Min biodling mars. 2021

2021-03-27

Åter en dag i bigårdarna. I dag fick bisamhällena återigen en halv liter biforvatten 50 / 50 %. De jobbar det känns på värmen som finns över foderbrickan när sockervattnet hälls ned där. Bina i skogen drar pollen, de kom hem med orange färgat efter att regnet hade passerat. Efter regn kommer det solsken! Det var fallet vid besöket av bigården i skogen. Bina i bigården på slätten hade ännu inte hittat något pollen. De var riktigt flitiga att hämta vatten eftersom det de tidigare hade fått var slut. Det finns säkert kvar pollen i kuporna sedan förra året. Färskt pollen är ändå lite för mer! Snart börjar det att blomma i trädgårdarna runt omkring. Först ut är krokus sedan andra friväxande vårblommor.

Mvh

2021-03-25

Bisamhället som släpar efter fick sin tillsyn i dag. Kupans botten befriades från döda bin, ingen fukt på bottnen. Vid behandlingen med oxalsyra i höstas då befann sig bina i klot vid sidan mitt i kupan. Senare efter behandlingen samt oxalsyran gjort sin verkan hade bina placerat sitt vinterklot på de tre bakre ramarna i ena hörnet. I dag lyftes tre ramar i främre delen, de ramar som bina satt på drogs framåt. De upplyfta ramarna placerades bakom ramarna med bina. Genom den här manövern fick bina lättare tillgång till drivfodervattnet. De slipper då offra kraft med att flyga ut för att hämta vatten.

Alla samhällens lägre bottnar gjordes rena från döda bin, vaxsmulor samt annat skräp. Där på bottnen har de döda sommarbina tidigare avlägsnats. Det var i samband med att varroagalleren togs bort efter att har varit där sedan i höstas. De få döda bin som nu var på den lägre bottnen hade städats ut av städande vinterbin. Vilket i sig ger ett kvitto på att bina är nöjda med tillvaron. Vid ett senare tillfälle vid bra väder får göras en kontroll att det finns en fungerande drottning i varje kupa.

Mvh

2021-03-24

Bisamhällena i skogen fick i eftermiddag sina bottnar rengjorda. En snabbtitt gjordes av de två ramarna i lådans mitt. Där gick att se rikligt med ägg, larver, täckt yngel fanns inget. Bina gick i gång med yngel för en tid sedan. Tidigare har de besökt vintergäckblom, där fått pollen. När de fick drivfoder blev det tydligen fart på yngelsättningen.

Det har varit många tankar om hur de här bina hade det. Då med tanke på vad de har blivit utsatta för i vinter. De har just nu ingen brist på mat. Det blir något att ha koll på framöver.

Bottnarna under bisamhällena på slätten behöver rengöras ganska snart. Om ett par städas varje dag blir alla klara efter ett tag. Där bland dem finns ett svagt samhälle, det behöver en åtgärd ganska omgående. Något att tänka på att göra de närmaste dagarna.

Mvh

2021-03-24

I går fick de övriga fem bisamhällena sina drivfoderbrickor. De försågs med diverse foder som övriga tidigare har fått. Bisamhällena i skogen var riktigt i gång med att hämta hem pollen från vintergäck, hästhov samt hassel. De växterna är lite extra för bina eftersom de ger pollen, nektar samt honungsdagg . De gavs en halv liter biforvatten, den tidigare givan var slut.

Bina på slätten, de som hade slut på biforvatten fick åter en halv liter. Två bisamhällen på slätten är bra i gång. Sju samhällen är måttliga samt ett är mindre bra. Har sett i denna kupas fluster en del utsot. Där får göras en insats ganska snart när vädret är gynnsamt.

Mvh

2021-03-20

Gjorde i dag åter ett besök av bigården på slätten. Det var de resterande fem drivfoderbrickorna som var tanken att få på plats. Till en början var blåsten från sydväst, den är ok likaså temperaturen plus tio grader C. Under förberedelserna kantrade den något hårda blåsten till västlig. Då togs beslutet att avbryta när de nästan hade börjat. Inväntar en annan lämplig dag med mindre blåst, tisdag kanske!

Mvh

2021-03-19

Besökte bigården på slätten i dag. Gjorde ett försök att få höra något från bina i kuporna. Lyssnade på dem genom det gamla avlyssningsdonet. Det hördes endast ett litet svagt susande från insidan av kuporna. Ett besked om att bina är nöjda med livet samt sin bostad.

Mvh

2021-03-17

Åter en dag i de båda bigårdarna. När dagens vädertyp hade kollats togs beslutet att förse sju bisamhällen med drivfoderbricka. Det var de som i går var flitigast med att ha stor trafik i kupans fluster. Menyn som serverades var ca 0,5 liter 50 % biforvatten, ca 0,15 liter kanderad honung samt ca 0,1 liter sojapoll på torr plats. Vattnet var välkommet eftersom bina som kom upp på brickan direkt började att dricka. Det kändes skönt att se binas iver att dricka. Troligen finns det redan rikligt med öppet yngel i kupan som kräver vatten. De övriga fem bisamhällena får sina drivfoderbrickor i början av nästa vecka om vädret tillåter.

Mvh

2021-03-16

I dag gjordes åter besök av de båda bigårdarna. Har funderat en del på det något höga ljudet som bina i skogen åstadkom. Lyssnade återigen på dem i dag, ljudet som hördes var helt i stil med det normala. Är ändå i ovetskap om bisamhällenas funktion samt om de har bollat drottningen eller inte. Bina var riktigt aktiva i flustren. De flesta var troligen vattenhämtare, några kämpade hårt för att få föda från vintergäcken. Ett och annat bi kom hem med pollen från den tidiga vårblomman.

I bigården på slätten var det bin i nio av tio bisamhällen som var ute samt flög. Från bisamhället som det inte flög ut några bin, där gjordes en avlyssning av bina. Det var helt tyst! Kände en mulen tanke, har de dött? För att få vetskap lossades spännbandet samt taket lyftes. Täckskivan lyftes lite försiktigt. En skön känsla spred sig i sinnet. Bisamhället levde samt det var riktigt starkt. Bisamhället satt fortfarande i vinterklot med en diameter på ca 30 – 35 cm.

Är alla bisamhällen i den styrkan blir det snart dags att lägga på drivfoderbrickan. Med den ge bina stödfoder för att de inte ska svälta när det produceras yngel.

Det är för tidigt att ropa hej till bra eller dålig övervintring. Ganska snart erhålls vetskap om det!

Mvh

2021-03-14

I dag besöktes bigården i skogen. Blev förvånad av att bina var ute samt flög både ut samt in, plus 8 grader C. Lyssnade på dem med avlyssningsdonet. Ett något stilla surrande hördes från dem. Det är ett annat ljud än de har haft tidigare. Deras ljud nu ger information om att någon förändring har skett i kupan.

Ljudet kan vara en klagosång av att bisamhällena saknar sina drottningar. När det inträffade för flera år sedan var styrkan av ljudet mycket högre. I dag påminde ljudet om hur det låter på sommaren, i dag svagare än då. Om samhällena har drottning eller inte få konstateras när temperaturen är lämplig att öppna kuporna.

Det är inte att undra på att samhällena är i gång. De har blivit störda under vintern av tung motortrafik. Vilket har gjort att de rensade sig tidigt, i februari. I dag har en jättestor traktor med en ännu större gödselspridare lastad med dynga passerat 4 gånger förbi kuporna med ca två meters avstånd. Hjulens däckbredd ca 60 – 70 cm.

Överlever de här bina ovan behandling då är deras psyke mycket godartat!

Mvh

2021-03-12

I dag har det varit ett gammalt märke i tiden från svunnen tid inom biodlingen. Den här dagen för längre tillbaka var ett datum då bina flög ut för att rensa sig. Av det blev inget i dag. Graderna plus 9,7 C hade nog varit tillräckliga, den hårda blåsten från väster var av ondo.

Försökte med avlyssningsdonet lyssna på binas förehavande. Av dem hördes inte ett endaste dugg från de flesta. Ett par stycken hördes lite svagt. Fick ändå uppfattningen av ljudet de skapade att de mår bra. På en av de tysta kuporna lyftes taket lite försiktigt av. Täckskivan drogs lite åt sidan för att se om det var liv i kupan.

Jo, men visst var det liv i bisamhället. Det satt fortfarande fast i sitt vinterklot samt verkade må riktigt gott under täckplasten. Bedömde av cirkeln som vinterklotet bildade hade en diameter på ca 25 – 30 cm. De har tydligen klarat vintern bra hittills. Hur fortsättningen blir får avläsas vid ett senare tillfälle!

Mvh

2021-03-06

I dag gjordes besök vid bigården på slätten. Gjorde försök att lyssna på bina i kuporna med avlyssningsdonet. Det gick inte att höra något från dem. De döda på kupors botten dämpar ljudet från de levande i kuporna. Men också den något hårda blåsten gjorde att det inte gick att höra något från bina i kuporna. De små djuren sitter nog nöjda med tillvaron i sin kupa. Omkring hälften av bisamhällena har varit ute samt rensat sig. Den andra halvan endast lite. Troligen var det värmen i senare halvan av februari som var lämplig för de binas rensning. De nödigaste kommer ut först!

Bilden visar en del av bikuporna på slätten från i dag.
Bilden visar att det har varit en del bin som har rensat sig. Hälften av antalet bisamhällen har varit ute samt rensat sig i det tidigare varma vädret i februari. De andra samhällena har varit ute endast till en del.

Mvh

2021-03-02

I dag var planerna att besöka bigården på slätten. Det gjordes också! Besöket där var att få vetskap om hur mycket mat som var kvar i kuporna. Med tanke på hur mycket mat som fanns kvar hos bina i skogen lyftes inget kuptak på slätten. Vädret kändes motbjudande att gå i samhällena. Det kom isande kall vind från nordväst, nästan kallt om händerna.

I alla kupor flög det bin ut samt in. De försöker att hitta fukt, såg det när ett bi landade på en grästuva. Hon sökte på tuvan efter väta. Tydligen finns det redan en del yngel i kuporna!

Mvh