Dialog del – 2

”Fortsätter man att kolla bisamhället efter svärmceller och bekämpar varroan varje vecka?” frågar deltagare Eyvind.
”Ja, fram till att det är dags att göra en avläggare”, säger cirkelledaren.
”Filerna visar att det bör inträffa i slutet av maj”, säger deltagare Eyvind.
”Ja, de visar detta. Ett bisamhälle kan vara intresserat av svärmning redan i början av maj. Låda B över spärrgallret på låda A förhindrar till en del tidig svärmning”, säger cirkelledaren.
” Att dela ett bisamhälle och göra en avläggare i slutet av maj är riktigt svärmdämpande. Bina har då inte kommit på tanken att svärma”, säger cirkelledaren.
”Men vad är orsaken till att bisamhällena svärmar redan i början av maj?” frågar deltagare Eyvind.
”Om bisamhällena är bistarka på våren och den är tidig. Bina kommer då igång snabbt och befinner de sig då endast på en låda kommer de att svärma i början av maj”, säger cirkelledaren.
”Du, menar då att den tidiga lådan B kan till en del förhindra tidig svärmning”, säger deltagare Eyvind.
”Ja, bina kan då röra sig på 20 ramar och drottning samt eventuella drönare på 10 ramar”, säger cirkelledaren.
”De tidigt kläckta bina kan då gå upp i låda B och börja bygga ut vaxkakor samt flytta om maten, kolhydraterna för att drottningen ska få mer plats till sin äggläggning”, säger cirkelledaren.
”Följer man handledningen på filerna i slutet av maj, då gör man en avläggare i 2 steg”, säger cirkelledaren.
”Vad menar du med en vecka efter delningen ge drottningavläggaren en låda över spärrgaller. Är det inte lite väl tidigt?” frågar deltagare Eyvind.
”Det kan tyckas på det sättet. När man gjorde avläggaren, då tog man en ram med ägg och späda larver i samt en ram med pollen, protein utan tillhörande bin. De båda ramarna byttes ut mot två andra, utbyggda eller vaxmellanväggar i övrigt var bisamhället intakt förutom dragbina. I bisamhället finns det rikligt med husbin som efter en vecka har ställt om sig i förtid att bli dragbin, fältbin. Hela tiden kläcks det fram nya arbetsbin. Drönarramen bytts nu ut till en ordinarie ram. Drottningavläggaren har totalt tappat intresse till att svärma. Drönarramen kommer då inte att byggs
ut. Drottningavläggaren har kvar den gamla drottningen och en vecka efter delningen finns det tillräckligt med arbetsbin i samhället för att det ska vara en fungerande bistat”, säger cirkelledaren.
”När behöver då dragbiavläggaren utökas?” frågar deltagare Eyvind.
”Det sker i takt med utvecklingen där”, säger cirkelledaren.
”Men filerna säger andra veckan i juni”, säger deltagare Eyvind.
”Om man nu räknar, det har gått 3 veckor efter bildningen av dragbiavläggaren, 12 dagar + ägg 3 dagar + 1 dag larv = 16 dagar. I avläggaren finns nu en ungdrottning, om vädret har varit bra då kan hon vara parad och möjligen även börjat att lägga ägg”, säger cirkelledaren.
”Men det tar ytterligare 3 veckor innan det kläcks fram nya bin”, säger deltagare Eyvind.
”Ja, jo, det är riktigt. Men eftersom dragbina inte har haft något yngel att vårda. Då har de i stället dragit in rikligt med honung i låda B. Den beräknas att vara mogen för slungning kring midsommar.
Låda E blir sedan den lådan där dragbina lägger sin hemhämtade honung”, säger cirkelledaren.
”I samband med skattningen av låda B utökas samhället med en ny låda F”, säger deltagare Eyvind.
”Den bör ha 5 utbyggda och 5 vaxmellanväggar för bästa effekt”, säger cirkelledaren.
”Enligt filerna utökas dragbiavläggarens yngelrum med den slungade lådan B. Är det riktigt att göra detta?” säger deltagare Eyvind.

Mvh