Min biodling april 2020

2020-04-27 

Onsdagen den 22 i denna månad fick två bisamhällen byta plats. Det ena var rikt på bin, vilket det andra inte visade. Den dagen märktes alla ramar med vintermat för att veta var de finns. Fredagen den 24 började höstrapsen att blomma. Söndagen den 26 matades bina med en liter 25 % socker, 75 % vatten. Kommande dagars låga temperaturer samt regn var orsaken till att det blev en liter. Dagens temperatur plus ca 10 grader C, regn på eftermiddagen. Den typen av väder beräknas även i morgon fast lägre temperatur. Det vädret blir också dagar därefter. Att höstrapsen går i blom ca 3 veckor tidigare än normalt. Vad är normalt efter en snöfri vinter samt kalla vindar kommer från ishavet i norr därtill rådande covid19 pandemi? 

Mvh 

2020-04-21 

I dag har bisamhällena varit snabba med att flyga ut till naturen för att hämta hem färskt pollen. Mat bestående av kolhydrater finns i samhällena. En bristvara i kuporna är pollen, protein. Båda av dem är livsviktiga för deras framtida liv fram till hösten när de åter får vintermat. 

Vid genomgången av bisamhällena i går användes rökpusten endast sparsamt. Likväl behövdes bihatten på under hela tiden. Det är länge sedan den användes. Den är alltid med samt brukas vid behov. 

Det att bina i år har blivit stickiga hör samman med att deras mor var stickig. Hon hade lägst antal med varroa kvalster i varroa gallerlådan under oxalbehandlingen 2018. Tanken var att ett lägre antal kvalster i kuporna var att föredra före snälla bin. Av de åtta kvarvarande drottningar efter samma mor har uppvisats andra positiva anlag. Penna samt papper är med för att notera vad som ses under det att samhällena kollas. 

Gör nog ett försök att i år odla bort det stickiga anlaget samt bibehålla anlaget ett lågt antal kvalster i samhällena. Det är nog för mycket begärt! Försöka duger länge! 

Mvh 

2020-04-20 

Det tidigare flyttade samhället vars bin var tänkt att befrukta förekommande honor. Det samhället samt kommande avläggare utgör nu en permanent bigård. Den är registrerad hos länsstyrelsen! 

Alla bisamhällen vattnades med 50/50 % 0,5 liter sockervatten den 14 i den här månaden. Det här inträffade även i dag på samma sätt som tidigare. 

Några dagar sedan strax innan ett något kallt väder utökades samhällena med en låda utbyggda ramar underst. I går fick låda ett samt två byta plats. Det uppdagades då att vinterlådan kändes något tung. Funderade långt in på sena kvällen hur det kunde hänga ihop? Första tanken var att bina hade lagrat upp sockervattnet de fått! 

I dag visades ett resultat av det ovan! Bisamhällena har en del vintermat kvar, vilket är olika mellan dem. Den kommer att plockas bort när bina har fullt drag från någon nektarrik blomma. Dessa ramar märks upp för att inte av misstag komma med vid skörd av honung. Det krävs mycket kolhydrater i ett väl fungerande bisamhälle. Saknas rikligt med sötma i samhällena då går mängden bin tillbaka till mindre antal. I förlängningen dör bisamhället under vintern! 

Nu åter till de för årstiden något extra tunga vinterlådorna. Vid genomgången av samtliga bisamhällen i dag uppvisade de vad vikten berodde på. Alla har täckt yngel samt övrigt yngel från ägg, unga larver, äldre larver. Ett samhälle hade endast två ramar med en del täckt yngel samt två ramar med lite ägg, späda larver. Medan ett annat hade sju ramar med blandat av ägg, larver till täckt yngel. De övriga hade fyra ramar med täckt yngel samt yngel i blandat stadie. Ett par samhällen hade redan tillverkat en cellkopp var. De hade tydligen fått för sig att svärma tidigt!

Ett bra utbyte blir det när arbete läggs ned på att försöka få bistarka bisamhällen året om. Det låter lite konstigt att göra ett sådant uttalande!  

Att från mitten av juli samt fram till första september drivfodra bisamhällena med ca 0,25 kg. honung en gång i veckan. Att samhällena har tillräckligt med kolhydrater kvar för att producera rikligt med yngel. Det ger en del extra med vinterbin till samhället. En väl fungerande ung drottning är att fördra framför en ett år gammal. Att drivfodra bisamhällena från tidig vår tills att de kan försörja sig själva. På vad naturen ger i form av nektargivande blommor samt grödor. 

Att spekulera med bina genom att drivfodra dem eftersommar samt tidig vår kan få oanade följder. Blir det dåligt väder när bisamhällena är som rikligast på bin finns bara ett att göra. Att med den modifierade Snelgrov brädan dela på samhällena till två enheter. Ett enkelt sätt att förhindra att bina svärmar. Det enda som behövs är ovan nämnda bräda i övrigt är det andra intakt. 

Mvh 

2020-04-07 

I dag på morgonen kl 05,30 flyttades ett bisamhälle till platsen för uppdraget att befrukta bär- och fruktträd. 

I går sol, + 15 – 16 grader C, svag blåst. Då gjordes en fullständig vårundersökning av samtliga bisamhällen. Hittade ett riktigt svagt samhälle med lite täckt yngel samt i lägre åldrar i två ramar. Även ett starkt samhälle med en del täckt yngel samt rikligt med larver, ägg i sex ramar. De övriga samhällena har täckt yngel samt larver, ägg i tre – fyra ramar. Det har varit en bra vinter med tanke på att det finns mycket vintermat kvar i kuporna. 

Framför samtliga samhällen var det bin som flög strax framför kupan. Det sägs att bina tar märke på var de bor. När den slutliga dokumentationen av dagen gjordes. Ett par bin var mer intresserade av mitt ansikte. De flög fram samt tillbaka från sida till sida ca två dm framför ansiktet. Tänkte! Nu får jag visa vilken som är deras husse. De ville säkert ta märke på mig för att känna igen vilken som bestämmer i bigården. Stod där helt lugnt jämte tittade på dem, hade inget som helst skydd på. Efter ett tag gav de sig iväg. De hade tydligen tagit märke på husse! 

Sedan någon dag tillbaka har en typ av blomma öppnat sig. Såg vid översynen av samhällena att det nyligen hade kommit in färskt pollen i kuporna. I går var bina ivriga med att hämta hem detta pollen, dess färg är klargul. 

Nu är det vår! Bina är ute samt hämtar hem livsviktigt tidigt vårpollen. Tofsvipor siktas på slätten. De brukar komma före ett busväder i denna månad. Om några dagar är det dåligt väder här!

Mvh 

2020-04-05 

I dag en riktigt varm samt fin dag med plus ca 15 grader C, mulet. Det blev starten på att etablera en ny bigård. Den är mer tänkt som befruktning av bär- samt fruktträd.

Platsen som blev anvisad var bevuxen av riktigt taggigt björnbärsris. De flesta klipptes bort för att bereda plats för de snart kommande bina. Bibänken består som vanligt av två lekablock samt en träkonstruktion. 

Några bilder visar före och efter etableringen…

Mvh 

2020-04-04 

Naturen är riktigt igång! Det här visar tidiga vårblommor samt buskars blad som håller på att komma ut ur bladknoppen.  

Mvh