Min Biodling Feb. 2024

2024-02-25

I går besöktes bisamhället i skogen. Det är en svärm som togs tillvara under sommaren 2023. Den placerades där i skogen såsom på karantän eftersom ingen vetskap var känd om samhällets hälsa. Hösten 2023 kollades samhället riktigt noga. Ingen bisjukdom gick att hitta, det gav klartecken om att invintra svärmen.

Den 1 februari i år besöktes svärmen i skogen. Då erhölls ingen vacker syn av bikupan- En råbock hade haft klåda i pannan samt gnuggat den mot bikupans front.

Vände hem för att hämta en träskiva samt ett spännband. Efter några timmar placerades skivan mot fronten samt bandet spändes om för att hålla kvar den.

Mvh

2024-02-23

Tiden rinner på samt snart är det vår igen!

Vad skörden av honung blir i år är det ingen som vet, önska går ju alltid?

En del göromål med bisamhällena blev gjorda den 21 i denna månad. Det var bikupornas yttre bottnar som gjordes lite försiktigt rena från döda bin samt annat skräp som var på bottnarna.

En liten film får visa hur det ser ut på en botten efter att den har blivit grovt städad. Filmen visar hur ett riktigt gammalt bi makligt släpar sig ut för att dö ute i naturen utanför bikupan. Det får hjälp av yngre bin eftersom de puffar på bakifrån..

En annan film från 22 i denna månad visar inte mycket utan där är det ljudet från insidan av bikupan som spelas in. Den riktigt stora massan av bin sitter fortfarande i så kallat vinterklot. Det ljud de framkallar är ett dovt malande ljud. Lite mer spretigt ljud är från gamla bin som är i färd med att lämna bikupan samt sluta sin tid utanför. Sedan hörs också ett snabbare ljud, det är yngre bin vilka är födda på eftersommaren 2023 samt går under benämningen vinterbin. De gör att bisamhället överlever vintern samt tills att nya bin kommer fram. Vinterbina dör som regel i början av juni. Om bisamhället är normalt finns det då rikligt med nya bin från i år. En del av dessa vinterbin är för tillfället sysselsatta med städning av bikupan, bland annat att städa ut döda bin samt mota ut döende bin till kupans ingång, där de faller till marken samt dör.

Mvh