Min biodling april 2019

2019-04-28

Tisdagen den 23 april på kvällen försågs kuporna med flusterbrädor. Onsdagen den 24 utökades bisamhällena med ytterligare en yngellåda. Fredagen den 26 fick bina mer kanderad honung i skuren plastpåse samt 2 dl fritt vatten direkt på drivfoderbrickan.

I dag började de första blommorna slå ut på den närväxande höstrapsen. Det har varit sådan åkergröda tidigare om åren. Bina har då varit svagt intresserade av den. Möjligen att bisamhällena då inte hade den mängd av fältbin som krävdes. Får se om samhällena är i den kondition som krävs när den grödan har blommat i ca 2 veckor.

Mvh

2019-04-21

För ett par dagar sedan, då eftermiddag gjordes en riktigt noggrann undersökning av bisamhällena. Temperaturen visade på plus 21 grader C, soligt samt nästan vindstilla, endast lite vind från sydväst. Det som kollades i samhällena var den förekommande mängden av bin samt yngelproduktion därtill eventuell förekomst av bisjukdomar. En sådan förekommer i bigården, det är kalkyngel. De flesta var måttliga i sin utveckling medan något var ordentligt i gång, några riktigt svaga. Får se upp att maten räcker nu när den skrapa framställningen av unga bin förekommer. Lönnträden börjar strax att blomma, bina får då bra tillgång på färsk nektar samt det välbehövliga pollenet. De flyger nu flitigt efter vatten i och med det behöver de inget på brickan. Det är först när låg temperatur förekommer dagtid som de får vatten på den. Nya bidrottningar är ett måste i samhällena för att bli av med kalkynglet i bigården. Dessa drottningar får inte komma från de samhällen som utvecklar sjukdomen. Har kämpat mot den sjukdomen hos bina tidigare för riktigt många år sedan. Det var då under flera år ett arbetskrävande drottningodlande, vilket nu får återupptas.

Mvh

2019-04-15

Dagen bjöd tidig eftermiddag på bra väder med sol, svag vind samt plus 10 – 12 grader. Ansåg det kunde vara en lämplig dag att drivfodra bina en andra gång denna vår. Fodret bestod av kanderad honung samt vatten. Fritt vatten gavs till dem för en tid sedan. Av det fanns inget kvar, bina gick och letade efter vatten på drivfoderbrickan. Tydligen var vattnet de fick tidigare välkommet av dem. Nu när de tar vattnet på brickan är det enkelt att fylla på med några dagars mellanrum. Bina flög flitigt vid det här tillfället, kunde se att alla bin hade pollen med sig hem. Eftersom de kommer hem rikligt med pollen är flertalet samhällen riktigt igång. Bikuporna innehåller nog en hel del yngel i olika stadier. Kommer om några dagar att kolla i yngellådan om hur det står till i samhällena. Det blir ett bra tillfälle att åter ge fritt vatten.

Mvh

2019-04-13

Det har i stort sett varit sol den senaste veckan. Vädret har varit riktigt kallt, till och med snö i början av veckan samt flera minusgrader under veckans nätter. Söndagen den 7 april utfodrades bisamhällena med 0,5 dl vatten. Ett försök till att bina inte skulle behöva lida av vattenbrist under den efterföljande kalla väderperioden. Bina brukar få problem med vattenbrist i maj månad, det kallas för majsjuka. Eftersom de här binas produktion av yngel har tidigarelagts uppkommer vattenbristen tidigare.

Måndagen den 8 april var det plus 10 grader på eftermiddagen. Inte ett bi syntes till då när bigården besöktes. Tydligen hade vattnet de fick gjort nytta eftersom bina inte behövde ge sig ut för att söka efter vatten utanför kupan.

I går eftermiddag besöktes bigården. Solen belyste kuporna, termometern visade på plus ca 9 grader, en något kall svag vind från norr. I samtliga kupor flög det ut samt in bin, vattenhämtare, inget bi med pollen. Tydligen är vattnet de fick i söndags slut. Kommer att ge mer vatten möjligen på måndag då temperaturen kan stiga upp mot plus 10 grader.

Det här med att utfodra bisamhällena riktigt tidigt med honung, vatten samt sojamjöl, pollensurrogat. Det är ett försök till att få starka samhällen till en tidigt blommande dragväxt redan i senare delen av maj. Blir det kallt, regnigt därtill blåsigt under sen vår, tidig sommar blir det problem om erfarenhet saknas. Bina vill svärma när de blir rikliga i antal. Vet hur det förhindras!

Mvh

2019-04-06

Måndagen en 1 april, bisamhällena hade då tagit det mesta av drivfodringen. Den där dagen fick alla en matsked med sojamjöl, surrogatpollen.

Bigården besöktes även 2 och 3 april för att kolla binas flygning. De hade då inte hittat något pollen, enbart vattenhämtande bin som utgjorde trafiken i kupornas ingång.

Torsdagen den 4 april, eftermiddag, då 10 dagar efter starten av drivfodringen. Den här dagen företogs en koll hur det stod till med riktigheten av drottningar i samhällena. Det visade sig att 9 hade drottning. Den tionde var utan drottning eftersom där hittades två cellkoppar av nytt vax. I och med det talade bina om att de saknade drottning samt det fanns heller inget yngel i den här kupan. Vilket var fallet i övriga kupor. Ett samhälle med drottning samt liten mängd med bin ställdes över samhället utan drottning. Drivfoderbricka med foder över samt övriga delar därtill taket. På det sedan tidigare mycket svaga samhället ställdes ett starkt samhälle med samma förfarande som det tidigare samhället.

Fredagen den 5 gjordes en koll av binas flykt, de hade inget pollen hittat.

I dag lördag kom bina hem rikligt med gult pollen. Hästhov har börjat att blomma i dagens temperatur på 18 grader samt sol genom dis. På eftermiddagen byggdes de tidigare förenade samhällena om. Det tidigare samhället utan drottning, där fick de båda lådorna byta plats. Lådan utan yngel vars ramar frigjordes från bin genom att sopa ned dem till lådan under. Efteråt togs också den tomma lådan bort. Därefter återställdes drivfoderbrickan samt slutligen taket. Den bortplockade lådan med ramar togs in.

Det svaga samhället med en förening med ett något starkt samhälle byggdes även om. Den övre lådan ställdes åt sidan likaså den andra lådan. I de här båda lådorna fanns innan sammanslagningen en drottning samt yngel i vardera. För att stärka upp ett svagt blev detta en lösning till ett någorlunda starkt samhälle. De båda lådorna fick byta plats. I lådan på bottnen plockas 4 foderramar bort efter att de frigjorts från bin. Från lådan vid sidan flyttades 4 ramar med yngel över till lådan på bottnen. De placerades tillsammans med övrigt yngel i samhällets låda. De båda drottningarnas öde avgörs av arbetsbina. De har inbyggt i sitt sinne vilken som är yngre än den andre. Den de inte vill ha svälter de ihjäl eftersom hon inte kan äta själv. Nu åter med lådan vid sidan upp på samhällets låda. De där varande ramarna frigörs från bin samt även lådan. Den samt ramarna ställs åt sidan för att senare tas in. Samhället som nu befinner sig på en låda får åter sin drivfoderbricka samt övrigt därtill taket. Bin från samhällen som har flyttats flyger tillbaka till den ursprungliga platsen. Där finns ingen kupa, då flyger de in i den närmaste. De där bina stärker då upp detta samhälle. Slutligen spändes båda samhällena fast på sina platser för att stå emot hård blåst.

Mvh