Min biodling jan. 2022

2022-01-19 

Johan har återigen hört av sig med en fråga: “I din grupp på facebook skriver du Eyvind om vaxcellers olika storlekar?” 

Eyvind svarar: “Det finns att köpa präglade vaxmellanväggar i cellstorlekarna 4,9 – 5,1 – 5,3 mm samt vaxmellanväggar för drönare. Deras storleken är 6,35 mm. Har provat de mindre cellstorlekarna med mindre lyckat resultat! 

Utbyggd vaxmellanvägg med cellstorlek 4,9 eller 5,1.

Låter bisamhällena bygga ut vaxmellanväggarna uppe i skattlådorna. Där är den bästa platsen att få dem utbyggda. Året därpå under våren kommer 10 stycken av dem att utöka yngelrummet med en låda. 

När det är de mindre cellstorlekarna i vaxmellanväggen då kan inte bina bygga rätt. Det blir rikligt med drönarceller där på vaxkakorna. 

Nu sedan en tid tillbaka är det cellstorleken 5,3 mm av vaxmellanväggars prägling som används. Vaxkakorna blir inte det minsta fel utbyggda, celler för drönare i dem är sällsynta. Har inte träffat på några ännu! 

I år kommer jag att ta hand om mitt eget vax. Det blir då min egen vax-ring med vaxet. På hösten smälta ned ramars kasserade vax med en ångsmältare samt avtäckningsvaxet vid honungens framställan. Därefter pressa egna vaxmellanväggar i en vaxpress av det framställda vaxet. 

De vaxmellanväggarna får då cellstorleken 5,4 millimeter. Eftersom erfarenheten av cellstorleken 5,3 mm är av högsta klass borde 5,4 bli lika bra eller bättre. 

De mindre vaxcellstorlekarna 4,9 samt 5,1 är som egen erfarenhet har erhållits inte lämpliga vid biodling med de bin som finns i Europa. 

Har läst på något ställe att den mindre cellstorleken skulle förhindra varroakvalstrets utökning. Det här är inte egen erfarenhet!  

När mindre celler används blir det som ovan mer celler för drönare. Vilket i stället ökar på förekomsten av varroakvaster när dessa ramar kommer ned i binas yngellådor.” 

Mvh

2022-01-16 

Eyvind fortsätter att säga: “Bina hade då jobbat energiskt med att dra fram den tomma plastpåsen till det smala hålet i brickans mitt. Sedan dra påsen genom hålet där samt ned emellan två ramar i skattlådan under drivfoderbrickan.  

Drivfoderbricka. När den användes under en tid i höstas var endast en plastpåse med honung i bruk. Bilden visar hur det såg ut när bina drivfodrades under tidig vår 2019.

Under skattlådan befann sig ett plastspärrgaller. Där hade en del bin varit oense om vilket av hålen i gallret som skulle användas. Detta eftersom det var en liten del samt en större del av påsen utanför kupan i höstas. 

Plastspärrgaler.

När väl påsen hade dragits ned genom gallret samt att bina åter gjort ett hårt arbete. De med kraft dragit ned plastfnaset mellan två ramar i två lådor för yngel. Sedan förflyttat det till någon av sidorna av bottenlådan där utgången befinner sig. Därifrån släpat ut skräpet samt tippat det utanför ingångsbrädan. 

All den ovan beskrivning om hur städande bin har dragit ut ett stycke plast från kupan. Den innehöll stor mängd av krypande bin, de utgjorde också ett stort hinder när plastfnaset avlägsnades.” 

Johan frågar: “Du Eyvind, har du planer på att ha det samhällets drottning som drottningmoder i år?”  

Eyvind svarar: “Ja, det är tanken för tillfället! Det råder fortfarande vinter samt vad den kan åstadkomma med bisamhällena vet ingen! Börjar nog i slutet av mars eller början av april att drivfodra de samhällen som ska jobba som drönaruppfödare.” 

Knegaren utropar: “Det krävs väl inget extra arbete med att få fram drönare!”  

Eyvind säger: “Det behövs mycket förarbete genom att drivfodra samhällena senast i början av april. De som ska producera drönare behöver först bygga ut drönarvax i en tvådelad drönarram. Den behöver komma in i bisamhället vid månadsskiftet mars – april eller när vädret tillåter det. 

När vaxet är utbyggt för att drottningen ska vara nöjd, tar lite tid i anspråk. En drönare behöver 24 dygn, från ägg till krypande individ. När de kryper i samhället är det dags att aktivera drottningmodern!” 

Mvh

2022-01-10

Det som visas på bilden ovan har en gång varit en plastpåse. Av den var det, det som visas på bilden samt att plastfnasen låg nedanför ett bisamhälles fluster i höstas.  

Knegarn Johan i Bämelsbo har hört av sig. Han frågade: “Vad menas med plastfnasen?” 

Eyvind låter meddela: 

”Under fem veckor i höstas före invintringen år 2021 drivfodrades bisamhällena med honung. Det var kanderad honung i en mindre plastpåse som gavs en gång i veckan. För att inte bisamhällena skulle få för mycket, då delades påsen på mitten. Alla samhällen fick varsin halva av en plastpåse med ett innehåll av fast honung. 

Vid tiden att det var dags att invintra bina, då togs drivfoderbrickan bort. Det uppdagades då att på en bricka saknades plastpåsen däri honungen hade varit. Var både snopen, också fundersam på vilket sätt den hade försvunnit på! 

Kollade runt omkring kupan efter påsen, tänkte att den hade blåst bort när taket lyftes. Den hittades strax under binas ingång. Där på marken låg det som tidigare hade varit en halv plastpåse!” 

Mvh

2022-01-09

Gott Nytt År och God Fortsättning På Det Nya Året!

Mvh