Dialog del – 1

”Hej du cirkelledare”, säger deltagare Eyvind.
”Hej Eyvind”, säger cirkelledaren.
Deltagare Eyvind säger:
— Det går väl inte att i år när våren är sen att tillämpa det du har skrivit i filerna. Det är ju fortfarande mycket med snö och is i stora delar av landet.
Cirkelledaren säger:
— Det som visas i dem får mer vara en mall om hur ett bisamhälle sköts för att slippa binas otyg till att svärma. Smidigt eftersom drottningen inte behöver sökas upp innan delningen. Det som krävs av biodlaren är att det utvecklas ett stort antal arbetsbin i kupan.
”Det blir som regel ganska höga temperaturer i april varje år. Men det kan bli bakslag i maj”, säger cirkelledaren.

Deltagare Eyvind utropar:
— Det ska bli spännande att se om det blir dessa temperaturer nu i april!
Deltagare Eyvind säger:
— Det blir då lite bestyr med bina i april. Göra sig en uppfattning om när de har varit ute och rensat sig. Göra ren botten och kolla upp binas matförråd.
Cirkelledaren säger:
— Ja, det är härligt när den tiden infinner sig.
”Är det tvunget att det en vecka efter första yngelkollen görs ytterligare en koll av yngelrummet?” frågar deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger:
— Nej, något tvång är det inte. Men för att få ned drönarramen tidigt i bisamhället möjligen redan i april. Då bekämpas varroan tidigt med den ekologiska metoden. Det ger i utbyte mindre angrepp av varroan och mindre med skadade bin samt mer honung under bisäsongen.
Deltagare Eyvind säger:
— Du rekommenderar att riva, såra lite i binas mat vid varje tillfälle som bisamhället öppnas efter matkontrollen.
Cirkelledaren säger:
— Ja, det stimulerar till att drottningen lägger fler ägg till fler biinvånare i kupan.
Deltagare Eyvind säger:
— Menar du verkligen att det går att redan i senare delen av april ställa på låda B över spärrgaller?
Cirkelledaren säger:
— Filerna säger det. Men binas styrka, antal yngelramar och bin är det som styr när första skattlådan B ska sättas till över spärrgaller uppe på låda A.
Deltagare Eyvind frågar:
— Måste bisamhället kollas varje vecka?
Cirkelledaren säger:
— Ja, antingen var 7:e eller var 10:e dag. Det är beroende på om en 3 delad eller en 2 delad ram används som drönarram. Eventuella drottningceller sitter till stor del i drönarramen, men de kan finnas lite här och var i bisamhället.

Mvh