Min biodling 2019

2019-03-27

Dagens eftermiddag åter en dag med bina. Temperaturen höll sig kring plus 13 grader, sol genom tunna moln i skyn samt lite vind från väster. Meningen med att besöka bigården var att frigöra kupornas bottnar från döda bin samt annat skräp. Även en enkel koll av maten i kuporna genom att lyfta vinterlådan. I flertalet av bisamhällena hade bina själva städat ut nästan alla döda bin. Behövde endast ta bort lite samt sopa bottnarna rena med en bilborste. På de få bottnar med riktigt mycket döda bin samt vaxsmulor där gick det att se något lite mögel. Allt på bottnarna var torrt. Bisamhällena har riktigt mycket med mat kvar utom ett samhälle. Det fick byta plats med ett svagt. Om några dagar har fältbina jämnat ut sig själva, maten räcker då lite längre i det starka. Vid ett senare tillfälle får ett par matramar från det svaga samhället byta plats med lika många i det starka. Andra biodlare hade säkert sopat ut det svaga samhället från låda samt ramar därtill tagit in kupan inomhus. Bina hade då sökts sig in i närstående kupa. Bin kan skötas på många olika sätt. Biodlaren styr dem dit denne vill ha något uträttat. Binas livsstil utnyttjas till biodlarens fördel.

Mvh

2019-03-26

Åter en eftermiddag med bina. Då kom de övriga drivfoderbrickorna på sina respektive bisamhällen. Vädret var nog en aning svalt, endast plus 6 grader samt att det drog lite kallt från norr. Den låga temperaturen var inget hinder för bina att flyga ut i, vattenhämtare. Det flögs flitigt i några kupor. I de bisamhällen med flygtrafik, där hade vinterklotet lösts upp totalt. Bina var överallt uppe på ramarna. De övriga samhällena håller på att lösa upp sitt vinterklot. Det gick att se den korta stund täckskivan samt plaststycket var avtaget. Ganska snabbt lades drivfoderbrickan med foder på, däröver åter med plaststycket samt täckskivan därtill taket. Försöker nog i morgon med att befria kupornas bottnar från döda bin samt annat skräp. Det besparar bina mycket arbete samt att de får en sundare bostad framöver. Matfrågan i kuporna behöver säkras! En drottning finns det säkert i samhället, det skvallrar städande bin om. De lägger skräpet på botten under övre nätbotten. Om bina skulle sakna drottning då städar de inte. Bisamhällena i dag visade att de här har en normal mängd med bin för årstiden. Drivfodringen i senare halvan av juli samt hela augusti förra året har gett resultat. Bisamhället i går som visades sig vara fattigt på bin har sin orsak. Endast det samhället har en ny drottning från 2018, eget byte samt att det är kraftigt infekterat av kalkyngel. Den sjukan finns i några samhällen till. Meningen var förra året att byta ut de här drottningarna. Det blev inte fallet, får i stället bli i år.

Mvh

2019-03-25

Årets biodling har tagit sin tidiga början i dag. Några bisamhällen har fått sina drivfoderbrickor med foder uppe på vinterlådorna. Fodret är flytande honung i en plastpåse med ett par spikhål i. Den här honungen utvanns när täckvaxet från förra året smälts. Med andra ord återbruk. De bisamhällen som i dag täcktes av var av skiftande styrka. Ett är riktigt svagt, det behöver förstärkas. Försöker att göra något i den riktningen på torsdag. Det blir nog då säkert mer soligt samt högre temperatur än i dag. Eftermiddagen i dag lite sol därtill plus 9 grader. Försöker nog att få på de övriga drivfoderbrickorna i morgon eller onsdag samt jämna ut samhällena på torsdag.

Mvh