Min biodling aug. 2020

2020-08-30

I dag togs låda tre bort från den sista halvan av bisamhällena. Det var enkelt att göra eftersom där i lådorna inte fanns några bin. De alla hade passerat tömmarna på ca 48 timmar.

I kommande vecka görs första slutframställan av honung från samhällenas låda tre. Den sista slutframställan av honung från låda två dröjer tills att allt yngel har kläckts fram där.

Slutframställan av honung är nog det tråkigaste under hela biodlingen. En skvätt här samt en skvätt där. Det utgör det tråkiga, men alla ramar med honung behöver ha passerat framställaren.

I morgon eller dagen efter är planeringen att göra genomgång av första halvan bisamhällen. De som blev av med låda tre först. När den plockades av samt tömaren togs bort verkade bina nöjda. Med det i minnet uppfattades som att drottningarna befinner sig i låda ett, bottenlådan. Vid kollen görs en uppfattning om hur mycket ej kläckt yngel som är kvar i låda två.

Mvh

2020-08-29

Nu sedan några dagar tillbaka har jag tagit bort låda tre på hälften av samhällena. Den andra hälften av dem fick i går en bitömmare under låda tre. På måndag plockar jag bort dessa lådor. 

Det ska visst bli skapligt väder i nästa vecka. Kollar nog då i den första hälften av samhällena att drottningen verkligen kom ner under spärrgallret. De andra får en genomgång om en vecka. 

Hade först planer på att invintra på två lådor. Men det var inte genomförbart. Andra lådan i alla samhällen innehöll rikligt med honung, bladhonung samt en hel del täckt yngel, öppet yngel.  

Den honungen skapar bara problem i samhällena under vintern med utsot som följd, vinterförluster. 

Eftersom jag har drivit bina med tre givor kanderad honung en veckas mellanrum. Det har skapat rikligt av nya bin till vintern, vinterbin. De som ska hämta hem en skapligt god skörd av honung från höstrapsen i vår. 

Enär bina har drivits dessa tre gånger under den senaste värmeperioden har det inte bara skapats bin. Honungsdaggen i låda två är också en följd av att bina har fått lite kanderad honung. 

Nu får jag vänta till senare delen av september på att allt yngel i låda två ska kläckas fram. Sedan när det är klart på med en bitömmare under den andra lådan. Har bara sex tömmare varför det får ske i två omgångar. 

Mvh

2020-08-26

Hösten är på gång, bisamhällena håller på att plockas ned till en låda, vinterlådan. I morgon plockas halva antalet bisamhällens låda tre av efter att de har stått på bitömmare i tre dygn. Senare under dagen får den andra halvan av bisamhällena en bitömmare under låda tre.

Bisamhällena i skogen har dragit in en hel del honung ca 30 kg vardera. Troligtvis är det honungsdagg eftersom den kom in under den senaste värmeböljan.

Bisamhällena på slätten visar upp en mer blygsam skörd inför slutskattningen, ca 10 – 12 kg vardera.

Vill inte ange någon medelvikt per bisamhälle fören allt är klart i andra halvan av september. En liten gissning ca 65 kg per övervintrat bisamhälle.

Mvh

2020-08-05 

I går sent på kvällen ca 1,5 timme innan solens nedgång kollandes binas upplagring av honung i andra lådan för yngel. En del ytor med täckt honung var kvar från förra gången, lite av det revs sönder med en gaffel. Efter den tidigare rivningen hade bina tömt cellerna på honung. När de ramarna lyftes var de riktigt lätta frånsett dem som innehöll täckt yngel. Om några dagar görs ett nytt besök hos bina samt åter riva lite i kvarvarande honung.  

Beräknar att om tio dagar kunna flytta om bisamhällenas bottenlåda, gamla vinterlådan med andra låda samt spärra ned drottningen på en låda. Låda två, blivande nya vinterlådan där honung nu rivs för att bina ska avlägsna den därifrån till skattlådan. När den honungen är slut fortsätter drivfodringen genom att ge kanderad honung fritt uppöver skattlådan på en drivfoderbricka. Skogsbina får drivfoder på det sättet sedan en tid tillbaka med ett bra resultat! 

Mvh 

2020-08-03 

Dagen har varit en bra dag för bina samt deras sök efter pollen därtill nektar. Honungen som framställdes i lördags ställdes i dag på vågen. Den visade 36,9 kilo honung efter att taravikten har dragits av.  

Honungen är som vanligt vid den här tiden honungsdagg. Det kändes på smaken av den i samband med kollen av vattenhalten. Den var i de båda hinkarna kring 19 % vatten. Den klarade testet! Över 20 % börjar honungen att jäsa över sina bredder. Under dagen har årets egen konsumtion tappats på burk.  

Det är möjligt att den här månadens kommande varma väder åstadkommer ett ymnigt drag på honungsdagg. Möjligt att det blir ett bra honungsår i år! 

Mvh 

2020-08-02 

Den här dagen har bjudit på bra väder då speciellt för bisamhällena. Deras arbetare har hittat någon intressant växt som de besöker i jakt på föda. Det pollen de har med sig hem till kupan har färgen som tidigare gråvitt samt ljust gult. Det är inte bara pollen de hämtar hem förutom vatten kommer det även lite nektar till skattlådan. Att bina hämtar pollen avslöjar att det finns rikligt med färskt yngel i kuporna. Det är vinterbin som föds fram i samhällena. Riktigt många av dem fram till att de ska invintras i början av september ger i regel en bra övervintring.  

Mvh 

2020-08-01 

I början av veckan skördades en del ramar med honung. Först i dag blev den framställd från dem. Det blev en del tillskott till den tidigare skörden. Honungen verkade vara tunnflytande vid framställningen. När den skulle genom silen var den inte lika lättrinnande. 

I går kväll ett par timmar innan solens nedgång gjordes en enklare koll av bisamhällena. Det var för att säkerställa hur mycket täckt yngel som fanns i samhällena. Bina hade lagt en del honung i översta yngellådan. Med en gaffel revs det lite på vaxlocken över honungen. Den proceduren får upprepas tills att honungen tar slut där samt bina burit upp den till skattlådan. Vid behov får honung tillföras i drivfoderbricka upp på skattlådan. Samhällena kommer att drivas fram till senare halvan av innevarande månad. Av täckt yngel var det rikligt. 

Sedan i våras har bisamhällena haft möjlighet att bygga drönarvax i tvådelade ramar. De har varit två till antalet i varje skattlåda. Bina har producerat vaxet samt byggt drönarvax. Där fyllt i honung samt täckt densamma. Efter att honungen har framställts har vaxet skurits ut. Bisamhällena har fått tillbaka de tomma ramarna, vilka de ganska snart har försett med nytt vax. 

Nu har en svart plastsäck 125 liters fyllts med vaxsektioner från drönarramarna i skattlådan. Den här framställan av vax ger lite klirr i kassan vid försäljningen till Biredskapen i Töreboda i höst. 

I tvådelad drönarram i skattlådan fyller bina fulla med honung. När en standardram befinner sig i skattlådan samt innehåller en del drönarceller. Dess celler för drönare fyller inte bina med honung, de förblir tomma hela tiden. 

Mvh