Min biodling juli 2020

2020-07-26 

Dåligt väder har det varit från samt till sedan det skrevs något här i bloggen. I går var det en fin dag för besök i de båda bigårdarna. Annat var planerat varför bina fick vänta till en annan dag. 

I dag gjordes i alla fall ett besök hos skogsbina strax innan det började duggregna. Att det var nära på väg gick inte att ta miste på. Massor av bin sökte sig hem till kupans lugna, torra plats några minuter innan regnet.  

För en vecka sedan fick de lite honung i en drivfoderbricka uppöver skattlådan. Tanken med det var att få dem att söka efter blommor som gav sent pollen. I dag kom kvittot på att de har hittat pollen från två typer av blommor. Bina kom hem med pollen med färgerna gult samt gråvitt. Hade i tankarna om de inte hade hittat något pollen. Då var planeringen att hämta ramar med pollen från en annan bigård.  

Om en vecka får de mer honung. Tillsammans med inhämtat pollen ger det stöd till fler vinterbin. Möjligen ett tillskott av lite mer honung, vilket tacksamt skördas. 

Mvh 

2020-07-20 

I dag för en vecka sedan gjordes en koll av kassetten till odlingen av drottningar. Det blev ingen munter syn! Bisamhället vars drottning var tänkt att hon skulle lägga tillräckligt med ägg till odlingen efter henne. Samhället var inte inne på samma tanke som jag. Där i NC-kassettens 110 celler fanns det spritt 4 ägg som låg ned i varsin cell. I 3 spridda celler fanns det rikligt med pollen, I övrigt var kassettens andra celler fyllda med nektar. Det blev enkelt att avsluta odlingen av nya drottningar. Något som får stå över till nästa år. Bin som blandar yngel, pollen samt nektar i ramarna är något som avslöjar deras härkomst. De benämns som “Ligurer”! 

I övrigt under förra veckan kollades samhällena lite noga. Det som söktes var att bina såg friska ut samt att produktionen av nytt yngel var igång. Några ramar med honung framställdes, vilket gör att kilo per invintrat bisamhälle ökar under säsongen. 

Har planer på att i denna vecka riva i den honung som befinner sig i andra yngellådan. Samtidigt som bina bär upp honungen till skattlådan blir det en effektiv drivfodring. Det skapar fler vinterbin vilka behöver produceras från nu samt fram till slutet av augusti, början av september.  

Mvh 

2020-07-10 

Vid middagstid i går blev det ett bra väder för biodling. Uppsökte då drottningen som i år skulle bli årets avelsdrottning. Det blev enkelt eftersom hon mer eller mindre självmant kom fram i blickfånget. Hon gick lugnt på vaxkakan, tittade ned i en tom cell för att kolla om den var klar för ett ägg. Hade tänt rökpusten, behövde inte använda den fast att hela samhället plockades isär. NC-kassetten var i bottenlådan samt skulle upp till andra lådan. Efter att drottningen hittats flyttades den över till NC-kassetten för att hon där skulle lägga ägg under två dygn. Det bör räcka med ett, för säkerhets skull brukar två bli bra. I morgon lördag släpps hon fri från kassetten. På måndag flyttas nykläckta larver till ett preparerat bisamhälle för uppfödning av de nya drottningarna. Omkring den 10 augusti bör de drottningarna lägga ägg i sina minibisamhällen. 

Under de senaste dagarnas dåliga väder har gjort att bina långa tider varit inomhus. Eftersom ingen nektar kom in under den tiden har de tullat på honungslagren. Det märktes i går när skattlådan lyftes av. Den hade lättat betydligt sedan torsdagen veckan innan.

Mvh 

2020-07-06 

I dag hård blåst samt regn inget väder att vistas hos bisamhällena. Planeringen var tidigare att starta upp odling av drottningar. Av det blev inget i dag på grund av dåligt väder. Tidigare var planerat i dag måndag eller i morgon tisdag. Det troliga blir att invänta torsdag. 

Har sett att skyddsområden samt övervakningsområden för Amerikansk yngelröta i närområdet har raderats bort. Det gör att närområdet är ett fritt område som inte kräver att bina behöver besiktigas. Då inför en eventuell försäljning av bi-drottningar om det blir några som visar intresse. De är av god klass enligt eget tycke, är helt eller mer än nöjd med dem. Har redan framställt lite drygt 30 kg honung per bisamhälle. Blir det framtida vädret gynnsamt ger det förhoppning om ett bra honungsår. 

Mvh 

2020-07-04 

Nuvarande väder är bra likt en normal sommar här i Sverige. En hel del regn samt lite sol emellanåt! Tidigare i det extremt varma vädret hade honungsbina det riktigt besvärligt. Då var temperaturen utanför kupan nästan samma som inne, endast några graders skillnad. Nu är vädret av den ostadiga typen med en dragning mot regn. Det rådande dåliga vädret gör att bina får jobba inomhus. De förbereder trasiga vaxramar som de fick tillbaka i veckan efter att honungen i dem hade framställts. Reparationen de gör av vaxet är dels för lagring av honung samt till mer yngel till nya individer.

Gör nog ett försök på måndag eller tisdag att börja odla drottningar. NC-kassetten tillsattes nu i veckan för putsning av celler samt att bina ska trampa omkring där i kassetten. Hitta drottningen i det speciella samhället nu i det något svala vädret kan bli ett äventyr. Av den anledningen har två dagar angivits ovan. Har odlat drottningar i denna månad tidigare om åren även vid dåligt väder. De tidigare gångerna har alla drottningar blivit parade samt blivit antagna vid byte av drottning. 

Den tidigare här i bloggen omnämnda drönarramen i skattlådan har framställt en hel del nytt vax. De flesta av bisamhällena har som minst två sådana ramar i skattlådan. När honungen i dem har framställts frigörs vaxet från ramen samt den är klar för nytt bygge. Bivax är en bristvara, det betalar sig bra att ta till var på det. 

Mvh