Forskning efter kvalster 2019

Rekommenderar det här

2019-07-17

Nu har 45 dagar av 60 avverkats vad avser kontroll av binas slit att städa sin kupa från varroa kvalster. Det är inte bara dessa kvalster som städas ut. Där i gallerlådan finns vaxsmulor, bidelar. Det verkar som att den vita gallerlådan är en plats där skräpet ska tippas. Vida känt är att bina på våren tömmer ut vinterträcket på ljusfärgade ytor såsom snö. Har gjort en sammanställning om hur mängden kvalster är för tillfället. Spridningen är 0 – 7 kvalster. Det är 10 bisamhällen som ingår i testet. Av dem inköptes 4 förra året, de har en spridning på 1 – 7. De övriga som överlevde våren 2018 har en spridning av kvalster på 0 – 3.

Mvh

2019-07-06

Gallerlådorena skiftades åter den 1 juli. Ett samhälle visade 3 kvalster samt två andra vardera ett. Lådorna skiftades åter i dag. Ett samhälle hade fem kvalster i lådan, två andra hade två kvalster vardera samt ett samhälle hade ett kvalster. Samhället som visade fem kvalster har inget yngel liksom flertalet, i stället har de en ny drottning på gång. De är döttrar till förra årets favorit som då hade lägst kvalster i gallerlådan efter oxalbehandlingen. Sju döttrar efter henne är nu på gång i lika många bisamhällen.

Mvh

2019-06-27

Den 11 skiftades gallerlådorna åter för att få en hum om varroa kvalstrets framfart. Likaså blev det en skiftning den 16, 21 samt 26. Mängden kvalster som städas ut är riktigt blygsam. Första perioden ett, andra noll, tredje ett, fjärde noll, femte två kvalster.

Mvh

2019-06-07

I går skiftades gallerlådorna, 5 dygn hade då passerat. Med spänning kollades de på kväll vilket innehåll det kunde finnas i dem. Det är 10 bisamhällen som kommer att visa upp vad deras bin har städat ut från sin enhet. Det syns enkelt vilka enheter som har drottning samt yngel i olika stadier. Där har bina varit flitiga med att lägga avtäckningsvaxet i gallerlådan. Medan det är ganska lite med vax i övrig. I de 10 inläggslådorna hittades delar av bin såsom ben, vingar, mycket samt lite med vaxsmulor, pollenklumpar med olika färger, riktigt små kryp både 6 samt 8 benta varav en var ett varroa kvalster. Den hade städats bort från en drottningavläggare.

Mvh