Min Biodling sept. 2023

2023-09-29

Se Forskning!

Mvh

2023-09-28

Vädret börjar dra ihop sig till höstväder, regn och blåst samt svalt. Med anledningen av kommande väder tidigarelades besöket hos bisamhällena med myrsyra applikatorerna i dag två dagar tidigare. Tog bort dem samt den extra sargen och varroagalleren. Vid en hastig granskning efter varroakvalster i gallerlådorna verkade det vara tunnsått med kvalster!

Den noggrannare räkningen blir någon av de kommande dagarna.

Snart dalar temperaturen ned mot nollan, lördag en vecka endast plus ca 8 grader. Det i sig en lämplig temperatur för egen utsmältning av gammalt vax och tvättning av biramar till nästa års biodling. Senare i höst blir det gamla vaxet nya vaxmellanväggar vid egen pressning av dem till cellstorlek 5,4 mm EU – standard.

Mvh

2023-09-25

Dagen har bjudit på riktigt skapligt väder, ännu håller värmen i sig. Till och med torsdag är det varmt med mycket sol, omkring plus 20 grader. Sedan dalar temperaturen! Söndag en vecka är graderna troligtvis ned mot kring plus 10 grader. Då slutar gräset att växa!

Senast här på tråden utlovades några film klipp. Av dem blev ett intet! Får göra nya försök vid tillfälle.

På lördag är långtidsbehandlingen med myrsyra klar och då plockas appliktorerna samt varroagallren bort. Alla av dem är märkta för att veta i vilket bisamhälle de har varit i. Sedan räkna döda varroakvalster från varje samhälle. Beräknas tömma gallrens innehåll i en glasburk tillsammans med spolarvätska samt rör om rikligt. Sedan tömma allt i en rostfri grov sil som är över en rostfri fin sil. Rikligt med vatten spolas i den grova silen. Varroakvalstern passerar den grova silen, men hamnar i den fina silen. Därifrån till ett vitt papper och räkningen kan börja.

Vid tidigare års räkningar har gallren bytts ut var 24 timme. I år blir det vid endast ett tillfälle. Blir mer jobbigt att räkna! Tid finns till detta!

Mvh

2023-09-22

I dag ganska skapligt väder mellan regnskurarna. Det lockade att göra besök av bisamhällena på slätten. De verkade må prima liv med en applikator med myrsyra över ramarna. För att förhindra fåglar samt möss att komma in i bikuporna har en remsa trådspärrgaller placerats framför binas ingång. Beräkningen är att myrsyran har dunstat bort samt dödat alla varroakvalsterna i kuporna den 1 oktober.

Såg i dag att det uppehöll sig bin på spärren. En del kröp lätt igenom mellan trådarna medan andra letade efter ingången. Efter en stunds letande hittade även de in mellan trådarna i spärren.

Utanför en bikupa gick det att se en vit bilarv, sträcklarv på ett växtblad strax nedanför binas ingång. Ställde då mig en tanke att det bisamhället är ett städtokigt samhälle. Bina där har dragit ut larven från sin cell, sedan ned ut till någon av lådans sidoväggar, ned till yttre botten, övre botten består av nät med små fluster, sedan dragit larven fram till trådspärren samt dragit larven igenom gallret mellan två trådar samt sedan tippat larven ned på marken. Det kan vara antingen myrsyran som hade dödat larven eller hade bina rivit upp cellen med sträcklarven eftersom varroakvalster var i cellen med larven.

Kommer att hålla koll på samhällenas funktion under vintern samt fram till att hästhoven blommar i vår. Allt som ses görs noteringar om.

I går besöktes fågelsjön Tåkern! Där är det rikligt med fågel. De samlas där inför den stora flytten söderut i oktober. Gjorde några filmklipp där, de kommer här när de är redigerade.

Mvh

2023-09-20

Säkert är det krafter igång med att exportera vår honung till länder i Asien, Europa och Nordamerika. Då gör ju våra bin sitt uppdrag här i landet genom att pollinera våra blommor. Deras överflöd av honung säljs till andra länder vars biodlare upplever samma bekymmer med honungen som nu här i landet.

Summan av det hela är att våra bekymmer för honungen flyttas till andra biodlare i världen. Biodlarna här i landet är helt i klorna på uppköpare av honung.

Såsom alltid, det är kapitalet som styr!

För att komma till rätta på problemet behöver priset på honung sänkas i alla leden. Då till en nivå att konsumenter blir nöjda och börjar köpa rikligt med honung igen!

Mvh

2023-09-19

Nog kommer konsumenter av honung snart att ge akt på det här landets honungsbins nytta. Andra länders honungsbin pollinerar inte vår flora, men deras honung konsumeras här i landet!

Det är inte lätt att odla bin såsom nöje när avsalu av honungen är ett trängande bekymmer. Många tankesmejor är nog igång för att få konsumenterna att bli intresserade av honungen som produceras av våra honungsbin här i landet.

Mvh

2023-09-18

Ett bekymmer inom biodlingen av i dag är hur utvunnen honung från bisamhällena ska kunna avyttras! Tidigare år inom biodlingen har varit att stimulera bisamhällena att producera rikligt med honung. Under det här året har strävan varit det motsatta. Vid summeringen blev det inte mycket honung! Mycket eller lite, hur som det behöver avyttras på något sätt. Att sälja här och där är en utväg för att bli av med produkten från biodlingen.

Mvh

2023-09-17

Den här dagen fick de övriga bisamhällena sin början med bekämpningen av varroakvalstret. Det är en långtidsbehandling med 60 % myrsyra. Det upplevdes att vara mycket med bin i kuporna, vilket är positivt fram till våren nästa år.

Mvh

2023-09-16

I dag togs alla foderlådor bort från bisamhällena. Om någon dag kommer bekämpningen av varroakvalstret igång även i dessa samhällen.

Alla biramar är nu befriade från sin honung. De gav inte mycket, men kladdet behövde avlägsnas från ramarna för att de skulle kunna användas nästa år igen.

Mvh

2023-09-11

Det är ett tag sedan något skrevs här!

Nu är min biodling inne i sensommar, snart är det tidig höst.

Alla mina bisamhällen har nu tagit all den mat som de har fått sig serverat. Det som återstår med just bina är att bekämpa varroakvalstret. Ett samhälles varroakvalster är redan bekämpade med myrsyra 60 %, 180 ml, långtidsbehandling. De resterande samhällens kvalster kommer att bekämpas på samma sätt när temperaturen har fallit ned till omkring 15 – 18 plusgrader.

Mvh