Min biodling sept 2020

2020-09-29 

Dagen har bjudit på bra väder för biodling, på eftermiddagen visade termometern plus 18,5 grader C, svag vind. Nu är alla bisamhällen klara tills det är dags att bekämpa varroa kvalstret med oxalsyra i slutet av oktober, början av november.  

Under morgondagen diskas de sista 6 foderlådorna som i dag har tagits in. Borttagning av förekommande kittharts, samt vax på delarna till dem görs när de är torra. Därefter arkiveras samtliga 12 till början av september nästa år 2021. 

Kvar att diska är honungens avtäckningslåda samt maskinen som framställer honungen. Slutligen skuras golvet där alla apparater står för framställan av honung samt vax. Dessa slutliga jobb blir de närmaste dagarna. Soptippen kommer i början av oktober att uppsökas. Det är alla tomma hinkar som ska dit däri det har varit bifor, binas vintermat. 

Har gott hopp om att bisamhällena klarar, överlever kommande vinter. De har godvilligt tagit all vintermat, tillräckligt av den för att klara tiden fram till våren.  

Mvh 

2020-09-27 

Långsamt börjar biodlingen för året närma sig slutet. 21 lådor är arkiverade till nästa år. Av dem är det 4 som innehåller 40 tvådelade ramar, drönarramar. De är endast till för framställan av vax till avsalu, det har i år blivit ca 5 kilo vax på det sättet. Dessutom har det blivit ganska rikligt med avtäckningsvax. De övriga 17 lådornas innehåll är 170 ramar med fint utbyggt vax till nästa år. Mellan varje låda finns ett annonsblad samt ca 0,1 liter 80 % ättiksyra. Ångorna från den syran bekämpar eventuellt förekommande nosemasporer samt vaxmal. Nosema är en sjukdom som kan förekomma hos bin. Vaxmalen äter upp vaxet. På det här sättet har vaxet övervintrats under alla år, i år är det den 50: e gången. På våren när det lagrade vaxet tas i bruk luktar det friskt därtill gott. 

I 10 plastsäckar 125 liters har det packats 143 ramar vars vax ska smältas ur. Ramarna kokas sedan i sodalut samt torkas. Vaxet valsas till nya vaxmellanväggar. Det är Töreboda Biredskapsfabrik som utför jobbet för en ringa penning. 

En hel del av årets vax kommer att säljas, vilket ger inkomst till kassan. Återtag sker till de rentvättade ramarna. 

I morgon skrivs adresslappar till de 10 säckarna samt att de knyts igen. Innan de adresseras sätts vardera i ytterligare i en säck för att inget läckage ska ske i bilen under transporten till Töreboda. 

På 6 bisamhällen finns fortfarande foderlådan kvar. Kollade dem i veckan, det var mat kvar. På tisdag i nästa vecka plockas de bort. Finns något kvar i lådorna hälls det bort samt de tas in för rentvättning.

 Mvh 

2020-09-22 

I dag har det varit en stilla dag i biodlingen. En del annat göra har fått förtur. Men i alla fall har 15 tomma bilådor fått byta plats till ett annat utrymme över vintern. Ramarna som varit i lådorna kommer att packas i dubbla plastsäckar inför transporten till Töreboda vaxrenseri i början av oktober. Även övrigt vax som har framställts i biodlingen under året transporteras samma väg. 

Mvh 

2020-09-21 

Halva antalet bisamhällen har nu tagit ned all sin vintermat. Dessa foderlådor har tagits in för diskning samt arkivering till nästa års inmatning. De bina är nu klara till tiden för oxalbehandlingen, bekämpningen av varroa kvalstret i början av november. Det kommer att bli en spännande räkning av hur många kvalster det finns i varroa gallerlådan från dag till dag under en tid av 12 dagar. 

Det dröjer nog till någon gång i nästa vecka att den andra halvan av samhällena har tagit ned sin vintermat. 

Mvh 

2020-09-20 

Nu har snart bisamhällena tagit ned all vintermaten från foderlådorna. Det har blivit klent med skrivandet i bloggen den här månaden. Det har till en del sina orsaker efter en sträckning i en hand samt dess fingrar. Biodlingen har inte på något sätt kommit på undantag för det. Bisamhällena har plockats ned till en låda, blivande vinterlådan. Framställningen av honung avslutades i mitten av veckan som gått. Honungen är lämnad till Svenska Biprodukter, pengar om en månad. 

Det dryga efterarbetet påbörjades i går, vilket fortsätter i morgon. I går sorterades ramar, bra utbyggda sparas till nästa år. Mörkt vax samt felbyggt, för mycket drönarbygge kommer att smältas om till nya vaxmellanväggar. Försöker att få cellstorleken 5,3 millimeter på de framtida mellanväggarna. Vilket ger mindre med drönarbygge i ramarna. 

Besökte skogsbina i dag. Jo men visst hade de flyttat ned vintermaten till vinterlådan. I samband med besöket gick det ena spännbandet av, hade inget extra med. Några tunga tjocka träklampar ligger på locket tills i morgon bitti. Då tidigt i den något svala temperaturen plockas foderlådorna bort från bisamhällena samt att det trasiga spännbandet ersätts med ett nytt. 

Mvh