Min biodling feb. 2021

2021-02-28

I dag besöktes bigården i skogen. Solen sken samt en temperatur på ca plus 11 – 12 grader. En snabb koll gjordes om hur det stod till med maten hos bisamhällena i kuporna. De har minst tre ramar med mat kvar av vintermaten. Bina var ute samt flög till vårblomman vintergäck. Från fuktigt gräs hämtades fukt, det syntes enkelt i solljuset.

Mvh

2021-02-23

I går besöktes bigården på slätten återigen. Då veks fågel, rått skydden ned samt den lägre bottnen befriades från döda bin samt annat skräp som var där.

Ett varroagaller med låda har legat inne under bisamhällena. De har legat där sedan avslutad koll efter oxalbehandlingen i höstas. Det gick inte att upptäcka några varroakvalster i lådorna. De ligger i såpvatten för rengörning nu.

Det var rikligt med döda bin på den nedre bottnen. Dem skyfflades ut med en speciell spade samt att en borste gjorde finputsen. Hade i höstas planer på att tvätta alla vinterdöda bin. Det avslogs i går med tanke på det arbete det skulle kräva till ingen nytta.

Alla bisamhällen avlyssnades. Resultatet blev att nio hördes, en var tyst. Lyfte på taket för att se om det samhället hade dött! Nej, inte var det fallet men det var riktigt svaga.

De flesta samhällena sitter fortfarande kvar i sina vinterklot. Det gick att urskilja genom ljudet som hördes när bina avlyssnades.

I går den 22 februari flög det bin från flera kupor i det för årstiden varma vädret.
Några av kuporna från bigården på slätten.
I stort sett är all snö borta från jordbruksslätten. Där börjar det snart att grönska.

Mvh

2021-02-21

I dag gjordes besök av bigården på slätten. Från några kupor flög det ut bin. Snöskydden plockades snabbt bort. Det blev lite trafik i binas fluster, det avtog efter några minuter.

Det var inte många bin som kände sig nödiga. Efter att snöskydden hade plockats bort kom solen fram genom molnen samt det kändes strax lite skönare i luften.

Stetoskopet var med för att lyssna av binas ljud i kuporna. I åtta hördes ett svagt susande ljud, i två hördes inte något ljud. Tänkte! De kan ha dött eller är de riktigt svaga. Får vänta till april för att få klarhet i hur det står till i dessa båda kupor.

Mvh

2021-02-13

I dag gjordes besök vid bigården i skogen. Allt såg ut på lika sätt som senast. Det har under veckan transporterats ut virke från skogen på stora lastbilar strax vid sidan av bikuporna. Marken är täckt av snö samt frusen, detta dämpar oljud.

De båda bikuporna som utgör bigården i skogen. Bilden visar kupornas framsida. Det syns att snön smälter samt blöter snön uppe på taken. Bina i kupan verkar vara i gång med tanke på snösmältningen på taket.
De båda kupornas baksida. Det syns att sol samt blåst tär på snön uppe på taken.
Här syns det lättare att den tidiga solen samt förekommande blåst smälter snön uppe på taken. Det syns spår i snön att fåglar är intresserade av det som finns i bikuporna.
Det syns tydligt att snö på bikupornas tak smälter i söderläge.

Mvh

2021-02-07

I dagens fina väder gjordes besök av bigården i skogen. Allt var lugnt samt stilla där. Bikuporna stod på samma sätt som tidigare. Det var betydligt mer snö där den här gången än det var sist. Försänkningen i snön på kupornas tak avslöjar de båda bisamhällenas styrka. Mer därom under varje bild nedan.

Det har fallit lika mycket med snö på båda bikuporna. I den vänstra kupan finns det rikligt med bin. De åstadkommer att snön smälter på taket. Det är ett riktigt starkt bisamhälle som befinner sig i kupan samt att de är vid liv. Den högra kupan visar att bisamhället där i kupan är riktigt svagt, fattigt på bin. Det är sparsam snösmältning där på taket, bina där är vid liv.
På den här kupan går det att se hur solen påverkar snön till att smälta. Från spännbandets krokar hänger det istappar. Det är nog inte solen som åstadkommer det smältvattnet från snön. Bisamhället i bikupan står för det vattnet som senare blir istappar.
Bisamhället i den här kupan är riktigt starkt. Det syns på försänkningen i snön på kupans tak. Vattnet från den smälta snön rinner ner vid spännbandet samt fryser till istappar där.
Bisamhället i kupan är något svagt! Det finns ingen försänkning i snön på kupans tak.

Mvh

2021-02-03

I dag gjordes besök i en av bigårdarna. Taken på bikuporna täcks av bra många cm med snö. Att bina lever i kuporna var skönt att veta. Det syn på snön som faller ner på båda sidor av spännbandet över taket. Fåglar har trampat omkring i snön framför kuporna. De har tydligen aningar om att det finns ätbara insekter där i kupan. Träfiberskivan täcker för flustret. Det syntes att fåglarna har försökt att knacka med näbben i gavlarna. Det kan störa bina till att krypa ut ur kupan samt då bli föda till fåglarna.

Mvh