Min biodling september 2022

2022-09-16

Eftersom bisamhällets bin var aktiva med att städa ut drönare. Då var det enkelt att ge dem en hjälpande hand med att helt enkelt byta ut drönarramen till en ordinarie. Alla fyra sektionerna av drönarramen kommer att visas nu, en ovan samt tre under.

Det har kläckts fram rikligt med drönare där i drönarvaxet. Där är fler som skulle städas ut av bisamhllet. Det blänker i vaxcellerna av nyindragen nektar. Det var det bina behövde drönarramen till, för att lägga ny hemkommande nektar i.

Nästan i varenda drönarcell är cellocket skadat och det har blivit öppningar.

Några drönare har tydligen varit på gång att kläckas eftersom deras huvuden syns.

Blev nyfiken på att öppna alla kvarvarande ej kläckta drönare. Med en pinnsett lyftes alla drönare i de flesta utvecklingsstadier. Den första av dem alla som lyftes kom det med en ej fullt utvecklad varroakvalsterhona. Det ovala ljusbruna mot det vita på dörnarens puppa.

Mvh

2022-09-15

Bilden här ovan visar att det är rikligt med bin som river upp drönarceller. De städar bort drönarpuppor från den tvådelade så kallade drönarramen. Bina hade bestämt sig att avlägsna alla drönare i alla dess stadier.

Bilden ovan visar att vaxceller till arbetsbin inte öppnas samt att pupporna inte rensas ut från cellen. Det är rikligt med bin och täckta celler till arbetsbin den 23 juli.

Videon talar mer än text. Den som studerar klippet noga ser att minst en drönare har en vinge som är avkortad. Det visar att varroakvalster finns i bisamhället. Vid många körningar av klippet går det enkelt att se riktigt många drönare som är helt normala.

Mvh

2022-09-12

Bilden ovan visar att ett bisamhälles bin städar ut drönarpuppor i stor mängd lördagen den 23 juli 2022. Det var ingen vacker syn att se döda drönare av olika stadier av sin utveckling. De låg där på stenblocket som kupbänken vilar på samt nedanför på gräset låg det riktigt många puppor. Det är klart att man blir fundersam att se detta framför en bikupa. En undran var givetvis vad som hade hänt i bisamhället?

Tanken gick tillbaka till när tiden för att mellanbrickan togs bort. Under månad juni går här på bloggen att läsa samt se bilder om hur det såg ut på bottnarna. Då efter de båda uppflyttade bisamhällens lådor med yngel hade lyfts av samhället. I den övre lådan befann sig en tvådelad drönarram.

Fortsättning följer när tid ges till det!

Mvh

2022-09-12

Nu har sommaren i stort passerat för den här gången. Biåret för i år är slut samt det nya startades upp i mitten av juli. Årets skörd av honung har varit enorm, det är länge sedan en sådan mängd honung har erhållits från de få bisamhällen som min biodling består av.

Bisamhällena håller för tillfället på att ta ner den sista vintermaten. I samband med den första givan tillkom en del nytt yngel. Det är med anledning av det som binas invintring drar ut på tiden. Efter ett par veckor borde nog foderlådorna vara helt tomma samt kan tagas bort.

Bigården består i dag av 10 bisamhällen varav ett är producent av drönare till odlingen av nya produktiva drottningar vars bin är städtokiga. Hur graden av städtokighet är i bisamhällena redovisas i höst efter att den forskningen har avslutats. Det är fullt möjligt att en redovisning underhand redovisas här fortlöpande under tiden som forskningen fortskrider i höst - vinter.

De högproduktiva bisamhällena som har nämnts ovan är alla riktigt nära släkt på moderns sida. De nuvarande nio drottningar är systrar från årets odling av drottningar. Det är dessa nio bisamhällen som kommer att utgöra forskningen av förekomst av varroakvalster i höst- vinter.

Bilden ovan visar hur städtokiga bina var när ingen nektar kom in i bisamhället. Den här vetskapen erhölls efter drygt den tid som mellanbrickan hade använts. Det är i huvudsak döda drönare som befinner sig där i bild. De har städats ut från en drönarram med två sektioner.

Mvh