Forskning varroakvalster Nov. 2020

2020-11-26

I dag var det inget bra väder mulet samt regn plus 8 grader. Gallerlådorna skiftades till rena i går. De kommer att vara kvar inne under nätbottnen till 10 december. Byta ut dem till rena som får ligga inne tills att bina rensar sig i vår. Planeringen är att försöka undersöka nedfallet med hjälp av att tvätta skräpet. Det ska bli spännande om det finns några varroakvalster där i gallerlådorna! 

Lyssnade i dag med stetoskopet om hur bina inne i kuporna mår. Därifrån hördes ett dovt knappt hörbart malande. Av ljudet att döma mår de små liven bara bra. 

Mvh 

2020-11-25 

I dag var det bra väder fast mulet då gallerlådorna skiftades till rena. Det är inte mycket kvalster att räkna i dem nu när sista gången är avklarad. Räkningen är enkel från alla 10 bisamhällena! Det samhälle med lägst antal första gången uppvisade 6 (a) räknade kvalster hade i dag 3. Det andra med lågt antal första gången uppvisade 44 (b) hade i dag 2 räknade. Detta samhälle visade lägst antal kvalster vid forskningen 2019. Det tredje med lågt antal första gången uppvisade 58 (c) räknade hade i dag 0. Det fjärde med lågt antal första gången uppvisade 47 (d) räknade hade i dag 1. De övriga samhällena uppvisade i dag sammanlagt på 15 dagar mellan 504 räknade till 1023. 

Efter 15 dagars skiftningar av gallerlådor sjunker stadigt antalet kvalster att räkna. I dag var det 4 samhällen som har gjort slut på alla varroakvalster eftersom de uppvisar nollor (0) i protokollet. Ett samhälle som hade uppnått 4 nollor (0) i följd under lika många dagar tidigare. I dag hade det samhället åter 0 kvalster. I alla gallerlådor har det varit riktigt sparsamt med vaxsmulor. De som varit har uppvisat endast ett fåtal små, små lite gulbruna till färgen samt lite delar av bin. 

Samh a62642555922151310221233=261
Samh b44120473028136511211002=310
Samh c5814067534371067000010=392
Samh d47150411433232079630201=356
Samh e87120725153152514354144404=504
Samh f10128925412996523217231183350=1023
Sammandrag under 15 dagar efter behandlingen med oxalsyra 2020-11-10. Bokstäverna a till f till vänster hänvisar till texten ovan.
Samh a261/125/2,08
Samh b310/125/2,48
Samh c392/125/3,13
Samh d356/125/2,84
Samh e504/125/4,03
Samh f1023/125/8,18
Det faktiska antalet efter 15 dygn delat med ett medelantal av 125 kvalster i bisamhället.
Här ovan är det omvända av vad hur experterna räknat. Med ledning av deras räknade av antal kvalster kvar i bisamhället har ovan tagits ett medelvärde på 125.
Enligt experter är det uträknat att vid naturligt nedfall på eftersommaren att det är kvar i bisamhället 120 – 130 kvalster för varje varroakvalster som faller ned i gallerlådan under 14 dygn.

Mvh 

2020-11-24 

I dag var det vått samt lite duggregn då gallerlådorna skiftades till rena. Det är inte mycket kvalster att räkna i dem nu när det endast är en dag kvar. Räkningen är enkel från alla 10 bisamhällena! Det samhälle med lägst antal första gången uppvisade 6 (a) räknade kvalster hade i dag 3. Det andra med lågt antal första gången uppvisade 44 (b) hade i dag 0 räknade. Detta samhälle visade lägst antal kvalster vid forskningen 2019. Det tredje med lågt antal första gången uppvisade 58 (c) räknade hade i dag 1. Det fjärde med lågt antal första gången uppvisade 47 (d) räknade hade i dag 0. De övriga samhällena uppvisade i dag sammanlagt på 14 dagar mellan 500 räknade till 1023. 

Efter 14 dagars skiftningar av gallerlådor sjunker stadigt antalet kvalster att räkna. I dag var det 5 samhällen som har gjort slut på alla varroakvalster eftersom de uppvisar nollor (0) i protokollet. Ett samhälle som hade uppnått 4 nollor (0) i följd under lika många dagar tidigare. I Dag hade det samhället 1 kvalster, ovansidan av den var intryckt. Det är ett tecken på att ett städande bi med sina käkar har bitit tag i kvalstret samt burit ned det till gallerlådan. I alla gallerlådor har det varit riktigt sparsamt med vaxsmulor. De som varit har uppvisat endast ett fåtal små, små lite gulbruna till färgen samt lite delar av bin. 

Samh a6264255592215131022123=258
Samh b4412047302813651121100=308
Samh c581406753437106700001=392
Samh d4715041143323207963020=355
Samh e8912072515315251435414440=500
Samh f1012892541299652321723118335=1023
Sammandrag under 14 dagar efter behandlingen med oxalsyra 2020-11-10. Bokstäverna a till f till vänster hänvisar till texten ovan.
Samh a258/125=2,06
Samh b308/125=2,46
Samh c392/125=3,13
Samh d355/125=2,84
Samh e500/125=4,0
Samh f1023/125=8,18
Det faktiska antalet efter 14 dygn delat med ett medelantal av 125 kvalster i bisamhället.
Här ovan är det omvända av vad hur experterna räknat. Med ledning av deras räknade av antal kvalster kvar i bisamhället har ovan tagits ett medelvärde på 125.
Enligt experter är det uträknat att vid naturligt nedfall på eftersommaren att det är kvar i bisamhället 120 – 130 kvalster för varje varroakvalster som faller ned i gallerlådan under 14 dygn.

Mvh 

2020-11-23 

Dagen bjöd på klart väder med lite svag kall blåst då gallerlådorna skiftades till rena. Det är inte mycket kvalster att räkna i dem nu när slutet nalkas. Räkningen är enkel från alla 10 bisamhällena! Det samhälle med lägst antal första gången uppvisade 6 (a) räknade kvalster hade i dag 2. Det andra med lågt antal första gången uppvisade 44 (b) hade i dag 0 räknade. Detta samhälle visade lägst antal kvalster vid forskningen 2019. Det tredje med lågt antal första gången uppvisade 58 (c) räknade hade i dag 0. Det fjärde med lågt antal första gången uppvisade 47 (d) räknade hade i dag 2. De övriga samhällena uppvisade i dag sammanlagt på 13 dagar mellan 500 räknade till 1018. 

Efter 13 dagars skiftningar av gallerlådor sjunker stadigt antalet kvalster att räkna. I dag var det 3 samhällen som har gjort slut på alla varroakvalster eftersom de uppvisar nollor (0) i protokollet. Ett samhälle har nu uppnått 4 nollor (0) i följd under lika många dagar. I alla gallerlådor har det varit riktigt sparsamt med vaxsmulor. De som varit har uppvisat endast ett fåtal små, små lite gulbruna. Döda bin har städats ut samt lagt på gallerribborna över kvalsterlådan. Däri har det även vart en del delar av bin.

Samh a626425559221513102212=255
Samh b441204730281365112110=308
Samh c58140675343710670000=391
Samh d471504114332320796302=355
Samh e891207251531525143541444=500
Samh f101289254129965232172311833=1018
Sammandrag under 13 dagar efter behandlingen med oxalsyra 2020-11-10. Bokstäverna a till f till vänster hänvisar till texten ovan.
Samh a255/125/2,04
Samh b308/125/2,46
Samh c391/125/3,12
Samh d355/125/2,84
Samh e500/125/4,0
Samh f1018/125/8,14
Det faktiska antalet efter 13 dygn delat med ett medelantal av 125 kvalster i bisamhället.
Här ovan är det omvända av vad hur experterna räknat. Med ledning av deras räknade av antal kvalster kvar i bisamhället har ovan tagits ett medelvärde på 125.
Enligt experter är det uträknat att vid naturligt nedfall på eftersommaren att det är kvar i bisamhället 120 – 130 kvalster för varje varroakvalster som faller ned i gallerlådan under 14 dygn.

Mvh 

2020-11-22 

Dagen bjöd på ganska skapligt väder då gallerlådorna skiftades till rena. Räknade kvalster i dem strax efter att de blev intagna. Det är nu riktigt enkelt att räkna från alla 10 bisamhällena! Det samhälle med lägst antal första gången uppvisade 6 (a) räknade kvalster hade i dag 1. Det andra med lågt antal första gången uppvisade 44 (b) hade i dag 1 räknade. Detta samhälle visade lägst antal kvalster vid forskningen 2019. Det tredje med lågt antal första gången uppvisade 58 (c) räknade hade i dag 0. Det fjärde med lågt antal första gången uppvisade 47 (d) räknade hade i dag 0. De övriga samhällena uppvisade i dag sammanlagt på 12 dagar mellan 496 räknade till 1015. 

Efter 12 dagars skiftningar av gallerlådor sjunker stadigt antalet kvalster att räkna. I dag var det 4 samhällen som har gjort slut på alla varroakvalster eftersom de uppvisar nollor (0) i protokollet. Ett samhälle har nu uppnått 3 nollor (0) i följd under lika många dagar. I alla gallerlådor har det varit riktigt sparsamt med vaxsmulor. De som varit har uppvisat endast ett fåtal små, små lite gulbruna. 

Samh a62642555922151310221=253
Samh b44120473028136511211=308
Samh c5814067534371067000=391
Samh d47150411433232079630=353
Samh e89120725153152514354144=496
Samh f10128925412996523217231183=1015
Sammandrag under 12 dagar efter behandlingen med oxalsyra 2020-11-10. Bokstäverna a till f till vänster hänvisar till texten ovan.

Samh a
253/125=2,02
Samh b308/125=2,46
Samh c391/125=3,12
Samh d353/125=2,82
Samh e496/125=3,96
Samh f1015/125=8,12
Det faktiska antalet efter 12 dygn delat med ett medelantal av 125 kvalster i bisamhället.
Här ovan är det omvända av vad hur experterna räknat. Med ledning av deras räknade antal kvalster kvar i bisamhället har ovan tagits ett medelvärde på 125.
Enligt experter är det uträknat att vid naturligt nedfall på eftersommaren att det är kvar i bisamhället 120 – 130 kvalster för varje varroakvalster som faller ned i gallerlådan under 14 dygn.

Mvh 

2020-11-21 

Åter en dag då gallerlådorna skiftades till rena. Räknade kvalster i dem strax efter att de blev intagna. Det är nu riktigt enkelt att räkna från alla 10 bisamhällena! Det samhälle med lägst antal första gången uppvisade 6 (a) räknade kvalster hade i dag 2. Det andra med lågt antal första gången uppvisade 44 (b) hade i dag 1 räknade. Detta samhälle visade lägst antal kvalster vid forskningen 2019. Det tredje med lågt antal första gången uppvisade 58 (c) räknade hade i dag 0. Det fjärde med lågt antal första gången uppvisade 47 (d) räknade hade i dag 3. De övriga samhällena uppvisade i dag sammanlagt på 11 dagar mellan 492 räknade till 1012. 

Efter 11 dagars skiftningar av gallerlådor sjunker stadigt antalet kvalster att räkna. Ett samhälle uppnådde i går noll (0) kvalster, även i dag lika.

I bisamhället med flest räknade kvalster hade under det senaste dygnet städats ut inte bara kvalster. Där var även rester efter 5 vuxna bin. Men de var slaktade! Där i lådan låg det 5 huvuden efter bin, 5 bakkroppar samt 20 vingar. De satt fast i rester av mellankroppen, deras innanmäte hade troligen bina varit intresserade av samt ätit upp.

I Lådan var också 30 ben från de 5 bina. Vaxsmulor var det ytterst lite av, de var små gulbruna. Det är möjligt att de 5 bina hade blivit kylda samt dött i sina celler under hösten. Men nu de senaste 24 timmarna har bisamhället rivit upp cellerna samt plockat ut bina del för del. Delarna har sedan burits ned under nätbotten till gallerlådan.

Under alla dessa 11 dagar har det förekommit bin som har dött i kupan på grund av hög ålder. Dem har bisamhällena städat ut samt lagt på gallret över gallerlådan. Deras antal har varierat från bikupa till bikupa. 

Samh a6264255592215131022=252
Samh b4412047302813651121=307
Samh c581406753437106700=391
Samh d47150411433232070′963=353
Samh e8912072515315251435414=492
Samh f1012892541299652321723118=1012
Sammandrag under 11 dagar efter behandlingen med oxalsyra 2020-11-10. Bokstäverna a till f till vänster hänvisar till texten ovan.
Samh a252/125=2,01
Samh b307/125=2,45
Samh c391/125=3,12
Samh d353/125=2,82
Samh e492/125=3,93
Samh f1012/125=8,09
Det faktiska antalet efter 11 dygn delat med ett medelantal av 120 – 130 nedfall per en varroakvalster.

Mvh

2020-11-20 

Ännu en dag då gallerlådorna skiftades till rena. Räknade kvalster i dem strax efter att de blev intagna. Det är nu riktigt enkelt att räkna från alla 10 bisamhällena! Det samhälle med lägst antal första gången uppvisade 6 (a) räknade kvalster hade i dag 2. Det andra med lågt antal första gången uppvisade 44 (b) hade i dag 2 räknade. Detta samhälle visade lägst antal kvalster vid forskningen 2019. Det tredje med lågt antal första gången uppvisade 58 (c) räknade hade i dag 0. Det fjärde med lågt antal första gången uppvisade 47 (d) räknade hade i dag 6. De övriga samhällena uppvisade i dag sammanlagt på 10 dagar mellan 478 räknade till 1004. 

Nu efter 10 dagars skiftningar av gallerlådor under bisamhällena börjar antalet kvalster där att gå ned i antal. Bina har fri tillgång till de 1 cm höga lådorna. De ligger på binas inre del av ingång 8 cm under bisamhällenas nätbotten. Den befinner sig 8 mm under kupans ramar. Bina har fri tillgång till de vita lådorna. Värmen som bina avger hänger som en varm luftbubbla inne i yngellådan. Det känns varmt på fingrarnas ovansida när gallerlådorna skiftas. Det vittnar om att binas värme går ända ned till den yttre bottnen. Ingången på 3,5 cm hög samt full bredd under hela året. Bin som städar samt lägger skräpet i gallerlådan känner av värmen uppifrån. Det gör att de inte stelnar på grund av låg temperatur utomhus. Utan går uppifrån med döda kvalster, bin samt annat skräp. De lägger det i den vita gallret, plastlådan samt går upp till samhället igen. 

Samh a626425559221513102=250
Samh b441204730281365112=306
Samh c58140675343710670=391
Samh d471504114332320796=350
Samh e89120725153152514354=478
Samh f101289254129965232172311=1004
Sammandrag under 10 dagar efter behandlingen med oxalsyra 2020-11-10. Bokstäverna a till f till vänster hänvisar till texten ovan.

Mvh 

2020-11-19 

Åter en dag då gallerlådorna skiftades till rena. Räknade kvalster i dem strax efter att de blev intagna. Det är nu riktigt enkelt att räkna från alla 10 bisamhällena! Det samhälle med lägst antal första gången uppvisade 6 (a) räknade kvalster hade i dag 10. Det andra med lågt antal första gången uppvisade 44 (b) hade i dag 11 räknade. Detta samhälle visade lägst antal kvalster vid forskningen 2019. Det tredje med lågt antal första gången uppvisade 58 (c) räknade hade i dag 7. Det fjärde med lågt antal första gången uppvisade 47 (d) räknade hade i dag 9. De övriga samhällena uppvisade i dag sammanlagt på 9 dagar mellan 474 räknade till 993. 

Samh (a) hade i går samt i dag olika delar av bin därtill annat skräp såsom kitthartsbitar. Inget av dessa delar kan falla ned igenom insektsnätet. Därför vet jag med 100 % säkerhet att bina städar noggrant. De bär ut skräp samt kvalster med hjälp av käkarna och lägger det i kvalsterlådan. Den är vit till färgen. På våren när bina rensar sig söker de upp ljusa färger. De ljusa färgerna retar bina att tömma vinterns träck där. Om det finns snö då blir den gulbrun prickig av binas träck. 

Hur bina hittar de döda varroa kvalstren i den stora massan av bin? Gissar att döda kvalster avger en doft som stör bina samt vilken de vill avlägsna. 

Nu i dag är det 9 dagar sedan bisamhällena behandlades med oxalsyra. Summeringen nedan visar dag för dag som varroa kvalster har räknats. 

Samh a62642555922151310=248
Samh b44120473028136511=304
Samh c5814067534371067=391
Samh d47150411433232079=344
Samh e8912072515315251435=474
Samh f1012892541299652321723=993
Sammandrag under 9 dagar efter behandlingen med oxalsyra 2020-11-10. Bokstäverna a till f till vänster hänvisar till texten ovan.

Mvh 

2020-11-18 

I dag skiftades åter gallerlådorna till rena. Räknade kvalster i dem strax efter att de blev intagna. Det är nu riktigt enkelt att räkna från alla 10 bisamhällena! Det samhälle med lägst antal första gången uppvisade 6 (a) räknade kvalster hade i dag 13. Det andra med lågt antal första gången uppvisade 44 (b) hade i dag 5 räknade. Detta samhälle visade lägst antal kvalster vid forskningen 2019. Det tredje med lågt antal första gången uppvisade 58 (c) räknade hade i dag 6. Det fjärde med lågt antal första gången uppvisade 47 (d) räknade hade i dag 7. De övriga samhällena uppvisade i dag sammanlagt på 8 dagar mellan 439 räknade till 970. 

Samh (a) hade i går samt i dag olika delar av bin därtill annat skräp såsom kitthartsbitar. Inget av dessa delar kan falla ned igenom insektsnätet. Därför vet jag med 100 % säkerhet att bina städar noggrant. De bär ut skräp samt kvalster med hjälp av käkarna och lägger det i kvalsterlådan. Den är vit till färgen. På våren när bina rensar sig söker de upp ljusa färger. De ljusa färgerna retar bina att tömma vinterns träck där. Om det finns snö då blir den gulbrun prickig av binas träck. Nu under dessa dagar som forskningen har varat har jag även funnit små träckpölar i lådorna.  

Hur bina hittar de döda varroa kvalstren i den stora massan av bin? Gissar att döda kvalster avger en doft som stör bina samt vilken de vill avlägsna. 

Nu i dag är det 8 dagar sedan bisamhällena behandlades med oxalsyra. Summeringen nedan visar dag för dag som varroa kvalster har räknats. 

Samh a626425559221513=238
Samh b441204730281365=293
Samh c581406753437106=384
Samh d4715041143323207=335
Samh e89120725153152514=439
Samh f10128925412996523217=970
Sammandrag under 8 dagar efter behandlingen med oxalsyra 2020-11-10. Bokstäverna a till f till vänster hänvisar till texten ovan.

Mvh 

2020-11-17 

Åter en dag då gallerlådorna skiftades till rena. Räknade kvalster i dem strax efter att de blev intagna. Det går nu enkelt att räkna från alla 10 bisamhällena! Det samhälle med lägst antal första gången uppvisade 6 (a) räknade kvalster hade i dag 15. Det andra med lågt antal första gången uppvisade 44 (b) hade i dag 6 räknade. Detta samhälle visade lägst antal kvalster vid forskningen 2019. Det tredje med lågt antal första gången uppvisade 58 (c) räknade hade i dag 10. Det fjärde med lågt antal första gången uppvisade 47 (d) räknade hade i dag 20. De övriga samhällena uppvisade i dag sammanlagt på 7 dagar mellan 425 räknade till 953. 

Nu i dag är det 7 dagar sedan bisamhällena behandlades med oxalsyra. Summeringen nedan visar dag för dag som varroa kvalster har räknats. 

Samh a6264255592215=225
Samh b44120473028136=288
Samh c58140675343710=378
Samh d471504114332320=328
Samh e891207251531525=425
Samh f101289254129965232=953
Sammandrag under 7 dagar efter behandlingen med oxalsyra 2020-11-10. Bokstäverna a till f till vänster hänvisar till texten ovan.

Mvh

2020-11-16 

Åter en dag då varroa gallerlådorna skiftades till rena. Räknade kvalster i dem på eftermiddagen. Det går fortfarande att räkna från alla 10 bisamhällena! Det samhälle med lägst antal första gången uppvisade 6 (a) räknade kvalster hade i dag 22. Det andra med lågt antal första gången uppvisade 44 (b) hade i dag 13 räknade. Detta samhälle visade lägst antal kvalster vid forskningen 2019. Det tredje med lågt antal första gången uppvisade 58 (c) räknade hade i dag 7. Det fjärde med lågt antal första gången uppvisade 47 (d) räknade hade i dag 23. De övriga samhällena uppvisade i dag sammanlagt på 6 dagar mellan 400 (e)räknade till 921 (f). 

Nu i dag är det 6 dagar sedan bisamhällena behandlades med oxalsyra. Summeringen nedan visar dag för dag som varroa kvalster har räknats. 

Samh a62642555922=210
Samh b4412047302813=282
Samh c581406753437=368
Samh d4715041143323=308
Samh e8912072415315=400
Samh f1012892541299652=921
Sammandrag under 6 dagar efter behandlingen med oxalsyra 2020-11-10. Bokstäverna a till f till vänster hänvisar till texten ovan.

Mvh 

2020-11-15 

Även i dag skiftades varroa gallerlådorna till rena. Räknade kvalster i dem på förmiddagen. Det går fortfarande att räkna från alla 10 bisamhällena! Det samhälle med lägst antal första gången uppvisade 6 räknade kvalster hade i dag 59. Det andra med lågt antal första gången uppvisade 44 hade i dag 28 räknade. Detta samhälle visade lägst antal kvalster vid forskningen 2019. Det tredje med lågt antal första gången uppvisade 58 räknade hade i dag 43. Det fjärde med lågt antal första gången uppvisade 47 räknade hade i dag 33. De övriga samhällena uppvisade i dag sammanlagt på 5 dagar mellan 361 räknade till 869.  

Är en aning fundersam om vilken av bisamhällena som är lämplig att framställa drottningar från nästa år. Utgår från att den med minst antal kvalster från de kvarvarande 6 drottningarna som är systrar får bli drottningmoder. Hon får ge merparten av nya drottningar nästa år. Har även intresse av att framställa ett par nya drottningar efter den drottning som nu uppvisar flest antal kvalster. Detta för att stilla nyfikenheten! 

Mvh 

2020-11-14 

I dag skiftades åter varroa gallerlådorna till rena. Räknade kvalster i dem på förmiddagen. Det går fortfarande att räkna från alla 10 bisamhällena! Det samhälle med lägst antal första gången uppvisade 6 räknade kvalster hade i dag 55. Det andra med lågt antal första gången uppvisade 44 hade i dag 30 räknade. Detta samhälle visade lägst antal kvalster vid forskningen 2019. Det tredje med lågt antal första gången uppvisade 58 räknade hade i dag 67. Det fjärde med lågt antal första gången uppvisade 47 räknade hade i dag 14. De övriga samhällena uppvisade i dag sammanlagt på 4 dagar mellan 332 räknade till 773.  

Är en aning fundersam om vilken av bisamhällena som är lämplig att framställa drottningar från nästa år. Utgår från att den med minst antal kvalster från de kvarvarande 6 drottningarna som är systrar får bli drottningmoder. Hon får ge merparten av nya drottningar nästa år. Har även intresse av att framställa ett par nya drottningar efter den drottning som nu uppvisar flest antal kvalster. 

Mvh 

2020-11-13 

I dag skiftades varroa gallerlådorna till rena. Räknade kvalster i gallerlådorna senare i dag. Det går fortfarande att räkna från alla 10 bisamhällena! Det samhälle med lägst antal första gången uppvisade 6 räknade kvalster hade i dag 42. Det andra med lågt antal första gången uppvisade 44 hade i dag 47 räknade. Detta samhälle visade lägst antal kvalster vid forskningen 2019. Det tredje med lågt antal första gången uppvisade 58 räknade hade i dag 67. Det fjärde med lågt antal första gången uppvisade 47 räknade hade i dag 41. De övriga samhällena uppvisade i dag sammanlagt på 3 dagar mellan 274 räknade till 644 räknade.  

Det ovan uppvisade höga antalet kvalster på 3 dagar i ett enda bisamhälle kan nog tillskrivas dessa bins drottning. Hon levererar städtokiga arbetsbin. Under sommaren som gått gick det att se halvfärdiga arbetsbipuppor, de var gulvita till färgen samt hade början till ögon. Det låg några på landgången vid sen kväll. Det samma uppvisade samhället som år 2019 hade lägst antal kvalster. I år har det där varit flest drönarpuppor. 

Det ovan är en avläsning av hur städvilligheten är i samhällena. Också mellan de olika drottningarna och deras friparning. Bisamhället med nu flest räknade kvalster mäter antalet kvalster är en färskvara för dagen. Det här kan förändras över tid samt hur många döda kvalster det finns i respektive samhälle. Det är möjligt att kvalster har städats ut tidigare i höst fram till att vädret i höst avbröt flygning. 

Bekämpa varroa kvalstret med oxalsyra efter yngelperioden genom dropp-metoden. Det är enkelt, billigt, effektivt samt tar liten tid i anspråk per samhälle. Har använt den här metoden sedan 1999 samt har bina kvar. Ingen annan bekämpning av varroa kvalstret har utförts sedan förra årets bekämpning med oxalsyra. 

Mvh 

2020-11-12 

I går skiftades varroa gallerlådorna till rena. Räknade kvalster i gallerlådorna då samt i dag. Det lyckades i år med alla 10 bisamhällena! Det samhälle med lägst antal första gången uppvisade 6 räknade kvalster hade i dag 26. Det andra med lågt antal första gången uppvisade 44 hade i dag 120 räknade. Detta samhälle visade lägst antal kvalster vid forskningen 2019. Det tredje med lågt antal första gången uppvisade 58 räknade hade i dag 140 räknade. Det fjärde med lågt antal första gången uppvisade 47 räknade hade i dag 150 räknade. De övriga samhällena uppvisade i dag sammanlagt på 2 dagar mellan 209 räknade till 390 räknade. 

Det ovan är en avläsning av hur städvilligheten är i samhällena. Också mellan de olika drottningarna och deras friparning. Bisamhället med nu flest räknade kvalster mäter antalet kvalster är en färskvara för dagen. Det här kan förändras över tid samt hur många döda kvalster det finns i respektive samhälle. Det är möjligt att kvalster har städats ut tidigare i höst fram till att vädret i höst avbröt flygning. 

Bekämpa varroa kvalstret med oxalsyra efter yngelperioden genom dropp-metoden. Det är enkelt, billigt, effektivt samt tar liten tid i anspråk per samhälle. Har använt den här metoden sedan 1999 samt har bina kvar. Ingen annan bekämpning av varroa kvalstret har utförts sedan förra årets bekämpning med oxalsyra. 

Mvh