Min biodling jan 2020

2020-01-31 

Det blev en mellandag i dag. Bland annat uträttat en del administrativa göromål. I morgon är det dags att börja tillverkningen av de två specialbottnarna. 

Mvh 

2020-01-30 

I dag kom de efterskickade bigrejorna från Biredskapen. Nu är den fjärde samt sista lådan ihopsatt. Under nästkommande vecka får limmet härda därtill torka, därefter måla dem. 

Var i dag i bigården, en del mått behövde kollas inför tillverkningen av de två resterande specialbottnarna. Det synts enkelt på bikupornas tak att bina är igång. På taken syntes en något rund fläck som var torr samt runtom var det vått. 

Mvh 

2020-01-29 

I dag blev den sista drivfoderbrickan klar innan målning. Har även börjat ett förberedande av de två mellanbrickorna med hål täckt av insektsnät. Sedan är de två specialbottnarna på tur att tillverkas. De skapar en hel del arbete.  

Kallt väder är på ingång med flera minusgrader. Det ska bli spännande att avlyssna de bisamhällen som har övergått från ett susande ljud till ett malande. Om det ljudet blir lägre i volym eller högre?

Mvh 

2020-01-28 

Dagen bjöd på regn, inomhusväder. Tanken i dag var att börja snickra på drivfoderbrickorna. Det satt långt inne att komma igång. 

Tänkte på ett möte med en äldre man från svunnen tid. Det blev ett sammanträffande med honom på torget i stan.  

— Känner du igen mig, sa han? Ja, sa jag.  

— Känner du igen mig, sa jag? Ja, sa han.  

— Vet du hur gammal jag är nu, sa han? 

— Du är väl 90 kan jag tro, sa jag. 

— Jag fyllde 90 år i går, sa han!  

— Grattis i efterskott, sa jag! 

— Det är bra länge sedan vi sågs, sa han. Instämde.  

Det hade passerat ca 20 år sedan sist vi träffades. Därefter träffades vi flera gånger. Han hade en kolonilott där han odlade lite av varje. Var med honom där många gånger under de sista åren av hans liv. Han blev lite drygt 92 år gammal.  

Har många gånger tänkt på de orden han sa vid några tillfällen. “Man behöver göra något varje dag, om än bara det lilla”. Under den snöfria tiden av året gick han varje dag med rollator hemifrån till kolonin ca 2 km. Då nedför en lång backe, vilken var uppför på hemvägen. På samma sätt gick han till affären för att göra veckohandeln av livsmedel. Han hade eget hushåll in i det sista. 

Med hans ord i minnet kom snickeriet i gång. En drivfoderbricka blev klar för målning i dag. I morgon blir även den andra klar. 

Mvh 

2020-01-27 

I dag gjordes besök av bisamhällena. Stetoskopet var som vanligt med. De lyssnades av med hjälp av det genom lådans väggar. I tre av dem hade det tidigare susande ljudet övergått till ett malande ljud. I ett av dem var volymen något högre än i de båda andra. De övriga samhällena är fortfarande kvar i sitt stilla susande ljud, knappt att de hörs. Tänkte alla har väl inte dött? Tre lever i alla fall! 

De som åstadkommer ett malande ljud, där har drottningen börjat att lägga ägg i liten mängd. Det malande är ett tecken på att bina ökar temperaturen i kupan till yngeltemperatur. Tidigare om åren har detta hörts i början av februari, i år några dagar tidigare. Direkt kommer tanken upp. Finns det mat i kupan samt att det räcker fram till våren. Den tanken har varit tidigare om åren! När temperaturen tillåter att lyfta på taken, då görs en snabb koll av matfrågan. 

Det är inte bara att en del bisamhällen som har fått vårkänslor. En del buskar har det också, deras bladknoppar håller på att veckla ut bladen. Hur ska det gå, det är endast 27 januari i dag. En vanligen riktigt skarpt kall månad är kvar. Har sedan tiden från arbetslivet stor respekt för februari. 

Grejorna från biredskapen har ännu inte kommit. I dag har en del förberedelser inför kommande dagars snickerier iordningställts. 

Mvh 

2020-01-25

Den här dagen en riktig slödag med avkopplande aktiviteter. Dagens planering i går blev det inget av i dag. Åkte iväg för att göra ett besök vid en åtel. Det blev några bilder, motljuset gjorde det en aning besvärligt.

Mvh

2020-01-24 

Veckans alla arbetsdagar har passerat samt ingen försändelse från biredskapen har kommit. Ringde jämte gjorde en förfrågan i dag? Fick till svar att varorna kommer i början av nästa vecka. 

I övrigt har det varit en lugn dag. Har varit till handelsboden för att fylla på matförråden. Såsom vanligt blev det där en snabbfika, pärondricka o kaka. 

Har en del problem med ett knä. Där är konstaterat måttliga förslitningar. När våren är här på allvar glöms det bort. 

I morgon är planeringen att börja snickra på drivfoderbrickorna samt mellanbrickorna. Dagen efter på söndag är som vanligt en vilodag. 

Mvh 

2020-01-23

På förmiddagen i dag blev sågen klar för användning. Den provkördes samt visade att allt var i sin ordning.

Under eftermiddagen besöktes byggfirman igen. Mer virke behövde köpas in för att kunna färdigställa de planerade grejorna.

Väntar fortfarande på beställningen av varor från biredskapen!

Mvh

2020-01-22

I dag på förmiddagen gjordes ett försök till att få ihop en gammal byggsåg. Den har varit nedmonterad under ca 3 år för reparation. Skadan åtgärdades under sommaren förra året. Har sparat bruksanvisningen för montering, tur är det vilket underlättar nu vid återmonteringen. Planerar att få den klar för bruk i morgon.

Under eftermiddagen inköptes byggvirke. Det är till två mellanbrickor, två drivfoderbrickor, två täckskivor samt två specialbottnar. De sistnämnda är det mycket jobb med, dess slutskede får vänta till kommande vår, sommar. I bruk kommer de under eftersommaren. Mellanbrickorna kommer inte till användning i år utan först nästa år. De kommer ändå att färdigställas i vinter. Drivfoderbrickorna kommer också att färdigställas i vinter. De kommer i bruk i mitten av juli i år, genom att driva fram många vinterbin under 6 – 7 veckor. Allt målningsarbeten får bli till våren, försommaren.

Mvh

2020-01-21

I går limmades de fyra lådorna, alla blev inte riktigt klara eftersom en gavel hade en spricka samt fick kasseras. Ringde till försäljaren om detta, denne skulle skicka en ny tillsammans med en flaska färg. Det tar nog den här veckan för grejorna att komma hit.

I söndags var det vila med avkoppling.

Mvh

2020-01-18

Några lådor blev inte limmade i dag, de får vänta tills på måndag eftersom det är vilodag i morgon söndag.

Det är intressant att följa växtodlingen i lantbruket. Gifters varande eller icke varande. Det ordas en hel del om dem i lantbrukstidskrift. Frågan är hur det blir med blommande grödor i jordbruket framöver? Om det är möjligt att föda upp bin på slättbyggd utan blommande växter där?

Mvh

2020-01-17

De sista 15 vaxskördarramarna blev klara i dag. Dessa samt 140 ramar med vaxmellanvägg får nu vila tills att årets uppfödning av bin behöver dem. Det är faktiskt riktigt skönt att ha det arbetet utfört. I morgon är det planerat att limma samt sätta samman 4 plastlådor. På förmiddagen är planeringen, eftermiddagen är upptagen .

Läste någon vart om nya växter som är på intåg i lantbruket. Det är Quinoa samt Amarant, vilka är blommande växter. Om de blir intressanta för bin får framtiden utvisa. Har googlat efter dem på nätet, de finns där.

Mvh

2020-01-16

I dag denna veckas fjärde i ordningen. Gjorde besök i trävarubutiken samt införskaffade två flaskor lim. Har även i dag varit igång med att färdigställa 15 vaxskördarramar. I morgon blir de sista 15 klara det är i alla fall tanken. Kroppen möjligen vill något annat! Sedan är alla ramar klara inför årets uppfödning av bin. Planeringen är att limma samt sätta samman plastlådor på lördag samt vila på söndag. Därefter en veckas uppehåll med bigrejor, under den tiden härdar limmet.

Mvh

2020-01-15

Hade i dag planer på att limma samt knacka ihop fyra plastlådor. Det gick i stöpet, limmet var för gammalt. Gör besök i en trävarubutik i morgon samt köper ett par flaskor vattenfast lim. Det gör att det går lättare att sammanfoga delarna samt att fogen blir helt tät. Vaxskördarramarna blev i dag sysselsättningen till och från, det var knäna som klagade. Jobbet var mer tidsödande än vad räknat med. Dagen slutade med 10 klara av 38.

2020-01-14

Denna veckas andra dag gjorde slut på lådorna samt att ytterligare 40 ramar har försetts med vaxmellanvägg. Nu är 140 klara till årets uppfödning av bin. Nästa moment blir att montera samman 4 Törebodalådor, måla samt förse dem med ramar. Därefter tillverka 2 drivfoderbrickor med lock samt 2 mellanbrickor därtill 2 specialbottnar. Det blir att göra besök hos någon byggfirma, där inköpa materialen byggskiva samt en del virke.

Mvh

2020-01-13

I dag en ny vecka har blivit påtänd. Dagens arbete med uppfödning av bin bestod av att 20 ramar försågs med vaxmellanväggar. Nu är 100 klara samt 80 återstår, det finns lådor till hälften av dem. Nya lådor får vattenfast lim på tapparna samt att de sätts samman. Efter en torktid på en vecka blir de målade in- samt utvändigt. Målningens torktid tre dygn gör att det arbetet drar ut på tiden. De riktigt gamla ramarna med förtent järntråd samt stiften på fel sida enligt min uppfödning av bin. De kom med i samband med inköp av några bisamhällen för ett par år sedan. Dessa gamla ramar är det för mycket jobb med. Återanvänder i stället andra ramar med rostfri tråd. Har funderingar på att de ramar med förtent järntråd använda dem som drönarramar. Ta bort tråden samt stiften, sätta nya stift till höger sida av ramen samt spika fast en list i mitten. Det blir en drönarram med två sektioner. Tanken är att inte använda den som drönarram utan i någon skattlåda samt skörda vax. Där den byggs ut samt blir fylld av honung som bina lägger i den. När honungen är täckt då slungas honung ut ur ramen som vanligt. Därefter karvas vaxet ut från ramen samt åter sätts i skattlådan. Bina bygger nytt vax i ramen, de fyller på honung, vilken senare slungas. Bina producerar vax, det är en naturlig del av deras uppfödningskedja från ägg till död. Det är bra pris på vax, vilket är producerat av honungsbin!

Den typen av drönarram har funnits länge. Den i tanke för några år sedan när det blev i kontakt med toplistkupor. Där under listen byggde bina två skivor med vax såsom fribygge. Hade topplisten försetts med en annan list från mitten samt ned mot botten av kupan hade binas vaxbyggen blivit raka samt lättrörligt. Det är ett tvång för att bin i den typen av kupa ska kunna besiktigas i samband med misstanke av bisjukdom.

Mvh

2020-01-12

I dag söndag en vilodag efter veckans göromål. Under kommande vecka blir det att sätta sprätt på de resterande ramarna. De alla är i riktigt dåligt skick, deras tråd behöver bytas ut till rostfritt. Det är ett riktigt tidsödande arbete. Avståndsstiften sitter på fel sida, de plockas bort samt ny spikas fast på rätt sida. Stiften sitter på höger sida i min uppfödning av bin. Ramar med stift på både vänster och höger sida skapar problem i bikupan. Ena ramens stift måste vikas ned för att ramarna ska rymmas i sin låda.

En av de nya växterna som börjat odlas samt har setts i affären är sötpotatis. Har googlat efter den samt hittat växten. Den har blommor, trattformade, färgrika som leder insekter till blomman, det är möjligt att bina kan krypa in där efter nyttigheter. Vanlig matpotatis har också blommor, de är inte intressanta för bin. Har inte hört talas om potatishonung!

Mvh

2020-01-11

På eftermiddagen i dag återupptogs jobbet med att förse ramar med vaxmellanväggar. Ett riktigt arbetskrävande jobb samt inte värst nöjsamt. Till slut blev det i alla fall 20 klara. Nu är det 100 kvar att fixa till. När de är klara får det vara nog av dem för året. Hade räknat med 240 ramar, årets uppfödningen av bin kräver endast 180 vilket blir det slutliga antalet.

Mvh

2020-01-10

I dag på förmiddagen färdigställdes 20 ramar med vaxmallanväggar. Det var vad ömmande rygg samt knän var nöjda med. Tråkigt arbete tar mer tid än annat. Bättre upp blev det på eftermiddagen med kaffe samt julgransplundring.

Får en del information om lantbruket samt dess nya grödor som har börjat att odlas. Det är möjligt att dessa ger blommor som honungsbin samt andra insekter blir intresserade av! Förra året gick det på nära håll skåda nya inslag i lantbruket såsom solrosor, honungsklöver, honungsört samt mer höstraps. Det verkar som att det 2019 såddes mer än vanligt av den rapsen. Den varande vintern i södra delen av landet har hittills varit skonsam mot höstsådden. Det ger hopp om att höstrapsen ger bra ifrån sig i maj – juni i år.

Vad händer med naturen? Ingen snö ännu!

Mvh

2020-01-09

Det blev besök i snickarboa i dag. Ställde där i ordning för att sträcka ramtrådar samt smälta in nya vaxmellanväggar i ramarna. Med andra ord har årets uppfödning av bin tagit sin början. Efter att ha stått i boa några timmar med att försöka fixa till ramar kändes det skönt mot kvällen att lägga av för dagen. Ömmande rygg och knän gav information att det var länge sedan boa besöktes. Dagens skörd av färdigställda ramar med vaxmellanväggar blev 40 stycken av totalt 240. Får sprida ut arbetet med ramarna på flera dagar eftersom det är ett riktigt, riktigt tråkigt göra. Radion står på med musik samt något hög volym upplyfter tillvaron i boa.

Mvh

2020-01-08

Ett nytt år har bina kommit in i. De besöktes i går och stetoskopet var med. Att använda det ger enkel avlyssning av binas aktiviteter. De sitter riktigt stilla i sina kupor samt konsumerar vintermat. Med tanke på det milda vädret som hittills har varit har det nog inte gått åt mycket med mat till dem. Nu i början av året är det tid för att fixa till allt material som bina kräver fram till nästa behandling med oxalsyra i höst. Gör nog ett besök i snickarboa i morgon. Det som först blir att fixa till är att limma samt sätta samman fyra Törebodalådor. De har kommit till med tanke på att antalet bisamhällen är planerat att utökas med två enheter. Sedan alla ramar att spänna tråd i samt smälta in vaxmellanväggar.

Mvh