Min biodling jan. 2021

2021-01-19

Gjorde i dag besök av bigården på slätten. Stetoskopet var med, inte kameran. Endast lite snö fanns kvar på kupornas tak, där var endast snö, issörja. Det gick enkelt att se var binas vinterklot befann sig under taket. Där uppe på taket gick det att se en cirkel som var helt torr. Runt om den var det issörja.

Lyssnade med stetoskopet på sidan av samtliga bikupor. Det hördes endast ett mycket svagt stilla sus från bina inifrån kupan. En skön känsla ger det att samtliga bisamhällen fortfarande lever samt mår bra.

Hade planer på att även besöka bigården i skogen. Avstod från den planen med tanke på de ishala vägarna samt trafiken. Gör nog ett besök en helgdag i stället, det är lugnare trafik då.

Mvh

2021-01-14

I dag på morgonen bjöd vädret på minus 1,5 grader C. Några centimeter snö hade fallit under natten. I kväll är det ruskigt kallt minus 7,6 grader C. Det blir nog riktigt kallt under natten som kommer. Hoppas att det kalla vädret inte blir alltför långvarigt.

Bina i kuporna har pressat sig mer samman för att hålla värmen i vinterklotet. De mår säkert bra i värmekudden de själva alstrar genom att äta av vintermaten. Om ca 3 månader är de ute samt flyger efter tidigt pollen. Det är något man får hoppas på!

Mvh

2021-01-13

Dagens morgon bjöd på minus 6 grader C. På förmiddagen kom ett häftigt snöande med kornsnö. På eftermiddagen kröp temperaturen upp till nollan. Nu strax efter klockan 20 plus 0,8 grader C.

Mvh

2021-01-12

I dag på morgonen åter en del snö samt flera grader minus. I går till in emot midnatt var det plusgrader samt regn. Senare på efternatten blev det minusgrader, regnet övergick till snö. En stor del av denna dag har det varit solsken samt ca 4 minusgrader C.

I dag var planeringen att besöka bigården i skogen. Busvädret i natt hade gjort bilen till återigen en snöhydda. Det gick inte att öppna en enda dörr, de alla hade frusit fast.

Väntade ett par timmar, önskan var att solen kanske kunde göra något åt dörrarna. Det gick inte, i stället blev det två hinkar varmt vatten på dörrarna. Då först gick de att öppna.

Här visas ett tak till en bikupa. Snön på taket kom under natten till i dag. Här håller sig bina lugna i kupan eftersom snön på taket ej smälter.
Alla taken på kuporna såg ut på samma sätt. Det syntes spår av större fåglar i snön framför kuporna. Troligtvis skator som har försökt att få sig ett mål mat.
Snön smälter inte på taken det finns inte någon aktivitet inne i bikuporna på slätten. Bina i kuporna har trängt sig samman mer i dag när det är minusgrader.
Snön smälter på kupornas tak ute i skogen.
Snön smälter på taket samt kupan till vänster. Det visar att det är många individer i ett samt samma utrymme. När taken ser ut på detta sättet på vintern. Tankarna man ställer sig är, har de tillräckligt med mat till våren.
Här visas taket till höger. Visserligen har snön även här sjunkit ihop, inte lika mycket som det förra. Fortfarande ligger ett tjockt lager snö på taket. I denna kupa är det inte lika många individer som i föregående.

Vildsvinen hade inte gjort någon skada på kuporna. Allt var på samma sätt som tidigare.

Mvh

2021-01-05 

Åter en morgon som visar att det har snöat en del under natten. Under dagen har det dalat ned några tunna snöflingor. Temperaturen under dagen har rört sig runt plus 1 grad C. En del snö hade smält på garageplanen samt runnit ut på gatan. 

En fundering är hur länge till som biodlingen ska fortgå? Den startades upp vid midsommar i år för 51 år sedan.

Tanken poppar upp emellanåt om när det är dags att sälja av för andra gången. Första gången är det nu till våren 12 år sedan. Den gången blev ett misslyckande! Startade upp igen med nya grejor. Har ännu inte ledsnat på det sköna samt nöjsamma nöjet!  

Mvh 

2021-01-04

I natt lite snö kom ned, under dagen mer snö. Dess flingor dalade stilla ned till marken samt blev kvar där. Temperaturen har varit omkring minus 1 grad C.

Har besökt bigårdarna i dag. Där var allt i sin ordning, kuporna stod på samma sätt som de lämnades senast.

Några bilder blev det i snöyran. De kommenteras var och en med lite text under dem.

Det går enkelt att se vilken av bisamhällena som är starkare än det andra. Bikupan till vänster är en stor avläggare som tillverkades i början av sommaren. Det till höger där var drottningen från 2019 kvar till senare på sommaren. Bisamhället bytte då ut henne genom ett stilla byte.
Här avbildas den vänstra bikupan. Det är många individer där i kupan. Bilden visar att bina alstrar bra med värme. Det syns att dagens snö smälter på kupans tak över binas vinterklot. Snön har i stort sett smält bort i mitten av cirkeln. I dess ytterkanter är snön på väg att smälta. En 12 mm träskiva befinner sig mellan lådan samt taket. Ändå läcker värmen uppåt samt smälter snön på taket.
På taket till den högra kupan är inte snösmältningen lika stark. Det här bisamhället är inte lika starkt som det vänstra. På hösten förra året vid bra många plusgrader flög det ut samt in bin. De var ute samt rensade tarmen inför vintern. Tur att de kunde göra det, i annat fall hade det blivit utsot i kupan. Bina hade då sölat ned inne i kupan med sin avföring. En 12 mm träskiva befinner sig mellan lådan samt taket. Ändå läcker värmen uppåt samt smälter en del snön på taket. Det går att urskilja var bisamhällets vinterklot befinner sig.

Det att bisamhällena byter drottning själva kan vara en fördel samt en nackdel. Byter de sent blir övervintringen ett äventyr.

Vid byte av drottning av biodlaren kan det bli en överraskning eftersom två drottningar kan finnas i kupan.

Efter att en drottning är bortplockad bör bisamhället stå i minst fem dagar. Därefter kolla efter drottningceller. Finns inga då har samhället en drottning till. Den behöver letas upp samt dödas. Åter låta samhället stå i fem dagar. Sedan göra en ny koll. Finns det drottningceller då rivs de samt den nya drottningen sätts till i bur med nödvändiga åtgärder.

Mvh

2021-01-03 

Ännu en gråmulen dag med grader omkring 1,2 C. I dag på morgonen gick det att se ett tunt lager snö på gräsbevuxna ytor. Av det vita finns inte mycket kvar av. 

Hade i dag planer på att börja med de båda bottnarna. Av det blev inget fysiskt gjort utan mer en tanke. 

Det blev i stället en del arbete med det kamerala. Körjournalen för det nya året är klar att fyllas i dag för dag, månad för månad. I dag är det redan den 3:e januari på det nya året!  

Ett bokslut ska upprättas för det gamla året. Det är i stort sett klart, deklarationen också! 

Mvh 

2021-01-02 

Dagen har varit en gråmulen dag, graderna har varit omkring plus 3 C.  

Planeringen är igång för att tillverka två specialbottnar till de nya bisamhällena. Den botten är en bra grej som ger god tillförsel av syre till bisamhället året runt.

Dess användning är utmärkt vid räkning av förekommande antal av varroakvalster efter bekämpning. Även vid naturlig död av kvalstret. De städas ned i varroagallerlådan som befinner sig direkt under bisamhället.

Mellan den lådan samt bisamhället befinner sig ett insektsnät. Det ger en plan yta för dem att gå på. Samtidigt ger det utmärkt utjämning av luften i kupan.

Växlingen av kupans luft sköter bina med sparsam energiförbrukning. Alla individer i kupan har fri tillgång till gallerlådorna. Bina passerar den när de lämnar samt kommer hem till kupan.

Mvh 

2021-01-01

God fortsättning på det nya året!

Det milda vädret har fortsatt i dag också. Det har varit mulet samt kring plus 3 grader C.

Nu i dag har avläggarsamhällena blivit ordinarie bisamhällen i bigårdarna.

Det blir intressant att följa hur de med sina lika kommer att uppföra sig det här året.

Mvh