Min biodling dec 2020

2020-12-31

Det varma vädret fortsätter, dagens temperatur har rört sig omkring plus 5 – 6 grader samt lite regn.

Gott slut samt ett riktigt Gott Nytt År 2021!

Mvh

2020-12-30

Vädret i dag har bjudit på lite morgonsnö. Senare under dagen flera grader plus. I de varma graderna under dagen smälte snön bort. I kväll är det plus 4 C.

Det är inte utan att tankarna går till bisamhällena i det varma vintervädret. De har en bostad väl anpassad för dem. En hel nätbotten gör att de har fri lufttillförsel året om. Det är helt tätt upptill samt rikligt med syre underifrån. Bina sitter i en värmebubbla som de själva alstrar.

Många är de biodlare som har gamla bikupor som hyser bisamhällen. De kuporna kom till omkring 1930 – 1940 talen när bina flyttades från halmkupor. Ruskigt kalla vintrar var rådande då. Dessa bikupor var av olika utförande. Måhända att de tillverkas ännu i dag!

Där är tanken att lådor som hyser bin isoleras från vinterns kyla med lämpligt material. I flera av de kuporna har bina bara en liten springa framtill som förser dem med syre.

Har haft sådana bikupor även bipaviljonger. Bina fick jobba hårt för att växla ut förbrukad fuktig luft samt hämta in friskt. Ljudet de åstadkom påminde om en stor fläkt som oavbrutet var igång.

Nu när bisamhällena befinner sig i plastlådor görs tester med att lyssna på dem emellanåt. Använder ett stetoskop, det ger bra information om hur bina mår även på vintern. Senast de avlyssnades var det knappt att det gick att höra något från dem.

Bin som knappt hörs på vintern mår bra för årstiden! Att deras ljud nu är riktigt svagt hör samman med det rådande milda vädret. Vilket ger en låg förbrukning av vintermaten.

Mvh

2020-12-29

Dagen har bjudit på regn hela dagen samt plus 6 – 7,5 grader C.

Typen av mellanbricka som används avbildas nedan. Min far använde en sådan typ på 1940 – talet.

Mellanbrickan ovanifrån.

Mvh

2020-12-28 

I dag har det regnat samt blåst, inget biväder precis fast att den ena bigården besöktes. Bikupor stod som de lämnades vid senaste besöket. 

Tidigare har här beskrivits fyra bisamhällen samt två stora avläggare. Det finns sex samhällen till att beskriva. Såsom svärmdämpande åtgärd har de varit placerade på en mellanbricka vardera. Det är en lika effektiv metod som att göra avläggare, konstsvärma bisamhällena. Enda material som behövs utöver redan befintliga är den speciella brickan. 

Den som används är den modifierade mellanbrickan. Med en öppning en cm högt samt åtta cm långt.  

Har använt den brickan till allahanda åtgärder inom biodlingen samt olika metoder. Den brickan är riktigt bra att använda som hjälpmedel i biodlingens alla yttringar. Kan nästan säga att med den blir biodlingen ett nöjsamt roligt nöje. 

Ett av de sex bisamhällena hade bytt plats med ett riktigt svagt. Det svagaste i bigården! Detta svaga hade gett två matramar till samhället som det bytte plats med. Efter några dagar var det starkaste av dem i balans med de övriga. 

Senare bytte det svaga samh e åter plats med ett annat för att få fler flygbin. 

De sex samhällenas fyra lådor blev omplacerade under den tid som mellanbrickan var på plats under lite drygt en vecka. Två lådor yngel över mellanbrickan. Två skattlådor under samt i den nedersta en ram med ägg till arbetsbin.  

Efter den dryga veckan plockas samhällena isär igen. Mellanbrickan plockas bort. Drottningcellerna rivs sönder på ramen som tidigare innehöll ägg. Därefter placeras de båda lådorna med yngel under spärrgallret samt åter med skattlådorna uppöver spärren. 

Det fortsatta arbetet med de sex bisamhällena var att skatta honung. Merparten av den honung som framställdes i år kom från dessa samhällen. 

De namnas i arkiveringen samh b, finns med i uppställningen av varroakvalster 314. Samh d, finns med i uppställningen av varroakvalster 361. Samh f, finns med i uppställningen av varroakvalster 1045. Samh g, finns med i uppställningen av varroakvalster 508. Samh i, finns enbart med i arkiveringen 544. Samh j, finns enbart med i arkiveringen 622. 

Dessa sex samhällens yngelrum har inte rörts efter att mellanbrickan plockats bort. När det gjordes nästa gång var i senare delen av augusti. När spärrgallret sattes ned på en låda samt drottningen placerades därunder. 

Av de här uppräknade bisamhällena är det två som utmärker sig med ett lågt antal varroakvalster. Ett har extremt högt antal samt tre där emellan. De alla sex drottningarna i samhällena är systrar, ändå stor variation av varroakvalster.

Ingen annan bekämpning av varroakvalstret har gjorts än att oxalbehandla en gång på hösten. Tydligen är bina i de här nämnda stora samhällena riktigt intresserade av att städa sin bostad. Må hända att de är städtokiga! 

Mvh 

2020-12-27 

Den här dagen har bjudit på mulet samt ett riktigt blåsigt väder med plus ca 5 – 6 grader C.  

Drottningen i samh a samt drottningen i bisamhället som i våras flyttades till skogen har något gemensamt med den som beskrevs i går, samh c jämte samh e som beskrevs den 25 i denna månad. Drottningarna c därtill e är två av de åtta systerdrottningarna. 

Det gemensamma är att deras bin gjort eget byte av drottningar. Den genen är något som de fyra drottningarna är bärare av. Att bina byter drottning själva gör att det anlaget ärvs vidare i bisamhällena. 

En fundering går då att ställa sig varför detta sker i dessa samhällen? Egen teori är att det hör samman med drottningarnas framställan av odörer.  

Har observerat att när drottningarna hade en låda, tio ramar var allt frid samt fröjd. När de hade fått en låda till med tio ramar inträffade det motsatta. 

Drottningarnas produktion av odörer räckte nog inte till alla tjugo ramarna. Utrymmet blev tydligen för stort för dem. De hade inte den kapaciteten som krävdes för att arbetsbina skulle bli nöjda. 

Bina märkte att deras drottning inte hade kraft nog att tillverka tillräckligt många ägg. De startade då att bygga en drottningcell i närheten av mitten på en kaka i samhället. Drottningen lade senare ett ägg i cellen. Hon var tydligen medveten om att bina ville byta ut henne.

När den nya drottningen hade kläckts fram samt blivit parad blev hon den som bestämde. Hon producerade mer odörer än hennes mor. Den gamla kom på undantag tillsammans med dem som matade henne. När de dog ut fick gammelmor ingen mat samt dog. Hon städades ut ur kupan tillsammans med annat skräp. 

De nya drottningarna hade stor styrka samt höll god produktion av ägg framåt hösten. Den avtog efter hand när nya bin fick lämna plats till vintermaten i september i år. 

Den här omtalade genen gör att bina inte svärmar över huvud taget. Samhällets bin sköter på ett enkelt sätt eget byte av drottning.  

De åtta systerdrottningarna är på ganska långt avstånd närbesläktade med de två inköpta 2019. Tydligen finns det gemensamma arvet starkt kvar i samhällena.

Bisamhällen uppvisar olika gener, både positiva samt negativa. Det finns enorma mängder av gener hos en drottning. En del är kraftigare medan andra är svaga. 

Mvh 

2020-12-26 

Den här dagen bjöd på minusgrader på morgon ca minus 1,2 grader. I kväll är det plus 3,5 C. Några flingor snö kom ned på eftermiddagen. De smälte när de kom på marken. 

Av de åtta systerdrottningarna var det en som svarade mer än förväntningarna på drivfodret de alla gavs. Det bisamhället mer eller mindre exploderade i sin utveckling redan i slutet av maj. 

Samhället hade två lådor yngel, spärrgaller samt skattlåda. I början av juni var det tvunget att dela på detta. Mycket rök gavs i flustret för att driva upp drottningen upp mot spärrgallret. Skattlådan lyftes samt ställdes vid sidan. Andra lådan lyftes över till en ny botten.  

Därefter gjordes en koll i de båda yngellådorna efter ägg till arbetsbin. Av dem fanns det i de båda lådorna. Utöver ägg var det rikligt av larver samt täckt yngel. Ett spärrgaller lades över de båda yngellådorna.  

Därefter på med skattlådan på sin tidigare plats. På den undanflyttade yngellådan ställdes en ny låda över spärrgallret. Dess innehåll var åtta utbyggda vaxramar samt två drönarramar med två sektioner. Fem honungsramar flyttades från samhällets ordinarie plats till det undanflyttade, avläggaren. Lika många tomma ramar flyttades till skattlådan på den ordinarie platsen. Därefter på med täckning samt tak. 

Där avläggaren placerades hade tidigare samhället som flyttades till skogen stått. 

Efter en vecka kollades de båda yngellådorna. I den ena som stod på samhällets ordinarie plats hittades ett flertal drottningceller. En cell sparades övriga revs sönder. I den andra yngellådan fanns inga drottningceller. Vid närmare sök hittades drottningen. 

När den nya drottningen beräknades ha börjat att lägga ägg gjordes en ny koll av de båda. Det med den nya drottningen hade utvecklats bra samt hon var i gång att lägga ägg. Skattlådan var i det närmaste fylld med honung. 

Det undanflyttade, avläggaren där hade det kläckts fram fler bin. Drottningen gick att se hon gjorde bra ifrån sig med att lägga ägg. 

De båda samhällena skattades samtidigt som andra samhällen. Efter tredje skattningen fick de här två en ny låda. De placerades över den tidigare yngellådan. Ramarna hade valts ut med omsorg för att bara få med vax avsett för arbetsbin. 

I senare delen av augusti kollades de båda igen. Samhället på den ordinarie platsen var riktigt igång, allt såg normalt ut. De båda lådorna placerades om samt drottningen drevs ned till lådan under. Det här gjorde att den gamla bottenlådan kom över spärrgallret. 

Med avläggaren gjordes på samma sätt. Vid genomgången av andra yngellåda hittades en drottningcell där en drottning hade löpt ut. Det fanns gott om ägg samt yngel. Lådorna skiftades, drottning (drottningarna) drevs ned till lådan i botten.  

Samhället hade gjort eget byte av drottning. Det är inte alltid som den nya dräper gammelmor. Av den anledningen blev skrivningen som den är. Den gamle går som regel svältdöden till mötes. 

Efter en vecka kollades över spärrgallret, ingen drottningcell hittades däröver. Efter ett par veckor skiftades tre ramar med honung med lika många tomma ramar i andra lådan. Därefter togs skattlådan bort. 

När allt yngel i den uppflyttade gamla lådan hade kläckts var det dags att invintra bisamhällena. 

Bisamhället, avläggaren är namnat till “Samh c” i sammandraget efter oxalbehandlingen nu i höstas. Ett sammanräknat antal av varroakvalster i gallerlådan på 396, se sammanställningen. Överlever det till nästa år kommer drottningen att då bytas ut.  

Bisamhället på moderplatsen är namnat till “Samh h”. Det finns inte med i sammandraget efter oxalbehandlingen nu i höstas. Däremot i arkiveringen! Ett sammanräknat antal av varroakvalster i gallerlådan på 581.  Överlever det till nästa år kommer drottningen att då bytas ut. 

Mvh 

2020-12-25 

Den här dagen har varit en kall dag. Temperaturen kring nollan samt blåst från norr. 

Av de tio bisamhällena på slätten som invintrades förra året var åtta systerdrottningar. I våras var två bisamhällen riktigt svaga. Ett var svagare än det i går beskrivna, detta ett av de åtta systerdrottningarna. Denna kupa flyttades runt, bytte plats med två starka för att få mer flygbin. Samhället gav matramar till ett samhälle som hade bara lite mat kvar tidigt i våras. 

Detta svaga samhälle fick vid första växlingen byta plats med det starkaste, det med lite mat. Efter ett tag blev det att byta plats med ett annat som hade blivit för starkt på bin. Det fanns bara två ramar med yngel i lådan när andra samhällen hade fem – sex. Samhället fick lite sockervatten emellanåt. När höstrapsen kom i gång med att blomma togs den bort. Alla bisamhällena fick då hämta vatten i naturen. 

Vid skattningen första gången efter att rapsen hade vissnat skördades en ram här ifrån, från skattlådan. Samhället hade endast två lådor då. En yngellåda samt en skattlåda över spärrgaller.  

Efter några veckor gjordes en översyn av samhällets yngelramar. En tom drottningcell hittades samt att en drottning hade löpt ut där. Det märktes att en ny drottning fanns i kupan. Mycket med ägg hade hon lagt i nästan varje tom cell. Hon hade säkert varit i gång ett par dagar. Efter tredje skattningen fick den här kupan en låda med slungade ramar över låda ett. Då fick drottningen två lådor att husera på samt en skattlåda över spärrgaller. 

Senare på eftersommaren skiftades de båda yngellådorna. Drottningen drevs ned till låda ett samt spärrgallret uppöver med den uppflyttade yngellådan. Strax innan slutskattningen i september gick det att skörda en låda full med honung. Vid slutskattningen var andra lådan halv med honung. 

Det här bisamhället är namnat till “Samh e” i sammandraget efter oxalbehandlingen nu i höstas. Ett sammanräknat antal av varroakvalster i gallerlådan på 511, se sammanställningen. Bisamhället är i mellanskiktet att ha lågt antal varroakvalster. 5 samhällen hade lägre antal, 4 hade fler. Samtidigt riktigt dåligt med yngel samt skörd av honung.  

Överlever det här samhället till nästa år kommer drottningen då att bytas ut. Planen är att nästa år få fram två grupper systerdrottningar från två olika drottningar.  

Mvh

2020-12-24 

Bisamhället som i våras flyttades till skogen samt vars drottning var grönmålad. Hon hade en syster även hon grönmålad var kvar i ett samhälle på slätten. De gick samma väg till mötes att bisamhällena bytte ut dem båda. 

Samhället på slätten delades inte upp till två egna enheter med varsin drottning. Bina där var tröga att komma igång. Samhället svarade inte på samma sätt som de flesta andra i bigården när drivfoder gavs. De hade alltid kvar på drivfoderbrickan mellan tillfällena. Alla hade övervintrat på en låda, 10 LN-ramar samt alla samhällen överlevde vintern. 

I första halvan av mars i år började bina att drivfodras med sockervatten. Det där fortgick med 10 dagar emellan tills att bina kunde försörja sig själva från naturen. Bisamhällena hade vårrensat sig någon dag tidigare samt att bottnarna då gjordes rena. De var nästan rena! 

Den här omtalade grönmålade systerdrottningen var riktigt trög med att lägga ägg till nya bin. Efter ett tag fick hon en låda under vinterlådan till att lägga ägg i. Den innehöll enbart utbyggda ramar med lite kanderad honung på vaxet. Det gav drottningen lite hjälp med att få till mer yngel. 

När höstrapsen började att blomma fick samhället ånyo en låda med 8 utbyggda ramar samt 2 tvådelade ramar över spärrgaller. Två delade drönarramarna i skattlådan är till för att producera vax inte att bekämpa varroakvalster. 

Drivfodringen avslutades strax innan höstrapsen började släppa ifrån sig nektar. Kollade ett flertal gånger om sockervattnet lagrades upp. Av detta fanns inget i skattlådan, den var nästan torr. Däremot i yngellådan under var det en del vått. Bina hade inte börjat att bygga något vax i skattlådan, sockervattnet var för svagt! Tur att värmen samt draget från rapsen kom igång. Det här samhället gav inte det svar som önskades från blomdraget. 

De hade lite vintermat som var uppflyttat till andra lådan. Matramarna var märkta med vita häftstift för att veta var de var inför höstens slutskattning. Att de inte slungades utan de skickades till Töreboda för nedsmältning. 

I det skicket lämnades det här samhället fram till första skattningen en vecka efter att rapsen blivit grön. Bisamhället hade inte mycket honung att ge ifrån sig. Drönarramarna var dåligt utbyggda, de fick vara kvar. Endast ett fåtal ramar med honung kunde skattas. I deras ställe andra utbyggda. 

Var nyfiken på hur samhället hade det i yngelrummet eftersom det gav klent utbyte av honung. Svaret kom ganska direkt, en kläckt drottningcell gick enkelt att se i den andra lådan. Efter lite letande hittades den nya drottningen. Den grönmålade gick inte att se. Samhället hade gjort eget byte av drottning liksom det i skogen. 

Väntade några veckor med att åter kolla samhället. Blev faktiskt förvånad över hur mycket yngel det fanns där. Detta samhälle blev starka nog för att övervintras i september. 

Den som hade odlat fram de grönmålade drottningarna hörde av sig. Han frågade hur de två drottningarna var? Nämnde då att bisamhällena hade bytt ut dem båda. Odlaren sa då att det hade även skett med dem som han hade kvar. Han nämnde då att parningen av drottningarna inte hade varit den bästa. 

Det här bisamhället är namnat till “Samh a” i sammandraget efter oxalbehandlingen nu i höstas. Ett sammanräknat antal av varroakvalster i gallerlådan på 274, se sammanställningen. Bisamhället är det som har lägst antal varroakvalster. Samtidigt riktigt dåligt med yngel samt skörd av honung. Överlever det till nästa år kommer drottningen att då bytas ut. 

De två grönmålade drottningarnas inköp var tvunget! Detta eftersom de tidigare i bisamhällena hade tagits bort inför tillsättning av två från odlingen. Väntade inte tillräckligt länge innan de nya tillsattes. Samhällena tog död på de nya drottningarna. Tiden var augusti år 2019. Det var en tillfällighet att få tag i två nya drottningar till de två urstarka bisamhällena. Andra alternativet hade varit att förena dem med andra samhällen samt invintra 8 i stället för 10. 

Är faktiskt mycket tacksam att odlaren av drottningarna kunde ställa upp samt hjälpa till att rädda de två urstarka bisamhällena. Att de sedan var dåligt parade det kan inte odlaren rå för. Drottningar samt drönare flyger som de vill. Resultatet kan bli hur som helst! 

Vill framföra ett stort tack till odlaren av de två grönmålade drottningarna!

God Jul! 

Mvh 

2020-12-23 

I dag gjordes besök hos skogsbina. Allt såg bra ut, kuporna stod på samma sätt som de lämnades sist. Lyssnade på det ljud som de gav genom avlyssningsdonet. Av ljudet att döma verkar de må bra. Vid förra besöket var de ute samt flög. De hade även lite våta fläckar på flustret då men inte i dag. 

De här båda bisamhällena är komna från ett samhälle. Det flyttades ut till skogen i våras vid tiden för fruktträdens blomning. Samhället kollades vid behov. Det drivfodrades med en veckas mellanrum. Efter ett tag gick det att utöka yngelrummet med en låda, 10 utbyggda ramar.  

Drivfodringen fortsatte. Kollade samhället lite då samt då. Drottningen var grönmålad, född förra året. Fast att det var gott om plats för drottningen att lägga ägg fanns det svärmceller. Det verkade som om att bina inte var nöjda med sin drottning. Troligen var deras önskan att hon skulle lägga fler ägg per dag. 

Bisamhället delades till två enheter. Modersamhället flyttades från mitten till vänster på bibänken. En ny låda samt botten ställdes till höger på bänken. Från modersamhället togs 3 ramar med täckt yngel, påsittande bin samt 1 med lite larvar samt ägg, påsittande bin. Det lämnades även kvar ramar med larver samt ägg. Ramar med mat fördelades mellan de båda enheterna. Övrigt utrymme i lådorna fylldes ut med utbyggda ramar. Visste egentligen inte var drottningen befann sig. Tanken vid delningen var att hon kan få vara var som helst. 

Modersamhället fick någon vaxmellanvägg därtill utbyggda. Veckan efter blev det vetskap om var drottningen var. Hon hade kommit med ramarna som flyttades mot höger. Till vänster fanns det flera drottningceller, alla utom en revs sönder. Efter ett tag kläcktes drottningen, sedan var hon snart igång med att lägga ägg. 

Bisamhället till höger med den grönmålade drottningen var igång bra. Detta på grund av att i stort sett alla dragbina hade sökt sig till henne. De kände doften av henne i den kupan.  

När båda kuporna hade fungerande drottningar utökades yngelrummet med en låda utbyggda ramar, spärrgaller över låda två samt en skattlåda. Fler lådor var det inte under hela sommaren. 

På eftersommaren drivfodrades bina åter, nu med kanderad honung. Senare flyttades spärrgallret ned till låda ett. Då kollades efter drottningarna, de skulle ju ned i bottenlådan. Den vänstra drottningen gick enkelt att hitta. Den ramen som hon gick på fick byta plats med en i bottenlådan. I det högra samhället var det lite knepigare att hitta drottningen. Hade ju sett henne tidigare vid några genomgångar av samhällena. Letade fram samt tillbaka i de båda lådorna. Tänkte hon är grönmålad! Vid en ny sökning hittades en omålad drottning, parad samt välmatad äggläggare! Ramen hon var på fick byta plats med en i bottenlådan. 

Bina i det samhället hade också uppfattat den grönmålade drottningen som dålig läggare av ägg. Av den anledningen gjort ett eget byte av drottning i bisamhället. 

Efter en vecka kollades uppflyttat yngel, ingen drottningcell där. Drivfodringen med kanderad honung fortsatte fram till senare delen av augusti. En vecka senare skattades översta lådan. Den andra fick vänta tills att allt yngel hade kläckts fram.  

Därefter invintrades de båda bisamhällena med varsin drottning från i år. Vilka drönare de har träffat är okänt. Troligen de drönare som deras moder skapade. Har ingen vetskap om några andra bisamhällen i närområdet. 

Den parningen går ju bra. Den grönmålade drottningens två döttrar parar sig med sin mors drönare. De har arv efter de drönare som hennes mor blev parad med, morfar. Den grönmålade drottningens drönare hade ingen far. 

De båda enheterna gav ca 30 kg honung vardera under skördetiden.  

Det var flera grader plus på förmiddagen i dag ca 8 C. Nu på kvällen har graderna dalat till plus 4,9 C. 

Får se framöver när det blir något gjort vid de två specialbottnarna. 

God Jul! 

Mvh 

2020-12-22 

Även denna dag har varit mild med flera plusgrader. Temperaturen mellan 6 – 8 C samt regn hela dagen. 

Det blev inget arbete med biodlingen i dag. Något som hinns med innan nästa års vårblommor blommar. 

I stället har tre gamla bekanta ringts upp inför annalkande högtider. Två av dem är gamla kompisar från arbetslivet. Har inte träffat dem på flera år. Den ene är det ca 40 år sedan samt den andre är det ca 47 år sedan. Vi har under alla år skickat en Jul- samt nyårshälsning till varandra. De alla blev riktigt glada av telefonsamtalet! Deras önskan var att jag ringde oftare än en gång om året! Det är alltid roligt när man med enkla medel kan göra någon glad! I dessa covid-19 tider har ett telefonsamtal till en god vän stor betydelse… 

Mvh 

2020-12-21 

I dag åter en mild dag med lite regn samt flera grader plus. 

Det slutliga arbetet med att måla tidigare grejor blev klara i dag. 

Tillverkningen av 150 stycken ramar är inte riktigt klara. Det är några till som behöver iordningställas till nästa års biodling. 

Framöver till nästa år får det sugas på karamellen att tillverka två specialbottnar till de två nya bisamhällena. 

Mvh 

2020-12-20

I dag en välbehövlig vilodag. Får ta tag i göromålen för att få dem klara till Julafton.

Vädret har varit milt plus 8 – 9 grader C över dagen samt en del sol.

Mvh

2020-12-19

I dag en vilodag från snickeriet samt målning. Det har ändå varit två timmars biodling. Har under den tiden varit åhörare av ett föredrag som jordbruksverket anordnade via zoom mellan 13,00 – 15,00. Ett mycket fint framförande samt zoom var en ny erfarenhet av livet på internet.

Det var lite soligt under förmiddagen samt plus ca 8 grader. Under eftermiddagen mulet därtill ca 6 plus C.

I morgon åter en dag i snickeriet!

Mvh

2020-12-18 

Milda vindar har det varit under dagen. Solen visade sig på förmiddagen senare mulet. 

Åter en dag i snickeriet. 140 stycken ramar är nu klara samt de sista 10 är spikade, blir färdiga i morgon. 

Det som målades i går får stå över tills i morgon. Grejorna behöver en dag till för att bli riktigt klibbtorra. 

Mvh

2020-12-17 

Temperaturen har i dag legat omkring plus 7 – 8 grader C mellan morgon samt kväll. En mulen dag med mycket regn. 

Träkonstruktionerna målades återigen i dag på den ena sidan med den slutliga täckfärgen. I morgon får den andra sidan sin täckfärg. 

I dag åter i snickeriet! 130 ramar är nu klara till nästa års biodling. Har förberett morgondagen genom att spika samman ytterligare 10 ramar. De får stift, tråd samt vaxskiva i morgon. 

Efter att rammarna är klara börjar tillverkningen av två specialbottnar till lika många nya bisamhällen. 

Därefter förbereda grejorna för odlingen av drottningar näst år. Några av 18 odlingslådor behöver fixas till. 

Det är möjligt att 50 stycken nya ramar till behöver tillverkas. 

När allt material till biodlingen nästa år är klart finns annat att göra. Arbetslös blir man inte denna vinter häller. 

Kommer det ned snö, då behöver den skovlas bort. 

Mvh 

2020-12-16 

Solen kom fram i dag på morgonen, termometern visade på plus 8,5. Vid middagstid ca 10 grader, kväll 7,2 C. Solen gick i molnen strax efter lunch. Faktiskt har det varit uppehåll hela dagen.  

Åter en dag med målningsarbeten eftersom färgen från i går hade torkat in i träkonstruktionerna. 

Snickeriet har i dag besökts, 10 ramar har blivit sammansatta. I morgon förses de med stift, tråd samt vaxskiva. 

I dag gjordes besök i de båda bigårdarna. Bina i skogen har nog besvärligt i alla fall ett av samhällena. De var ute samt flög en decemberrunda i kupans närhet. Några gula fläckar på flustret skvallrade om att bina där i dag var ute samt tömde tarmen.  

Det där bisamhället gjorde eget byte av drottning på eftersommaren i år. Den unga drottningen som kom efter ynglade långt in på hösten. Hon var ivrig att få till tillräckligt med vinterbin, för att få balans av arbetsbin i kupan. De gula fläckarna liknade nästan att vara utsot. Bina var snabba att tömma sig när de kom ut vid ingången. Det var ju flygväder i dag strax vid lunchtid!

Det andra bisamhället visade inget intresse av att komma ut. Där finns en drottning från mitten av juni i år. Det här samhället har haft hela sommaren att komma i balans med arbetsbin i kupan. Samhället avlyssnades! Bina hördes mycket bra strax innanför väggen till lådan. I samhället där bina var ute samt flög hördes stort oväsen. Får kolla vid ett annat tillfälle när graderna dalar ned mot noll. 

Bina på slätten mår förträffligt bra. När de i dag blev avlyssnade med stetoskopet var det knappt att de hördes. Ett tecken på att de är nöjda samt mår bra. Ingen vistelse utomhus där! De flesta drottningarna är från år 2019, några kom till under tidig sommar i år. 

Det var underbart att i dag få se solen, något som faktiskt kändes i kroppen. Man får en skön känsla där! Då när solen visar sig därtill sänder sina strålar mot jorden om än bara för några timmar.

Mvh 

2020-12-15 

Det är en förunderlig vinter som är på gång, plus 7,9 grader i dag på morgonen samt i kväll var det 9 C. Mycket regn har i dag kommit ned. Vinden har varit stilla i det mulna vädret. 

I dag kom målningen igång, en sida av grejorna är grundmålade. Väntar en dag innan nästa sida målas. 

Åter tio ramar i dag. Nu är 120 av 150 klara till nästa års biodling.  

Mvh 

2020-12-14 

Åter en mulen dag, graderna har under dagen pendlat mellan morgon 5,5 samt kväll 4,3 C. Fram emot eftermiddagen delade sig molnen till några små ljusa revor. Solen var då på väg ned. 

Funderat en del på det där samhället som den 10: e i denna månad hade mycket döda bin. I dag gjordes slag i saken för att få klarhet. Strax före lunch besöktes bigården igen. Bisamhällena bekräftade hur de hade det i den undre våningen. Där var endast lite med döda bin i varje kupa, de rymdes säkert i en normalstor kaffekopp. Tydligen var det endast ett samhälle som för årstiden hade onormalt med döda bin. Bina tyckte inte om intrånget, det var bara nödvändigt. Efter en stund var allt normalt igen med dem. 

I kväll har 40 lister till 10 biramar blivit hopsatta med spik samt hammare. I morgon kväll sätts stift, tråd samt vaxskiva till på dem. 

Planeringen i går var att i dag starta upp med målningsarbetet. Av det blev inget, i morgon kanske! 

Ett gäng sångsvanar gick i dag samt betade på en höstsådd gröda. Frågan är om de är på väg söderut eller är kvar här i grannskapet. De kanske bara rastade en stund därtill åt sig mätta inför resan söderut igen. Tidigare när de kunde ses på slätten var när de var på väg mot norr för att häcka, tidigt i våras. 

Mvh 

2020-12-13 

På morgonen i dag mulet väder med plus 5,5 grader samt i kväll 4,3 C. Det har vid några tillfällen gått att se molnen skingra sig. Dagen blev då lite ljusare ett par korta stunder. 

Vid middagstid besöktes en av bigårdarna. Allt verkade lugnt där därtill stilla. Bina malde på i det lugna tempot. Vilket de vanligtvis gör vid den här tiden på året. Får kolla dem genom att lyssna på deras förehavande med stetoskopet vid tillfälle. 

Planeringen av de begagnade 160 träramarna var att erbjuda dem till någon bekant som odlade bin. Då kunde de göra nytta ett tag till hos en nybörjare. Personen kom samt hämtade dem i dag strax efter middagstid. Hen blev säkert nöjd med dem eftersom kostnaden var noll (0). Hade inte hen tagit hand om dem skulle de transporterats till tippen i en nära framtid. Får vara försiktig samt hålla avstånd i covid 19 tider. 

I dag på kvällen åter besök av snickeriet. Nu är 110 ramar klara med alla tillhörigheter. Börjar i morgon kväll med nästa tiotal. De beräknas vara klara till alla delar på tisdag eftermiddag. 

Vid tillfälle i morgon möjligen en del målningsarbeten kommer igång. 

Får ta det lugnt, göromålen behöver räcka till våren. Det här gör att man håller igång med lite av varje emellanåt. Då undviks soff-fällan framför TV-en. 

Mvh 

2020-12-12 

Det gråa mulna vädret fortsätter, knappt att det varit riktigt ljust mitt på dagen. Utomhusgraderna var i dag på morgonen plus 5,5 samt på kvällen 6,7 C. Vintervädret låter vänta på sig att komma. Snö har det varit vid ett par tillfällen samt smält bort. Om det var snövintern eller inte förkunnar framtiden! 

Har i dag gjort besök i snickeriet. Tio ramar blev tillverkade i kväll! Det är ganska blåsigt där i lokalen eftersom många spikar kroknar. Ramvirket är gammalt samt torrt därtill svårt att spika. Med tanke på att det är 70 ramar som ska tillverkas sprids de ut på 14 dagar. Stort hopp blir då att få de alla 170 ramarna klara det här året. 

De ramarna ska ersätta ca 160 gamla ramar, vilka kommer att hitta ny ägare i morgon. 

Två nya kupbottnar skulle ha tillverkats förra vintern. Av det blev bara materialet inköpt. Det jobbet får komma emellan tillverkningen av ramar eller vänta tills nästa år. Omväxlande arbete blir tiden inte långsam. Har missat att måla nya grejor från i våras. De hade behövts i år på eftersommaren, fick hitta på andra lösningar. Innan bina kommer ut för att rensa sig till våren är de målade samt färgen har blivit luktfri. 

Mvh 

2020-12-09 

Dagens väder har i stort sett varit som tidigare dagar, inte lika dimmigt med en temperatur på ca plus 5 grader C hela dagen. 

Det blev inget besök av snickeriet i dag heller. Har haft en del annat att göra. Tillverkningen av bigrejor hinns med till våren. 

Har i dag besökt en av bigårdarna. Med stetoskopet mot plastkupans yttervägg gick det ej lätt att höra bina innanför. Av dem hördes endast ett stilla dovt sus. Ett ljud som observeras som helt normalt från bisamhällen med ingång till årets kalla period. Med ett litet antal av varroakvalster eller inga alls! 

Det där att kunna lyssna på binas ljud gjorde att ett samhälle kunde räddas för flera år sedan. Ljudet från samhället lät som att alla bina i kupan sjöng i kör. Tänkte! Här finns nog ingen drottning! 

Våren var tidig det året. Öppnade bikupan intill för att kolla efter en ram med ägg. Där hittades en med lite ägg. Sedan öppnades det sjungande samhället. En ram i mitten fick byta plats med äggramen från grannsamhället. Alla bin från de båda ramarna skakades av, sedan åter med taken. 

En vecka senare kollades ramen med ägg från samhället bredvid. Jo, men visst var bina i det sjungande samhället utan drottning. Det visades genom att den överflyttade ramen hade några täckta nöddrottningceller. De alla revs, skadades! En avläggare från året innan kollades upp. Det visade sig att där fanns en drottning. 

Avläggarens låda lossades från sin botten. Det sjungande samhällets tak samt täckning togs bort. Avläggaren lyftes från sin botten samt ställdes över samhället utan drottning. Inget hålat papper mellan lådorna. 

En vecka senare kollades ljudet från detta samhälle. Det hördes först inget, senare ett dovt susande ljud. Alla vinterbina i kupan utan drottning gick att rädda genom förening med en avläggare. 

Veckan därefter krymptes samhällets ramar ned till tio samt till en låda. 

Mvh

2020-12-08 

Den här dagen har varit som de senaste dagarna, grått samt kulet. Graderna var på morgonen plus 5,5 – under dagen ca + 7,5 – framåt kvällen + 4,5 grader C. Det troliga är samma de närmaste dagarna. 

Åkdonet fick sina vintersulor på i dag. Snickeriet har inte besökts på grund av annat göra under dagen. Det är kvar tills att det är roande att göra ett besök där. 

Har tänkt på det där med husdjur som en katt samt hund. När de finns sker det i regel tillsammans med oss människor. Men en frigående katt har två skilda liv. Inomhus ett liv, utomhus ett annat. En katt kan ena stunden ha jagat samt ätit upp en råtta. Andra stunden ligga i husses, mattes vardagsrum på den bästa soffan! 

Hundar samt katter förmedlar till matte, husse när de önskar få något att äta inne eller vill gå ut. 

Honungsbin är också djur, de går inte att kela därtill gosa med som katter, hundar i vardagsrummet. De bina lever sitt vilda liv som de alltid har gjort. Detta fast att de styrs att göra något efter en människas önskan. Det är tjusningen med att odla bin! 

Av bina går det också att lära sig något när det är en önskan. När bisamhällena bygger fler än en, två drottningceller, då vill de dela på samhället genom svärmning. 

Byggs det bara en eller två drottningceller mitt på en ram. Bina vill då bara byta ut sin drottning utan att svärma. Det är en god signal som bina avger med sitt byggande av drottningceller. 

När de bygger drönarceller förmedlas att om några veckor vill svärma eller göra eget byte av drottning. Bygger de i stället uteslutande arbetsbiceller har bina inget intresse av att svärma eller eget byte av drottning. 

När de besöker fuktig jord, då är de i trängande behov av vatten. Det ger signal om att unga bilarver finns i bikupan. Bina matar samhällets larver det kräver vatten tillsammans med pollen samt honung. 

Har bisamhället en drottning men det finns inget yngel. Det är en signal de ger på grund av att det inte finns något pollen i kupan. Eller det finns mer än en drottning där. 

Finns inte tillräckligt med vintermat kvar i kupan på våren. Bisamhället ger ingen signal om detta på våren. 

Frågade en gång en biodlare om dennes bisamhällen hade tillräckligt med mat på våren? Fick till svar att bina flyger samt hämtar pollen, besöker fågeldammen efter vatten. Några veckor senare ringde telefonen. Biodlaren sade att bina hade dött av någon anledning, döda bin låg på flustret. Frågade då om bisamhället hade öppnats? Fick till svar att det var gjort samt de båda samhällena var helt döda därtill att all vintermat var borta. Bina hade svultet ihjäl på grund av biodlarens försummelse att inte kolla binas förråd av kvarvarande vintermat vid rensningen. 

Tidigt på våren går drottningen igång med att lägga ägg till nya bin. Detta oberoende av om det finns mat eller inte. Bisamhället ynglar samt ynglar, finns det inte tillräckligt med vintermat kvar svälter samhället ihjäl. Det här är den bistra sanningen! 

Mvh 

2020-12-07 

Dagen började i stort sett som i går med ca 6 grader plus. Nu på kvällen plus ca 5,5 grader plus C samt stark blåst, det har skingrat dimman något. Men det gråa mulna vädret gör ingen glad. 

Har i dag inte varit i närheten av snickeriet av biramar. Har i stället tagit en rejäl vilodag med ordentlig vila. 

I morgon är planen att låta åkdonet få snösulorna pålagda av yrkesfolk. Sedan är det troligt att snickeriet återupptas. Har kollat i almanackan efter en tänkbar tid när allt snickeri samt måleri behöver vara klart.  

I år rensade sig bina den 9 mars samt drivfodrades dagen efter. Då behöver alla bigrejor vara klara tills början av februari för att färgen ska bli luktfri. 

Hur vädret blir vid den tiden 2021 kan det bara tänkas. Under vintern som gick 2019/2020 var temperaturen här inte kallare än minus ca 10 grader. Med tanke på den globala uppvärmningen kan det tänkas att denna vinter också blir något mild. Det är snart 10 december, en stor del av vintern är redan avklarad. 

Mvh 

2020-12-06 

Även denna dag har varit varm, men inte skön. Klockan 08 i dag visade termometern på plus lite drygt 6 grader. I kväll ca 20 var graderna på plus 8,5 C. Dagens väder har varit hittills den sämsta med mycket tät dimma samt tillhörande mulet. 

Jaha nu är 100 av 150 ramar klara till biodlingens bestyr 2021. I morgon börjar nytt arbete av de resterande 50 ramarna. Nästa års odlande med att få fram fler drottningar än behovet. Till detta göra iordning ytterligare 20 ramar från grunden. De är tänkta att användas till 4 stycken 5-ramars lådor i en kasern för 4 avläggare. Inte uteslutande mellanväggar där, utan ramar med yngel samt bin även ramar med honung flyttas till avläggarna. I yngelramarnas ställe placeras honungsramar från skattlådan. I stället för honungsramarna i skattlådan blir det ramar med vaxmellanväggar. 

Det blir mycket vax som 12 bisamhällen ska bygga ut nästa år. Är inte ett endaste dugg orolig för att de inte kommer göra detta. I år har det varit 4 drönarramar med 2 sektioner i varje samhälle. De ramarna har varit 2 i vardera skattlådan. Där har de varit placerade mellan två honungsramar med en del honung i. Drönarramarnas uppgift var inte att bekämpa varroakvalster – det gör bina själva! Ramarnas uppgift var att producera bivax uteslutande. Produktionen i år uppgick till ca 5 kg ljungfrubivax, det allt kom från bina själva. 

Bina byggde ut drönarramarna, fyllde dem med honung. De kom med vid varje skattning samt gick samma väg som övriga honungsramar genom framställningen av honungen. Med ett undantag, honungsramarna gick tillbaka med sitt vax till lådan. Vaxsektionerna skars ut ur drönarramen sedan kom de åter tillsammans med övriga ramar i lådan. 

De första drönarramarna sattes längst fram samt längst bak. Där gjordes något riktigt dumt! Det blev för stort avstånd mellan lådans vägg samt till nästa utbyggda ram. Bina byggde på tväran mellan lådans vägg genom drönarramen till närmaste honungsram. Efter allt merarbete placerades drönarramen mer i centrum av lådan mellan två utbyggda ramar med honung. 

Vid försäljningen nu i höst betalades för ett kg bivax dagspriset 105 Skr.

Mvh 

2020-12-05 

I dag har det varit varmt, på morgonen plus 4 samt nu i kväll strax under 8 grader C. Den här dagen har det varit dimmigt samt riktigt mulet. Det har gjort att en känsla om att ett närmande till årets mörkaste dag närmar sig. 

Började med snickeriet en stund på förmiddagen. Fortsatte på eftermiddagen till något sen kväll. I morgon blir 100 stycken klara till bina kommande vår. Dagens snickrande har färdigställt 20 ramar med stift, tråd samt en vaxskiva. Ryggen frestas på genom att stå vid jobbet med ramarna. För 50 år sedan kunde en stå flera timmar i streck. Det där går inte nu! Kör 50 minuter, tar paus i 20. Försöker att hålla 4 sådana pass under dagen. Har nämnt tidigare att det är flera månader tills att ramarna kommer till användning. Men det är bra att de blir klara snart, då kan man släppa det jobbet. 

Mvh 

2020-12-04 

Det hade kommit en del snö under natten som gick. I dag har det regnat största delen av dagen. Nattens snö har smält bort av regnet samt det milda vädret i dag. I nästa vecka är det nog dags att förse bilen med vintersulor. 

Kom i dag åter igång med snickeriet. För tillfället sätts stift, tråd samt vaxmellanvägg till i varje ram. Av dem har det i dag blivit hela 15 stycken. Får jobba långsamt om det ska räcka ett tag. Håller på en stund på förmiddagen samt en stund på kvällen. Har fått vetskap om att av 5 kg bivax blir det 68 st mellanväggar. 

Får se vad morgondagen bjuder på… 

Mvh 

2020-12-03 

Dagen en gråmulen dag med en temperatur på plus 1 grad. Var ute en sväng i det isande kalla vädret. Tänkte det är nog snö i antågande! På kvällen kom det ned en skopa med blötsnö. 

Har haft lite annat för mig i dag också som var tvunget. Snickeriet har även i dag legat nere. Tiden bara rinner iväg om dagarna. Får se om ramtillverkningen åter kommer igång i morgon. 

Mvh 

2020-12-02 

I stort sett hela dagen har varit en mulen grå dag. Några solglimtar vid lunchtid samt några plusgrader. 

Besökte den ena bigården på eftermiddagen. Det var grått samt disigt där. Allt verkade stilla, inte en vindpust i träden. Fågel – samt musskydden är tillsatta för att ge bina skydd för dem. Den 10 eller 11 i månaden plockas de bort under tiden som gallerlådorna skiftas till rena. Sedan kolla om det går att hitta fler varroakvalster där. 

Snickeriet har legat nere i dag. Har haft en del annat att göra som t. ex kameralt arbete. Den här dagen har varit en skön avkopplande stund. Tar nog upp ramtillverkningen i morgon.  

Mvh 

2020-12-01 

Natten som gick gav lite snö, morgonen bjöd på plusgrader. På eftermiddagen hade snön smält bort genom flera plusgrader. 

I dag har åter 50 stycken biramar tillverkats som ett första steg. Nästa jobb med dem är att fästa i stift, tråd samt en vaxskiva. Nu är 50 klara, 50 halvvägs samt 50 är fortfarande i listformat. Med andra ord årets tillverkning av ramar är halvvägs. Planeringen är att de alla blir klara förhoppningsvis till mitten av månaden. 

Får se vad morgondagen bjuder på… 

Mvh