Min biodling juni 2020

2020-06-28 

I dag mot kvällen gav den extrema värmen med sig genom ett stilla regn. Skönt! Nu kan man börja att tänka på biodlingen igen. Den tidigare planeringen att börja odla drottningar på tisdagen i veckan som har gått blev inte av, för varmt. Nu är planeringen att det i stället blir inom ett par veckor. Det finns drottningar som lägger ägg i samtliga samhällen. Odlingen av drottningar är mer tänkt att ta vara på anlaget lågt antal av varroa kvalster. Ingen bekämpning under ett helt år vilket visades under behandlingen med oxalsyra vid slutet av oktober 2019. Det är vädret som är avgörande om det blir några parade drottningar. Både juli samt augusti, tio dagar in i september kan ge bra väder för odling av drottningar samt framställan av honung därtill vax. 

Mvh 

2020-06-21

I dag framställdes den sista honungen sedan oljeväxtfälten blivit gröna. I den rådande värmen dröjer det nog inte länge förrän det är dags igen med ny framställning av honung. En del jungfruvax har det blivit i drönarramarna i skattlådorna. Eftersom bina bygger där i den ramen förekommer ett intensivt nektardrag från naturens flora.

Har planer på att starta upp drottningodlingen i nästa vecka. Gör nog det förberedande nu på tisdag.

Mvh

2020-06-14 

Bisamhällena har mer eller mindre fått vara ifred mellan de veckovisa genomgångarna. Häften av dem har varit på mellanbricka, en enkel åtgärd för att slippa otyget med att bina svärmar. Av den kvarvarande halvan är två samhällen från i år såsom något stora avläggare. De övriga sköter sig. Fälten med oljeväxter har nu blommat över samt blivit gröna. Snart dags att kolla om bina har kunnat hämta hem något från de växterna. 

Mvh