Min biodling juli 2022

Oj, har varit dålig på att skriva här. Har inte hunnit med att göra det eftersom biodlingen har tagit all tid.

Mvh

”Den kupa som det odlas från hade vid testet lägst antal.”

Vid testet 2020 var det även med en köpt drottning. Det var den som hade lägst antal kvalster.

Testet var mer av de återstående 9 syster drottningarna. Det är det samhälle som av de 9 systrarna visade minst antal kvalster som i år är drottning moder.

Planeringen är att de 9 systrarna byts ut mot lika många från årets odling av drottningar.

6-7 av dem har i år gjort eget byte av drottning. De har inte svärmat, det visar den stora skörden av honung från bina på.

Gör ett nytt test i år även om inte alla bin kommer från de nya drottningarna.

Det skarpa test blir nästa år när alla bin kommer från årets drottningar.

Drönarmodern är en syster drottning till den tidigare omnämnda. De köptes samtidigt.

Årets drönarmoder är en ättling till en av de köpta. Modern flyttades till skogen för att där tjäna som drönarmoder samt hennes bin som pollinerare.

Samma år som det flyttades gjordes en delning till 2 enheter. Området är bifritt i övrigt varför nya drottningar parar sig med egna drönare.

De nya drottningarna är släkt med drönarna på det sättet att de har lite gult på bakkroppen.

Genetiskt är avståndet mellan dem riktigt långt.

Drönare moderns bin är också städtokiga.

Mvh

Den tidigare köpta drottningen med lägst antal kvalster under testet visade året efter (2021) att önskan var att byta drottning.

De fick hjälp! Drottningen togs bort samt att alla efterföljande drottningceller togs bort.

Samhället fick en ram med ägg från näst bästa samhället vid testet. Det gick bra, i år finns en bra moder där.

Det är på gott och ont med stor skörd av honung. Uppköpare av honung köper begränsat för första gången i år.

Årets drottningar parar sig med riktigt riktigt avlägsna släktingar till drönare. Det ger vitalare bin samt är goda producenter av honung!

Mvh

Ett som är säkert, drönare har ingen far eftersom han kommer från ett obefruktat ägg.

Drönarens genetiska arv kommer från hans mormor och morfar. Det var de som gav genetiskt arv till honom via hans mor genom hennes obefruktade ägg.

Samhällen i skogen har nog en aning av inavel. Det till trots har de givit bra skörd av honung.

Mvh