Min Biodling Februari 2023

2023-02-21

Den avbildade vaxsmältaren nedan är en riktigt bra grej inom biodlingen. Det är inte bara vaxet som smälts från ramarna även avtäckningsvax rinner lika bra ned till hinken under lådans ena gavel. Tillverkade en enkel konstruktion av några brädstumpar. Vilket gjorde att det vaxet kom upp en bit inne i lådan, strax under inloppet av ångan. Över den konstruktionen placerades ett grovmaskigt rostfritt nät, det är ca 5 mm i maskan. Uppe på nätet placerades ett stycke lakansväv samt därpå täckvax jämte drönarvax. Det vaxet har byggts ut uppe i skattlådorna.

När allt vax är smält en gång samt sedan efter några dagar är vaxet i hinkarna kallt. Klumparna tages då upp från hinkarna utomhus samt att de spolas något rena med kallt vatten. Honungsvattnet i hinkarna töms i klosetten som skickar det vidare. Varje hinks klump av vax är inte stor därtill är det lite orent.

Efter varje smältning byts tyget ut över nätet för att få ett renare vax. Efter att klumparna med vax har runnit sig torra inomhus smälts de om återigen med nytt tyg över nätet. Två klumpar åt gången går bra samt blir lagom i hinken under. För att vara riktigt säker på att allt vax har passerat genom tygstycket kan ånggeneratorn köras en gång till. Lyft inte locket förrän efter andra gången, bara ånga ska komma ned i hinken under smältaren.

Efter några vändor blir det riktigt fina klumpar med vax. Det har som synes olika färg, de som bilden visar är 4 riktigt gula klumpar till färgen. Medan 2 klumpar har en färg med dragning mot en grönare nyans. De båda klumparna är vax enbart från binas egen under år 2022 produktion av täckvax samt utbyggt drönarvax i skattlådorna. Enkelt går det att se på klumparna de båda färgnyanserna. De 4 riktigt gula klumparna med vax är återtaget vax från ett vaxrenseri. Där händer det något med vaxet för att det ska se gult ut för att påverka biodlarna till köp!

För att hålla vaxet varmt samt någorlunda flytande ner i hinken under smältningen täcks den med lite lakansväv.

Mvh

2023-02-11

Den här tidigare i bild visade vaxsmältaren med drift av ånga är en förträfflig grej inom biodlingen. Ånggeneratorn drivs endast av ett vanligt 220 volts el-uttag samt 4,5 liter rent vatten för varje smälttillfälle. Finns möjligheten till varmt vatten att tillgå blir el-förbrukningen lägre. När det har placerats 21 ramar med kasserat vax i lådan samt locket stängts. Detta späns fast med de båda spännerna, en gummipackning i lådan gör att det blir helt tätt. En lämplig plasthink ställs under utloppet som befinner sig under lådan till vänster i bild av smältaren. Därefter ansluts ånggeneratorn till eluttaget. Utloppet är ca 5 cm lägre än inloppet av ånga. När inget vax kommer efter 45 – 50 minuter, utan bara ånga då är ramarna i lådan befriade från allt vax. Hinken under lådan byts ut till en tom efter varje smältning samt ställt inomhus.

Vid lådans utlopp befinner sig en plåt med små hål. Där silas vaxet från det mesta skräpet. Lådan är tillverkad helt av aluminium metall samt av den anledningen en lätt låda som enkelt kan ställas undan.

När allt vax har kommit ut från lådan, då öppnas den försiktigt genom att lossa spännena. Då locket lyfts upp kommer ca 110 gradig ånga också upp. Vid helt öppet lock är risken att bränna sig minimal, använd arbetshandskar under hela proceduren.

Med en något spetsig kniv skrapas ramarna fria från våta kukonger samt kittharts. Det jobbet måste utföras snabbt medan ånga fortfarande kommer in i lådan. Det är lämpligast att börja till vänster samt gå mot ångan, då hålls de våta kukongerna varma, de är då lättare att avlägsna. Låt skräpet falla ned i lådan. När alla ramar är rena bryts strömmen till ånggeneratorn. ”Den får inte torrkoka”. Skräpet i lådan samlas ihop till en hög, lyfts upp samt läggs i en plastsäck. När den dagens rensning av vax från ramarna har avslutats knyts säcken tät samt placeras inomhus.

Efter dagens smältning samt lådan tömd på ramar samt skräp ställs hinken med vax samt vatten inomhus. Ånggeneratorns anslutning till lådan skruvas loss, den samt lådan ställs inomhus. Detta för att undvika getingars intresse.

Det blir 2 – 3 omgångar per morgon om början inträffar under tidig morgon i oktober när det fortfarande är mörkt. En pannlampa är till bra hjälp för att se vad som behöver göras.

Det här är något som biodlaren själv kan / får uträtta med sitt eget vax. Om tanken är att göra det här jobbet åt andra ”måste” anläggningen besiktigas samt godkännas av länsstyrelsen i länet. Det med tanke på eventuella bisjukdomar.

En sådan här grej borde varje biodlare med ett mindre antal bisamhällen anskaffa. Är då önskan att göra hela vaxets cirkel själv från bi till vaxmellanvägg. Det är då sitt eget vax man jobbar med utan tillsatser samt gifter eftersom varroakvalstret på egna bin bekämpas ekologiskt.

Det bästa av allt är att det vax man har i cirkeln är att det inte försvinner vid hanteringen av detta.

Under kommande avsnitt görs förklaringar av hur den egna vax cirkeln blir sluten från ”bi till vaxmellanvägg”!

Mvh

2023-02-06

Oj, har inte blivit något skrivet här på sidorna!

Nu först har det blivit en summering av 2022 års hantering av bivaxet för det året!

Eftersom inte blev nöjd när ett företag åtog sig att rensa mitt bivax till belåtenhet 2021. Fick inte tillbaka allt det vax som hade lämnats. Antalet vaxmellanväggar var färre än de inlämnade ramarna. Det fanns då bara ett sätt kvar, det var att göra detta själv. Erfarenheten av att rensa vax från biramar samt tvättning av desamma har erhållits efter ca 35 års utövande. Med det i bakfickan är vetskapen att det blir bra mycket vax över det som var i ramarna samt avtäckningsvaxet som hade ringa mängd av honung. Den tidigare utrustningen för smältning av vax avyttrades i samband med försäljning av en stor mängd bigrejor 2009. Biramar som varit i bisamhället en vinter får sitt mörka vax nedsmält på samma års höst samt de vaxfria träramarna tvättas i lut.

Kollade på internet om vad som fanns att tillgå. Hittade en vaxsmältare med ånggenerator som fungerade på samma sätt som den tidigare när biodlingen var i större skala. Skickade en beställning, efter några dagar gick den att hämta vid närmaste paketutlämning.

Vaxsmältarn.
Vaxsmältarn laddad med ramar vars innehåll är mörkt och kasserat vax.
Vaxsmältarn är klar för drift. Tiden det tar med fullt antal ramar 21 stycken 45 – 50 minuter.

Mvh