Dialog del – 4

— Jo, men visst går det bra! Man slipper då att lyfta en låda när inspektionen av låda B ska ske efter en vecka. Den inspektionen är för att säkerställa att bina inte har dragit upp viseceller över spärrgallret.
”Är det vanligt att det blir viseceller när spätt yngel och ägg kommer över spärrgallret?” frågar deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger:
— Ja, det är vanligt! När ambina i låda B inte har kontakt med drottningen, då känner de sig drottninglösa. Inom ett par timmar utan kontakt med drottningen bygger de ut en visecell över en eller flera späda larver som är ca 1, 1,5 dygn gamla.
”Aha, det är på det sättet det hänger ihop. Då är det ur arbetssynpunkt enklare att ställa låda B över låda G” säger deltagare Eyvind.
”Ja, det är det! Men å andra sidan ska man försöka eftersträva att ha samhällets yngel samlat i ett och samma klot. Även om ett spärrgaller begränsar drottningens äggläggning till låda C.” säger cirkelledaren och tillägger,”Att placera låda B över låda G gör man det onödigt svårt för sig när låda G ska skattas. Det är enklare att från början placera låda B på gallret och därefter låda G. Den är då överst och då samlar bina sin honung där. Om det varit det omvända hade honung och yngel blivit blandat.
”Hade det inte varit enklare att inte ha återanvänt låda B i yngelrummet?” frågar deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger:
— Jo, det hade det varit! Men å andra sidan hade bisamhället inte fått lika mycket med vinterbin.
Cirkelledaren säger:
— Det går säkert bra att plockskatta drottningavläggaren samtidigt som bina i dragbiavläggaren har passerat bitömmaren. Då skattas samhällena samtidigt, vilket gör att en del steg kan sparas in.
”Det låter bra!” utropar deltagare Eyvind.

Mvh