Dialog del – 6

ramar och i vardera fallen krävs att de får 15 kg. socker i torrsubstans. När 8 ramar används då får man hänga in 2 vaxmellanväggar bakom bakluckan som är en skiljevägg bakom de ordinarie ramarna till samhället. De 2 vaxmellanväggarna är till för att förhindra vildbygge bakom bakluckan, vilket annars sker om inte ramarna finns där. Under en tid av ca. 2 veckor bör bisamhällena ha dragit ned och bearbetat var sina 15 kg. socker.
”Det var mycket att tänka på”, säger deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger:
— Ja, rätt utförd invintring är de största förutsättningarna för att bisamhället ska klara vintern.
”Gör alla biodlare på det här sättet”, säger deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger:
— Det kan utföras på lite olika sätt, men den som är nämnd ovan är min egen erfarenhet av att få bina att övervintra till nästkommande år. Man har läst om bidöd av olika anledningar. Säkert finns det många anledningar till bidöden att hitta hos den enskilde biodlarens skötsel av bina.
”Vad är att tänka på sedan samhällena har fått sitt socker?” frågar deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger:
— Efter att samhällena har fått sitt socker, då plockas foderballongen och den tomma lådan bort och sedan åter med taket. Samhället får sedan vara i fred fram till oxalbehandlingen som ska ske i början av november.
”Är det tvång att behandla med oxalsyra?” frågar deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger:
— Ja, det är ett av de ekologiska metoderna till att bekämpa varroa kvalstret med. Har själv gjort det sedan år 1999 och har alla bina kvar från år till år.
”Menar du att inget bisamhälle har gått förlorat någon vinter?” frågar deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger:
— Sedan jag började med modellen av invintring och oxalbehandling mot varroa kvalstret har inga bisamhällen gått förlorade som vinterförluster. Den modellen är faktiskt att rekommendera.
”Det låter övertygande”, säger deltagare Eyvind.
”Vad är att tänka på i senare delen av hösten, vintern?” frågar deltagare
Eyvind.
Cirkelledaren säger:
— Efter oxalbehandlingen är det inte mycket att göra med bisamhällena. Strax innan snö och kyla kommer sätts snö och fågelskydden på framför kupans fluster.
”Du menar att något mer inte behöver göras med bisamhällena på vintern?” frågar deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger:
— Ja, med bina är inget att göra mer än att hålla flustret öppet, vilket ger bina fri tillgång till luft under hela vintern. På vintern smälts gammalt mörkt vax från ramarna samt att de kokas, tvättas rena från vax i skarp sodalut. När allt är torrt igen monteras nya vaxmellanväggar i ramarna efter att de liksom de övriga bigrejorna har reparerats.
”Det låter enkelt att odla bin, men det är en hel del att tänka på”, säger deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger:
— Det är ganska enkelt. För att få bästa utbyte av sitt biodlande, det är att lära sig från grunden. Efter ett tag kommer man underfund med att det är en rolig och intressant hobby. Jag har hållit på sedan 1970 och hade tänkt sluta 2009. Sålde av det mesta, men behöll några samhällen och på den vägen är det. Nu odlas bin ett år i taget utan någon framförhållning.
Får önska lycka till med den framtida biodlingen och ditt deltagande här i cirkeln!
”Tack själv! Det har varit en trevlig pratstund mellan oss.” säger deltagare Eyvind.

Mvh