Min biodling sept. 2021

2021-09-08

Nu håller 10 bisamhällen på med att bearbeta sin vintermat. De två samhällena som blivit ett får en vecka på sig att förenas. Därefter får det samhället bearbeta vintermaten. Bina där hade i dag på morgonen kommit igenom papperet. Det syntses när borsten drog ut pappersfnas från kupans botten.

I övrigt under den här månaden blir att sortera ramar. En del ska sparas till nästa år, medan andra ska skickas för nedsmältning samt rengörning. En del honung kommer att framstsällas efter slutskattningen de senaste veckorna. Den framställan blir ett envist arbetsmoment som kommer att ta flera dagar i anspråk!

Mvh

2021-09-07

Nu i det varma vädret går det undan med invintringen av bisamhällena. Av dem är det 8 som har fått andra givan av sockervattnet.

Av 2 små samhällen har det i kväll blivit 1. De förenades med metoden hålat annonsblad, ett effektivt sätt samt enkelt.

De resterande 2 blir av med sin skattlåda samt får sockervatten i morgon.

Mvh

2021-09-06

I dag gjordes som det i går var planerat för den här dagen. De två samhällena slutskattades samt påbörjade invintringen.

De två kuporna där det tidigare visat sig ha rikligt med yngel får vänta några dagar till.

I det ena spöksamhället var drottningen igång, där finns både täckt samt ej täckt yngel. Det bisamhället är riktigt svagt!

I det andra spöksamhället var det riktigt dystert. Där hade två nya drottningar kläckts fram samt att de hade rivit upp en tredje drottningcell. Där finns en del täckt arbetsbiyngel, krypande drönare. Den drottning samhällets bin fick vid en tidigare förening var inte bina nöjda med. De matade upp tre nya drottningar i stället för henne.

I morgon blir det ett styvt jobb att sila bisamhället genom ett spärrgaller. Över det blir drottningen samt alla drönarna eftersom de inte kommer igenom gallret. Däremot arbetsbina smiter igenom ned till lådan under.

Efter silningen blir arbetsbina förenade med det andra spöksamhellet. Det får då förstärkning med mer bin vilket krävs för att samhället ska kunna klara vintern!

Mvh

2021-09-05

I går slutskattades några kupor samt det blev början av åtets invintring av bisamhällena. Då fick halva antalet av de 12 hälften av sin vintermat. I dag söndag lite vila efter den hårda persen i går. För att orka med blir det lugnare tag framöver. I morgon förmiddag slutskattas samt invintras ytterligare 2 bisamhällen.

Två bisamhällen hade för en vecka sedan stora ytor med täckt yngel. Det blir att vänta ytterligare några dagar med deras slutskattning samt invintring.

Sedan är det de två spöksamhällena som behöver kollas inom närtid. Gör nog det i morgon eftermiddag. De är eftersatta eftersom deras drottningar kom till sent. Senast ett av dem kollades gick att se endast ett ägg. Finns där täckt yngel i morgon är de efter den nya drottningen. Mer om detta i morgon!

Mvh