Dialog del – 3

”Det är riktigt! Dragbiavläggaren har nu en högproduktiv drottning som lägger mycket ägg till välskapta arbetsbin”, säger cirkelledaren.
”Men blir det inte väl mycket med bin i samhället?” frågar deltagare Eyvind.
”En ungdrottning lägger ägg långt in på hösten och för mycket med vinterbin i bisamhället kan det inte bli för mycket av”, säger cirkelledaren.
Deltagare Eyvind frågar:
— Är det säkert att låda E är klar att skatta bort från dragbiavläggaren i andra veckan av juli?
Cirkelledaren säger:
— Ja, visst går det att göra. Men som vanligt görs ett test på honungens vattenhalt innan någon ram skattas bort från bisamhället.
”Om det finns några ramar med mogen honung i låda F, kan de också skattas på samma gång?” frågar deltagare Eyvind.
— Cirkelledaren säger: Låt bisamhället få behålla den honung som finns i låda F. Om man tar bort för mycket, då kan bina känna brist på mat. Det i förlängningen ger ett svagare bisamhälle till vintern.
Deltagare Eyvind frågar:
— Ska bisamhället nu bara ha en skattlåda över spärrgallret?
”Ja, nu har dragbina i dragbiavläggaren minskat i antal och av den anledningen räcker det gott och väl med en skattlåda.” säger cirkelledaren, ” och tillägger, ”Om ett par veckor är det dags att utöka med en andra skattlåda.”
”Varför utöka med en skattlåda om ett par veckor?” frågar deltagare Eyvind.
”Det är först då som det finns rikligt med fältbin efter den nya drottningen”, säger cirkelledaren.
”I samband med att låda F skattas bort, då placerar man låda B över spärrgallret”, säger deltagare Eyvind och tillägger, ”där finns ju drottningen.”
Cirkelledaren säger:
— Ja, hon kan förhoppningsvis finnas där i den lådan. Genom att ge några riktiga puffar med rök in genom binas fluster, då drivs bin och drottningen uppåt, upp till skattlådorna. Men spärrgallret spärrar drottningen att komma längre än till strax under det. När samhället plockas isär, då får de båda skattlådorna F och G ställas vid sidan på lämplig undersats. Låda B ställs på en egen undersats och spärrgallret ska vara kvar vid flyttningen. Nu väntar man någon minut innan spärrgallret plockas bort. Man lösgör gallret och vänder det för att kolla om drottningen finns där. Ramarna i lådan dras isär i mitten av densamma. Man inspekterar noggrant på de 3, 4 ramarna mitt i lådan. Där det finns ägg och späda larver finns som regel även drottningen. Man bör hitta drottningen på någon av dessa ramar. Om inte, då skjuter man ramarna framåt. Den bakre som i regel innehåller mat plockas ut ur lådan och ställs på högkant vid sidan av kupan. Det underlättar att hitta drottningen genom att lytta ut en ram även om den innehåller bin. Sedan granskas varje ram noggrant tills att drottningen hittas. Det är möjligt att man får söka flera gånger fram och tillbaka på ramarna för att finna henne. Hittas inte drottningen i låda B då får låda C undersökas. Hittas drottningen i låda B då lyfts den ramen där
drottningen går och hon petas försiktigt ned på ramarna i låda C. Om drottningen av en händelse skulle vara kvar i låda C, då är allt gott. Det är viktigt att ha haft ögonkontakt med henne. Spärrgallret läggs över låda C och sedan låda B därefter låda G. Innan bitömmare läggs på kollas vattenhalten i honungen i låda F. Över låda G läggs en bitömmare med bigången uppåt! Därpå ställs nu låda F. Efter 3 dygn har som regel de flesta bina gått ner genom tömmarventilen och de sista bina får sopas av ramarna innan slungningen.
”Men du cirkelledare kan man inte placera låda B över låda G?” frågar deltagare Eyvind.
Cirkelledaren säger:

Mvh