamhällen kollades redan på morgonen den 27 vid ca 05,30. Då en svalare temperatur gjorde att samhällena kunde inspekteras. Det var de kvarvarande andra lådorna som tilldrog sig en översyn. Där hade tidigare observerats att det fanns täckt yngel. Det var nu i det närmaste helt kläckt, lite var fortfarande kvar. Samhällena lämnas i ytterligare en vecka för att låta allt yngel kläckas. Det blir då fler vinterbin till samhällena för att klara vintern. Bina besöktes åter i torsdags, då på eftermiddagen för att skapa sig en uppfattning om något drag från någon sötma förekom. De bin sam flög ut samt in uppfattades som vattenhämtare. Tydligen finns det fortfarande en del ej täckt yngel i bottenlådorna. Försöker nog på måndag i nästa vecka att kolla yngelrummen samt få in bitömmarna. I morgon är det september, förberedelser inför invintringen av bina tar sin början.

Mvh

2019-08-24

En snabbkoll gjordes av bigården i går eftermiddag. Det var att få en uppfattning om hur aktiva bina var i det 20 grader varma vädret. Blåsten friskade på ifrån väster. Utanför en del kupor var bina ganska aktiva. Det flög ut bin samt de kom hem igen, något som kunde ses efter en stunds observation. Tänkte! Bin som jobbar hårt med att flyga ut i den hårda blåsten. De flyger för att hämta vatten till pollenätande bin som producerar mat till späda larver. Tydligen finns det ännu en del ägg samt yngel i samhällena. När de får vintermaten proppas alla celler igen med bifor. Då avstannar drottningen med att lägga ägg eftersom det inte finns några tomma celler att lägga dem i. Fältbina vågar livet för att i naturen hämta hem det livsviktiga vattnet. Något drag från någon sötma, honungsdagg eller blomsterdagg förekommer inte. Om det vore fallet borde det vara trafik ut samt in i alla kuporna.

Mvh

2019-08-22

I går tidigt på morgonen ca + 13 grader redan klockan strax innan 08 togs de resterande fyra tredje lådorna bort. Ramarna i dessa var i det närmaste tomma, endast några fläckar här och där med lite honung. Strax efter klockan 09 kom tjuvande bin i massor. Allt var ju klart samt bigården lämnades. Honungen i bortplockade ramar härstammade säkert från det de fått vid drivfodringen.  Det var i samma stil som de tidigare. Det verkar bli några varma dagar nu samt i nästa vecka. Beror på om honungsdaggen slår till då? Den kan utebli på grund av allt häftigt regn som har fallit. Får vänta med att plocka bort andra lådan. En del täckt yngel behöver kläckas fram innan lådorna plockas bort. Det är möjligt att invintringen kommer igång tidigare än som förut har nämnts. Ett eventuellt drag från honungsdagg kan ställa till det i bisamhällena. Det senarelägger invintringen av bina.

Mvh

2019-08-20

Var hos bina i dag tidigt på förmiddagen redan strax innan klockan 10,00. Efter lite drygt en timme, några minuter efter klockan 11,00 var det dags att plocka i hop grejorna. Solen kom fram mellan molnen samt att det kändes varmt. När solen visade sig då kom även tjuvande bin i massor. Fick i alla fall bort fyra lådor från lika många samhällen. Draget från solrosor var ingen höjdare eftersom ramarna i dessa lådor var i stort sett helt tomma. Det lilla som var i rammarna kom säkert från min egen drivfodring med honung.

Försöker tidigt i morgon att få bort de resterande fyra lådorna. Deras ramar är säkert i det närmaste tomma liksom i dag.

Började den första nedmonteringen av bisamhällena redan i går eftermiddag med två samhällen samt ett vars spärr flyttades ned ett steg. Det blev på lika sätt då som i dag att tjuvande bin kom i massor, varför det hela fick avbrytas.

Mvh

2019-08-17

Måndagen den 12 augusti togs transport-tillika tillsättningsburen bort. Då hade de hyperbra drottningarna från Ljungsbro godtagits av arbetsbina. På onsdagen drivfodrades bisamhällena för sista gången. Nästa gång de får foder blir vid invintringen omkring den 10 september. Hoppas att allt yngel har kläckts fram tills dess.

Fram till första delen av nästa månad blir att plocka ned bisamhällena till en låda. Nu befinner de sig på tre lådor. Den understa lådan rymmer mörka ramar med en del pollen i. Den lådan plockas bort ganska omgående. Om den saknar yngel! Ramar behöver plockas om för att binas vinterlåda ska bli dem till mötes.

Bisamhällenas yngelrum besöks ofta under binas aktiva tid. Får då god information om hur bina mår från gång till gång. Visserligen kollas ynglet i alla stadier noggrant varje gång. Nu på hösten är det ett noggrant sökande bland ynglet efter eventuella bissjukdommar.

Mvh

2019-08-06

För ett par dagar sedan befriades 36 vaxramar från honung. Det blev ingen höjdare! Den såg riktigt tunn ut när den rann ut från slungan. Vattenhalten kollades dagen efter, att då konstatera för hög vattenhalt hela 20,2 %. Gränsvärdet ligger på 20 %. En avfuktare startades i går eftermiddag för att få ned vattenhalten till ca 18 – 19 %.

I kväll vid solnedgången blir bisamhällena drivfodrade med kanderad honung. Årets sådan som inte har passerat silen utan har kanderat i hinkarna efter avslutad slungning. Genom drivfodringen med den honungen får bina den tillbaka.  Möjligt att det tillverkas lite fler vinterbin genom drivfodringen. Det är något som tar slut om ett par veckor. Sedan ska de flesta ynglen ha kläckts innan samhällena får vintermaten.

Mvh

2019-08-01

Det har inträffat en del i bigården. De flesta bisamhällena har fått nya drottningar. Senast i går fick två samhällen varsin ny. Väntan är lång för att få svar på om dess arbetsbin godkänner dessa drottningar. Försökte för lite drygt en vecka sedan att förena de här två samhällena med varsin apideas invånare. Föreningen gick i stöpet, arbetsbina dödade drottningarna samt gjorde allt för att försöka få till en drottning på sitt eget yngel. Lärdomen blev att skulle väntat till allt yngel var kläckt eller flyttat undan ynglet via en mellanbricka. Hade gjort fyra liknande föreningar tidigare utan problem. När det uppdagades att de båda drottningarna hade blivit dödade kom tanken fram på fortsättningen. Alternativ ett var att förena de båda samhällena med de övriga. Alternativ två var att få tag på två drottningar från någon som odlar fram drottningar till försäljning. Ringde en sådan biodlare i förgår och fick napp! Åkte i går förmiddag samt köpte de beställda drottningarna. Strax efter hemkomsten sattes drottningarna till i de drottringlösa samhällena. Under genomgången av de båda fick buren med drottningen ligga på ramarna för att se om hon var välkommen. Jo, de var riktigt önskade varefter burarna med drottning samt följebin hängdes ner i de båda samhällena. Bina i de båda samhällena var riktigt vresiga genom att utdela rikligt med stick. Snabbt som tusan kom bislöjan på! De nya drottningarna är från en mycket erkänd biodlare samt drottningodlare av Ljungsbrobiet.

Mvh