Min Biodling november 2022

Bilden här ovan visar ett riktigt starkt bisamhälle i somras, i går hade det dött av virus, dödsorsaken varroakvalster, i går var lådor och ramar tomma på bin och yngel, mycket av vintermaten också borta. Lådor samt ramar rena, ingen utsot att se, det var bara att bina fattades. Bisamhällen som har det svårt med varroakvalstret rensar bort sig själva. Det i sig ett gott tecken att bli av med dem!

Mvh

I går blev bisamhällena behandlade med oxalsyra. Den vanligaste typen att bekämpa varroakvalstet med. Det hade dött 2 samhällen sedan invintringen. De har som övriga tagit sina 16 kg blfor, men trots det var några ramar mitt i lådan nästan tomma av vintermat. Det var endast ett 15 tal döda bin på botten i övrigt var de båda lådorna helt tomma på bin. Det är första gången sedan år 1999 som mina bin råkat ut för virus hos bina i kupan. Började bekämpa varroakvalstet år 1999. Årets parning blev en fullträff eftersom de inte har drabbats av virus, det meddelar också den som köpt drottning. De båda döda samhällena tillhör inte årets drottningodling. De 8 nu levande vars drottning kommer från årets odling av drottningar är alla för årstiden normala bisamhällen.

Eftersom det nu saknas vintermat i de båda samhällenas lådor samt alla bina är borta. Den slutliga tanken är då att bina har fyllt sin honungsmage med bifor och sedan rymt från sina bikupor! Inget yngel av någon sort finns på ramarna i de båda samhällena.

Det blir att nästa år välja ut ett av de kvarvarande att tjäna som drönarsamhälle till långt avsides.

Mvh