Min biodling juni 2021

2021-06-30

I dag var det dag fyra i tidtabellen för odling av drottningar. Det var ett ganska stort antal larver i NC-kassetten. Tog vara på tjugo stycken samt placerade dem i odlingsramen. Innan gjordes två försök med att hitta drottningen i samhället för odlingen. Hon hittades inte under dessa försök. Hade inga extra grejor med för att sila bina. Skakade samt borstade ned dem från de tio ramarna med yngel, drottningen gick då att se. Lyfte lådan, lade ett spärrgaller under samt tillbaka med ramarna som tidigare borstats. En ram med lite täckt yngel samt ägg flyttades över till ett samhälle där drottningen tidigare hade plockats bort. Drev upp bina åter till lådan med lite rök. Efter ca en timme lyftes lådan från spärrgallret, lite rök därpå. Sedan på med den enda skattlådan, därefter en avskärmning, på den med lådan för odlingen. Odlingsramen med de tjugo larverna placerades i lådan där det tidigare tagits bort en ram. Åter med täckningen. Samhället får stå i 24 timmar därefter avlägsnas avskärmningen. Alla arbetsbin har sedan tillgång till alla tre lådorna. De tar in väta till pollenätande bin i den övre samt undre lådan. Kollar nog om ett par dagar hur många av de tjugo som bina har antagit. På måndag den femte juli är det dags att bura drottningarna. Det går aldrig att förutsäga hur många larver till drottningar som bisamhället antar!

Mvh

2021-06-29

Under eftermiddagen i dag separerades en del honung från 20 vaxramar. Honungens vattenhalt samt vikt fastställs om några dagar. Plockskattar lite emellanåt för att sprida arbetet med framställningen av honungen. Då räcker krafterna till annat också.

Arbetet med att färdigställa alla Apideor fortskrider, de är säkert färdiga till drottningarnas födsel. Det ska bli spännande att se hur många larver som finns i NC-kassetten i morgon eftermiddag!

Mvh

2021-06-28

Under dagens morgon skördades en del honung från några bisamhällen. I morgon kväll separeras den från vaxramarna. Övrigt arbete i dag samt några dagar emellanåt framöver blir att förbereda odlingen av drottningar. Får reda på mer exakt om onsdag hur många drottningar det blir.

Mvh

2021-06-27

Har i dag gjort besök av de båda bigårdarna. Det är tydligen dags att skatta en del bisamhällen på deras förråd av honung. Försöker med den bedriften de närmaste dagarna.

Kollade några samhällen också i dag. De gav klart besked att svärmningen är över för detta år. Grejorna till odlingen av nya drottningar kommer att kollas upp, något som behöver vara klart till användning framöver.

Mvh

2021-06-26

I dag släpptes drottningen ut ur NC-kassetten. Hon hade i dag lagt ca mellan 10 – 15 ägg. Om fyra dagar är de kläckta till larver. Då flyttas de över till samhället som ska amma dem.

Passade på att kolla några bisamhällens båda yngellådor samt skattlådor. Inga drottningceller gick att hitta samt inget fribygge i drönarramarna i skattlådorna. De här binas svärmtid är över för året.

Nu får tiden läggas på att odla nya drottningar, sätta till dem samt skatta honung. Det skapar mycket arbete av allahanda slag.

Mvh

2021-06-24

I dag har odlingen av nya drottningar börjat. Vid lunchtid placerades drottningen i NC-kassetten. Hon var lätt att upptäcka, hade tur eftersom hon var på första ramen som lyftes. Ganska snabbt gick hon in i kassetten. Från då samt efter 48 timmar fritas hon från kassetten. Eftermiddagen har det varit ganska varmt samt ett ymnigt drag för bina gör drottningen aktiv.

Årets första slungade honung blev i dag levererad till Svenska Biprodukter vilket är en filial till Svensk Honungsförädling.

Mvh

2021-06-23

Ett hastigt honungsdrag hade inträffat i skogen sedan senaste besöket när mellanbrickan togs bort. Honung var det rikligt av i de båda lådorna där det är tänkt att vara yngel. Har i dag funderat på det hela! Bina hade proppat honung i nästan alla celler, då blev det inga tomma till drottningens förfogande.

Samma dags eftermiddag åter till bigården på slätten. Ett samhälle där spökar riktigt ordentligt. Drottningodling är det dags för att sätta igång. Enklast är att använda sig av ett drottninglöst bisamhälle. Det spökande samhället letades igenom för att hitta drottningen. Tänkte under letandet om det spridda täckta ynglet är pluckel. Vid noggrann undersökning där det var ägg konstaterades endast ett ägg i cellerna. En drottning finns i kupan! Efter att ha letat på rammarna från den ena lådan till den andra hittades till slut drottningen. Samhällets skattlåda placerades på ett annat samhälles första skattlåda. Spöksamhället fick behålla endast två lådor med ett spärrgaller emellan dem. Om några dagar rivs alla drottningceller samt första odlingsramen byter plats med en i samhället utan drottning.

När spöksamhället var klart placerades ramen med NC-kassetten i översta yngellådans mitt i samhället som är tänkt att odlas efter. I morgon placeras drottningen i kassetten, starten till odling av drottningar börjar då.

Mvh

2021-06-23

Här nedan görs den utlovade redovisningen av vad som har blivit gjort i de båda bigårdarna under de senaste fyra dagarna.

Lördagen den 19 juni kollades tre samhällens båda yngellådor. Deras fjärde låda hade de inte tagit i bruk, den togs bort på alla tre. I övrigt var allt i sin ordning där. Kollade ett samhälle som hade haft en mellanbricka tidigare. Nu kom de borttagna tomma skattlådorna till god hjälp. Tomma ramar fick byta plats med honungsfyllda ramar i kupan. Bina där hade inte varit intresserade av att bygga ut drönarramarna. Resultatet hade blivit att angränsande ramar hade byggts ut till dubbelt tjocka. Efter att skattningen av kupans förråd av honung skiftades de båda skattlådorna. Den halvfulla kom överst.

Ytterligare ett bisamhälle behövde få sitt förråd av honung reducerat. Eftersom det hade plockats bort tomma ramar i lådor gick det för sig. Det blev samma förfarande som det tidigare. Till slut hade 17 ramar med honung skattats bort från två samhällen.

I en av de bortplockade tomma skattlådorna placerades på det tidigare svaga samhället. Märkte vid genomgången att det var mycket med honung i övre yngellådan. När den tredje kupans tomma skattlådan plockades bort gick att se mycket bin. Av den anledningen fick samhället senare på kvällen en ny fjärde skattlåda.

Söndagen den 20 juni kollades de övriga bisamhällena utom ett på slätten. Det företogs plockskattning av dem. Resultatet blev tre heltäckta honungsrammar. Skörden under de båda dagarna hade givit tjugo ramar med honung, fem rundor i slungan.

Måndagen den 21 juni besöktes bigården i skogen. Där var kupornas framsida samt delvis gavlarna täckta av tjocka lager av bin. När skattningen skulle börja gick det att konstatera att den tomma arbetslådan inte kommit med. En av de medhavda lådorna fick tömmas på ramar. Tjugo ramar skattades bort från de båda kuporna. Som avslutning skiftades första skattlådan med den andra, då kom den halvfulla skattlådan överst.

Tisdagen den 22 juni, i går gjordes åter besök av skogsbina. När mellanbrickan sattes till för en tid sedan gick det inte att hitta någon ram med ägg. Vid borttagningen av mellanbrickan var det inga drottningceller på ramen under brickan. Kollade då de båda lådorna med yngel efter ägg. Inte ett ägg gick att se, lite täckt yngel gick att se, inga larver. Däremot massor av bin!

Det ovan var anledningen till att bigården i skogen åter besöktes. För alla odds togs näthatten på. Samhället där det tidigare saknats ägg delades. De båda skattlådorna placerades på taket med nedsidan uppåt. Gick åt mycket rök för att få bukt med bina. De bara välvde upp från de båda lådorna för yngel. Lyfte tre ramar i mitten av översta lådan. Inga ägg, inget yngel i dem. Tog det andra taket med undersidan upp samt ställde andra lådan för yngel på det. Hu, hu vid den operationen blev det helt plötsligt massor av bin i luften. Lyfte trots det de tre mittre ramarna, inga ägg eller yngel där. Åter med den andra yngellådan. En del hål mellan näthatten samt kläderna är vanligt att det blir. Ett stort antal bin hittade dessa hål samt flög omkring framför glasögonen. Ett antal stick blev det vid sidan av ögonbrynen samt nacken innan skydd söktes i bilen. Där utanför drogs näthattens hängslen runt gylfknappen samt återgick till bina. För att få rätsida plockades även det andra samhällets skattlådor bort samt ställdes på omsvängda taket. I översta yngellådan hittades två ramar med lite ägg samt lite täckt yngel. Från en av dem sopades bina bort, samma sak med en ram från det andra samhället. De båda ramarna fick byta plats. Det blir ett drottningtest i samhället som saknar ägg. Sedan återställdes spärrgaller samt de båda skattlådorna. Mycket rök samt borstande behövdes för att återställa bikuporna. När spärrgallren skulle läggas på välde bina upp ur lådorna. De hölls nere med rök samt borste, sedan snabbt på med galler uppöver skattlådorna.

Mvh

2021-06-22

Nu går dagarna undan med härliga stunder i biodlingen. Det var meningen att få till några rader här i kväll. Lite text blev det, mer kommer i morgon när tid ges till det. Nu är det snart midnatt, behöver sova för att hämta hem förlorad vila.

Mvh

2021-06-21

Det har gjorts besök hos bisamhällena under de senaste tre dagarna. Om dem får ordas i morgon. Det har varit jobbigt i den hårda värmen.

Mvh

2021-06-18

Under de tre kommande dagarna strax efter gryningen görs besök vid de båda bigårdarna. Vid det rådande varma vädret får tidiga morgnar tas i anspråk till genomgångar av bisamhällena. Det är möjligt att odling av nya drottningar går i gång då. Nu när det är riktigt varmt väder blir det jobbigt att hitta drottningarna!

Mvh

2021-06-15

Besökte bigården i skogen under den senaste lördagen. Där plockades mellanbrickan bort från bisamhällena. Gjorde en snabbkolla i lådorna för yngel, allt verkade i ordning där. Passade på att klippa av gräset under samt runt kuporna.

Senare samma dag gjordes besök hos bisamhällena på slätten. Där kollades någras lådor med yngel. Allt såg förträffligt bra ut med dem.

Dagen efter på söndagen plockades ytterligare en mellanbricka bort hos ett samhälle på slätten. Likaså där gjordes en snabbkoll av lådorna med yngel. Även övriga bisamhällens lådor med yngel på slätten kollades upp. Inga tråkigheter där utan allt såg bra ut.

Nu när fälten med raps har övergått till grön färg har bina ändå något drag. De har pollen med sig hem, ett par små gula knappar. I går passerades ett spannmålsfält under färd söderut. Där gick det lite snabbt att se gula blommor spritt på fältet. Det är något nytt som spannmålsodlarna bidrar med till alla pollinerare!

Mvh

2021-06-09

I dag besök hos bisamhällena på slätten. Det första på dagordningen var att slå av långt gräs i bikupornas närhet. En skarp lie användes till att få av gräset. Med en hötjuga räfsades gräset samman samt slängdes bort en bit från bigården. Gräset hade blivit kapat nära marken som önskat. Nu trivs inte fästingarna på platsen.

Det andra samt sista på dagordningen var att förse fyra bisamhällen med en skattlåda till. Nu är sju samhällen på fyra lådor, fyra på tre lådor samt ett på två lådor.

Rapsblommorna har gjort sitt för den här gången eftersom fälten i det närmaste har blivit gröna. Bina har mycket att göra i det varma vädret med att ta hem honungsdagg till kupan.

Mvh

2021-06-07

Det varma vädret gör bina aktiva med att söka efter föda som vanligt i naturen. Varmt väder som har varit rådande en längre tid. Vilket har gjort att nektarn i blommorna har dunstat. Kvar har blivit torra kristaller av socker. Dem har bina svårt att få med sig hem att göra honung av. Dessa ytterst små sockerkorn gör att bina söker sig till dem. När de försöker nå ned till blommans botten, nektariet. De får då rikligt med pollen på sig samt tar hem det till kupan.

Det ovan syns enkelt när bisamhällena öppnas. Rikligt med pollen i bottenlådan samt på ytterramarna i andra lådan. Denna mängd pollen behöver nog reduceras till hälften. I annat fall får drottningen ett mindre antal vaxceller att lägga sina ägg i. Om det saknas pollen senare på sommaren finns de borttagna att sätta till.

Bisamhällena behöver åstadkomma mycket med vinterbin under eftersommaren för sin övervintring. Om massor av pollen i ramarna hindrar drottningen från att producera dessa vinterbin går bisamhället under på vintern.

På hösten innan invintringen lämnas endast tre ramar med pollen i kupan. Det blir en längst fram, en i bakre delen samt en med endast en tredjedel i mitten. Blir det för många pollenramar under vintern, då äventyras binas möjlighet att klara vintern.

Mvh

2021-06-06

I dag fick de resterande på slätten sin genomgång. Tiden har hunnit ifatt de gamla vinterbina eftersom deras liv är ute. Det gör att en kan tro bisamhällena har svärmat eftersom antalet bin har dalat. Det finns ett mindre antal nylagda ägg i en del kupor där ett stort antal bin har fallit bort. Medan det är rikligt med bin samt ägg i andra kupor.

En del fält med grödan raps har börjat att bli gul-gröna. Om någon vecka är de helt gröna. Det finns inte mycket till bina att söka mat från för tillfället. Utanför bikuporna i skogen går det att sniffa frän bidoft. Samma sak på slätten.

Mvh

2021-06-05

I dag åter besök i bigården på slätten. Det som skulle göras där var att kolla tre bisamhällens förehavande. Ytterligare ett sattes på den modifierade mellanbrickan. Nu i värmen är det god fräs på bisamhällena även de något klena har kommit igång.

Det liguriska biet är en underlig typ av bin vars bisamhälle uppvisar yngelkakor som nedan. Den typen av bin blandar yngel, pollen, nektar i enda röra på vaxkakorna i yngelnästet. Bilden nedan är färsk för dagen. Det håliga yngelnästet har inget med att bina är flitiga på att bekämpa varroakvalstret. Bisamhällena är inte på något sätt inavlade. Det bisamhälle där nedan bild är framställd hade i höstas flest varroakvalster i gallerlådan efter sammanräkningen efter testperiodens slut.

Mvh

2021-06-04

I dag besök av bisamhällena i skogen. De fick var sin modifierad mellanbricka. Hade planer på att göra den manövern i morgon, det blev i dag i stället. Efter ca en halv timme var det oreda på binas fluster. Där sökte bina skyndsamt efter sin drottning som hastigt hade försvunnit. En ram med ägg samt larver i olika stadier fick vara kvar i bottenlådan. Under kommande vecka kommer bina att dra upp en ny drottning. I dag om ca en vecka rivs alla drottningceller som bina under veckan har tillverkat. Strax därefter får samhället tillbaka sin gamla drottning. Därefter är bisamhällena inte intresserade av någon svärmning i år. Det blir sedan att skatta honung i takt med att den blir mogen för slungning.

Det gjordes också besök hos bina på slätten. De tre samhällen som endast hade två yngellådor fick sin första skattlåda över spärren. Det sedan tidigare svaga bisamhället hade ordnat vid sig. Detta efter att det hade fått förstärkning av utkrypande bin samt nedskakade bin från ett överstarkt samhälle. Samhället fick i dag de sista åtta utbyggda vaxramarna plus två vaxmellanväggar. Nu är det svaga bisamhället också på två lådor yngel. Snart får de en skattlåda med vaxmellanväggar över spärren.

Mvh

2021-06-02

Lördagen den 29 maj kollades bisamhällena i skogen. De håller på att i det närmaste att koka över med massor av individer. De har för tillfället fruktträd att flyga till, sedan skogshallon, mjölke. De hade några halvfärdiga drottningceller, faktiskt också rikligt med ägg. På fredag i veckan får de mellanbrickan, den sätter stopp på eventuell svärmning. De två samhällena har nu fyra lådor, två yngel samt två skatt.

Söndagen den 30 maj kollades fyra bisamhällen på slätten. Allt såg lugnt samt stilla ut, två av dem var på två lådor yngel behövde en spärr samt skattlåda, två på två lådor yngel samt en skatt, ett av dem behövde en skattlåda till. Det här samhället placeras på mellanbricka troligtvis i veckoslutet.

Måndagen den 31 maj kollades de övriga sex bisamhällena. Med dem var det varierande utveckling. Ett där hade drottningen upphört att lägga ägg under regn, kallperioden. Där hittades drottningen, en hel del ägg, inget täckt yngel eller larver, ganska mycket med bin. Det lilla svaga bisamhället fick förstärkning med täckt yngel, påsittande bin samt ytterligare nedskakade bin. Ramar samt bin kom från ett överstarkt samhälle. Nu är det förhindrat från att svärma. Det som lämnade ifrån sig täckt yngel har två lådor yngel samt en skattlåda. De övriga tre har endast två lådor yngel. Skattlådor behöver de tidigast i nästa vecka. Då först kan de klara en låda med vaxmellanväggar.

Mvh