Min biodling april 2021

2021-04-30

En huvudtabell om skörden av honung under innevarande år. Två tabeller under visar skörden av honung från skogen samt från slätten 2021.

Mvh

2021-04-27

Det gjordes besök hos bisamhällena på slätten i dag. Bina där var riktigt aktiva vilket synts i kupornas ingångar. Där var invånarna snabba att flyga ut lika snabba med att flyga in i kupan igen. Tidigt pollen samt nektar tar bina hem med stor iver. Lönnträden har börjat att veckla ut sina blommor. Om några dagar blir de som stora blomsterkvastar!

Mvh

2021-04-24

I dag vid 19,00 tiden besöktes bigården på slätten. Det var då något mer kvar av solljuset för att kunna vattna alla bisamhällen. De fick en liter sockervatten 50 procentig vätska på foderbrickan. Vattnet var välkommet av bina, strax efter att de fick det började de att dricka.

Det svaga bisamhället visade bin uppe på foderbrickan. Tydligen har de blivit fler i kupan! Det är ett tag sedan samhället fick sin botten städad, samtidigt inspektion av samhället. Drottningen där i kupan föddes förra året, hon har mycket att ge innan hon byts ut.

Inte var det skönt på slätten i kväll! Det blåste snålt från norr, graderna några under tio. Nästan tappade känseln i fingrarna av det något kalla vädret. Hur som fick bina det de behövde för att äta pollen tillsammans med vatten. De behöver då inte få förstoppning i tarmen. Något som kallas för majsjuka – vattenbrist i bikupan.

Mvh

2021-04-20

Under dagens eftermiddag gjordes besök hos bisamhällena i skogen. De var riktigt ordentligt igång med att yngla av sig. Det har börjat att till en del upp i den andra lådan. Mycket bin har det kommit fram de senaste dagarna. De gillade inte mitt intrång! Fick ett stick i nacken, strax blev det fler på samma ställe. Då först kom näthatten på! Det första stickets doft påkallade hjälp från andra bins gaddar.

Anledningen med besöket var att göra en del ommöblering av samhällenas ramar. Tog av näthatten när allt var klart. Strax erhölls två stick från lika många bin på näsans högra vinge. Värken efter sticken infann sig på direkten samt gick ned i höger överkäke. Det blev en riktigt smärtsam tandvärk i ca 10 minuter sedan hade de värkt över.

Mvh

2021-04-18

I dag gjordes besök av bina på slätten. Anledningen var att få kännedom om de hade börjat att ta hem pollen. Visst har bina med sig pollen hem till sin kupa. Det var av två färger klargult samt en någon nyans mörkare gult. De har tre dagar till att ta hem pollen sedan kommer ett svalare väder. Det blir då svårt för dem att få hem både pollen samt vatten. Får göra en insats med vattnet i senare delen av kommande vecka.

Mvh

2021-04-16

I går kollades ytterligare fem bisamhällen upp om de har en fungerande drottning. Deras bottnar städades inifrån samt en del ommöblering av ramar liksom tidigare samhällen. Det finns nu en fungerande drottning i alla tolv samhällena.

Deras styrka är riktigt skiftande. Fem är starkare än normalt, tre är normala för årstiden, tre är mindre än normala samt ett är riktigt svagt. Enligt almanackan är tiden endast kommit fram till mitten av april. Tidig utökning av samhällenas yngelrum är för att förebygga tidig svärmning. Den tiden önskas tidigast i första veckan av juni.

Bina på slätten har det besvärligt med det något svala vädret samt blåsten. När vädret är godartat för dem någon stund gör de tappra försök med att flyga ut. Då för att hitta tidigt pollen samt vatten. Det saknas precis nu pollengivande blommor i något större utsträckning. Blommande träd såsom sälg blommar snart i takt med att värmen kommer samt blåsten avtar.

Bina i skogen har hämtat hem pollen alltsedan vintergäcken gav något ifrån sig. Därefter hassel samt nu är det hästhov som är på menyn. Besökte skogsbina i dag, de jobbar på hårt med att hämta hem pollen samt vatten. Den snabba trafiken i kupornas ingång åstadkom liksom ett fräsande ljud med binas vingslag. Kunde se bina när de var på väg hem till kupan. De flög endast någon meter över markytan i den något svala sidvinden från nordost.

Mvh

2021-04-14

Nu börjar livet i de båda bigårdarna! Av de tolv bisamhällena har elva fått sina yngelrum utökade med en låda, tio utbyggda ramar. Tidigare har tre samhällens bottnar blivit städade, i dag fyra till. De övriga fem blir städade i morgon. Tio har i dag fått sina bottnar städade utifrån också, övriga har annan typ av botten.

En del ommöblering av ramarna i de båda lådorna vid fem samhällen utfördes i dag. De övriga får det gjort i morgon eller nästa dag. Omflyttningen av ramar görs genom att lyfta två sockerramar upp i andra lådan. De placeras som tredje samt sjunde ram. I deras ställe sänks utbyggda, slungade ramar ned en på vardera sidan av ynglet.

Alla sockerramar märks med ett vitt häftstift för att veta var de är. Anledningen med stiften är att de ramarna inte ska komma med vid skattningen. För tillfället måste de vara kvar hos bina, de säkrar binas överlevnad tills att huvuddraget till dem börjar.

I sju bisamhällen har det konstaterats att det finns en drottning samt att hon producerar arbetsbin. Ett av de samhällena är det riktigt svaga. Eftersom där finns en fungerande drottning får det vara kvar. Om två veckor blir en eller två ramar med täckt yngel ditflyttade. Vidhängande bin får följa med vid överflyttningen från lika många starka samhällen.

Det svaga samhället blir starkt till sommaren genom att det stärks upp från andra samhällen. Under sommaren kommer drottningen att bytas ut liksom flertalet övriga.

Bisamhällena hade under eftersommaren förra året förbrukat allt överflöd av pollen i kuporna. Det svaga samhället blev svagt på grund av att det saknades pollen i kupan. Det samhället kom till genom att moderdrottningen flyttades till sidan som en drottningavläggare.

Den ordinarie platsen blev en dragbiavläggare som själva drog fram en drottning, den som är nu. Senare under sommaren förra året bytte drottningavläggaren ut sin gamla drottning.

Pollen är bristvara hos bina när årstiden går mot eftersommar, hösten!

Mvh

2021-04-12

I dag vid besöket i bigården på slätten fick de tre bisamhällena sitt yngelrum utökat. Det var nödvändigt för att ge plats för mer yngel i samhällena. Planeringen var tänkt att göra det i morgon. Vädret i eftermiddag föll väl in därför blev det i dag. Från torsdag samt framåt ordas om att bli fina dagar. Då kommer de övriga samhällena att kollas upp om de är i behov av att yngelrummet utökas.

Vid bra väder kommer en del blommande träd att ge föda till bisamhällena. Bina kommer att bli livade av det varma vädret som snart är ett faktum!

Mvh

2021-04-10

Åter en eftermiddag med bina i de båda bigårdarna. Bisamhällena som hade förbrukat tidigare giva av sockervatten fick i dag en ny. När de fick tidigt samt det fick igång dem finns bara ett att göra. Det är att hålla på tills att bina hittar föda på normalt sätt i naturen.

I dag visade det sig att tre samhällen till är i behov av få yngelrummet utökat. De får en låda med tio utbyggda ramar till, troligtvis på tisdag. Samtidigt görs bottnarna hos dem rena. Under nästa vecka vid bra väder städas övriga bottnar. Inväntar att tidigt yngel ska kläckas innan yngelrummen utökas till två lådor. Ett samhälle släpar efter, det blir ett skötesamhälle i sommar. Möjligt att fler hittas då vädret kan tänkas bli bra för att titta ned hos bina.

Mvh

2021-04-09

Gjorde besök av bigården i skogen i går. Bisamhällena fick då en andra låda med tio ramar utbyggt vax till sitt yngel. De fick även en ny giva drivfoder i den speciella brickan för ändamålet. Ett film klipp blev det vilket inte har blivit redigerat ännu. Den kommer om någon dag.

Samhällena i skogen är riktigt starka. Det märks eftersom de drar in mycket pollen. De är snabba att dricka upp sockervattnet på brickan. Vad månde det bli av dem?

Mvh

2021-04-07

I går vattnades återigen bisamhällena. Nio av dem är mycket intresserade av det de får sig tilldelat. Detta eftersom deras drivfoderbrickor är helt torra efter fyra dagar. De övriga tar längre tid på sig att tömma bort vattnet. Troligen är dessa lite svagare än de tidigare nämnda.

Tidiga vårblommor går att se i bikupornas närhet.

Mvh

2021-04-02

Åter en dag hos bina i de båda bigårdarna. Besöket var att endast ge dem 0,5 liter biforvatten. Något de är riktigt intresserade av i denna början av månaden. De i skogen var riktigt flitiga med att hämta hem pollen från vårblomman hästhov. Dem finns det rikligt av nu i naturen. På slätten flög också bina flitigt samt även de kom hem med pollen.

Det blir nu att vattna bina med ca fem dagars mellanrum. Eftersom bina har hittat pollen som de hämtar hem behöver de hjälp med vatten. Deras intresse för vattnet de får ökar när det är 50 / 50 sockervatten.

Mvh