Min biodling sepember 2019

2019-09-23

Åter ett besök i bigården. På en del landgångar framför flustren låg det döda bin. Det samhälle som för några dagar sedan uppvisade två bipuppor. Där fanns betydligt fler döda bin i dag. De här hade slutat sina dagar i kupan, avkommor från den tidigare drottningen. Detta bisamhälle verkar vara mer flitiga med att städa. Tydligen något som hänger kvar i generna eftersom drottningmodern levererade städtokiga bin. Varmt väder gör att bina fortfarande är flitiga med att flyga ut samt återkomma.

Planen för några dagar sedan var att plocka bort foderlådorna i denna vecka samt behandla med myrsyra. Lådorna kommer nog bort i veckan, avvaktar med myrsyrebehandlingen till om någon vecka eller två.

Mvh

2019-09-18

Några dagar har passerats sedan bisamhällena fick sin sista giva av bifor, vintermat. Lyssnade med stetoskopet i dag om några bin hördes i foderkanalen. Ljudet från dem var riktigt svagt, samma sak inifrån vinterlådan. Av ljudet att döma har bina dragit ned sin vintermat till vaxbygget i ramarna under foderlådan.

Det ska visst bli skapligt väder om några dagar, försöker nog då att plocka bort matarlådan. Något sparsamt med bin flög ut samt kom hem till kuporna. Flera av dem är ute i naturen för att hämta hem kittharts från trädens knoppar till att täta springor med. Foderlådan skapade en del springor mellan den samt vinterlådan.

Blev en aning fundersam i dag vid observationen av binas ingång. Där på ingångens landgång till ett samhälle låg två bipuppor. De var för ögat nästan klara som bin, också ganska tilltygade. Gjorde en anteckning i anteckningsblocket om det hela. Det är möjligt att det här samhället har ett lägre antal varroa kvalster att räkna under bekämpningen.

I nästa vecka är det tänkt att installera apparaterna för att behandla, bekämpa varroa kvalstren med 60 % myrsyra. Med varroa galler under bisamhället försöka summera antalet kvalster som bina städar ut samt lägger i gallerlådan. Den byts ut mot en rengjord en gång per dygn i början av behandlingen. Därefter möjligen efter två till tre dygn, det är beroende på antal kvalster i lådan. Det hela är en långtidsbehandling under 14 dygn. Att här dokumentera varje dags räkning av kvalster.

 Mvh

2019-09-07

I dag är det den 7 september, tydligen har några dagar passerats sedan något skrevs här i bloggen. Det har sina orsaker! Veckan startade måndagen den 2 september, då på eftermiddagen plockades 5 bisamhällen ned till en låda. Efter att ha kollat bottenlådans ramar, tagit bort dem med honung samt pollen jämte ersatt dem andra. Ramar med yngel inspekterades, det fanns ca 5 ramar med täckt yngel. I ett par av samhällena gick det även att se riktigt unga larver till äldre.
Samhällen som saknade yngel hade totalt slut på pollen samt saknade mat i yngellådan. Efter kollen av ynglet placerades en ram med mycket honung längst bak i lådan. Längst fram placerades en ram med mycket pollen. Därefter befriads andra lådans ramar samt den från bin. Efter avslutad operation gjordes en snabb summering av förekomsten av honung i skattlådan. Den var i det närmaste blygsam! En del samhällen hade något mer i lådorna än andra. Det var de som hade en del yngel att vårda.

Tisdagen den 3 september plockades resterande 5 bisamhällen ned till en låda. Då upprepades det ovan. På kvällen samma dag försågs alla bisamhällen med en foderlåda samt däri bifor i mängd motsvarande 2 foderballonger.

På torsdagen vid middagstid gjordes besök i bigården. Då utrustad med kamera samt stetoskop. Några bilder blev det samt med stetoskopet lyssnades bina av utanför bikanalen i foderlådan. Ett hårt malande ljud hördes från bina där inne. Det kändes skönt att de hade fått känna doften av sötman från bifor. Samma ljud hördes från alla samhällen. Ett samhälles tak lyftes av för att göra en inspektion av hur mycket vintermat som var kvar. Oj, blev överraskad, allt var borta, bina hade dragit ned det från foderlådan. Beslutade då att ge det sista av biforet på kvällen. Då gick det att se att ett samhälle till hade tagit ned det tidigare biforet. De övriga hade motsvarande en ballong kvar. Alla samhällen fick åter bifor motsvarande två ballonger i mängd. Blir vädret något varmt framöver drar bina snart ned vintermaten. Det omvända då drar sig bina samman till förekommande yngel samt lämnar foderlådans kanal. Får med stetoskopet kolla med jämna mellanrum att bina är kvar i foderkanalen.

Gjorde åter besök i bigården under fredagen. Det gick då att konstatera genom observationer av binas aktiviteter. Det synts tydligt vilka tre samhällen som fortfarande vårdar larver av olika stadier. Flera bin kom hem med pollen, det hade en färgnyans av gråvit färg. Övriga bin som kom hem var troligen städande bin som transporterat ut skräp från kupan. Två samhällen utmärkte sig på ett bra sätt angående försvarsvilja samt städiver. När bisamhällena tidigare under veckan fick sitt iordningställande för vintern var det rikligt med bin i luften. Flera av dem var säkert tjuvande bin. De fick sätta livet till eftersom de låg döda på flustret ett par dagar senare.

Mvh